Voorzitter en Lid College van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

De Raad van Toezicht van de stichting Conexus is op zoek naar een voorzitter en lid College van bestuur, te beginnen bij de voorzitter. Dit profiel is een aanvulling op het profiel dat eerder dit jaar is opgesteld en op 8, 9 en 10 juli jongstleden in brede geledingen herijkt. Geïnteresseerde kandidaten ontvangen later in de procedure het vastgestelde profiel in combinatie met deze aanvulling en een informatiepakket. Ook kandidaten die interesse hebben in de functie lid College van Bestuur worden gevraagd om hun interesse (alvast) kenbaar te maken.

More