Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

‘Een doortastende en menselijke leider, die de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur in staat stelt Limburg door grote transities te loodsen.’

More