Directeur Drechtwerk & Werk

De Gemeenschappelijke regeling Sociaal (GR Sociaal) heeft een stevige ambitie en geeft uitvoering aan de in 2019 opgestelde regionale bestuurlijke visie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Daarbij staan drie maatschappelijke opgaven centraal: versterken van bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Met de uitvoering van deze visie nemen we afscheid van de uitvoering van wetten en regels en werken we steeds meer volgens de bedoeling van de wet.

More