Directeur

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leusden. Een welgestelde gemeente met circa 30.000, relatief hoog opgeleide, maatschappelijk actieve, inwoners. Bij Lariks werken ± 48 enthousiaste en stevige professionals, verdeeld over drie teams. De volgende taakgebieden hebben een plek binnen deze drie teams: Triage, Lokaal, Samenleving, WMO en Staf/Ondersteuning (financiën, mid-office, HR, kwaliteit) onder leiding van een directeur en drie teamleiders (momenteel één vacature).

More