Directeur-Bestuurder

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. De digitale innovatie van dienstverlening aan burgers en bedrijven moet versneld worden. Dat willen en kunnen zij niet alleen. Ruim dertig gemeenten werken samen, co-creëren en leren van elkaar, binnen de onafhankelijke coöperatie Dimpact, met een kantoor Enschede en heel Nederland als werkterrein.

More