Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen Ontwikkelmaatschappij Fellenoord i.o.
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Wil jij een hoofdrol spelen bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan in Eindhoven.

1    Context 

Eindhoven krijgt een nieuw stadshart. Het gebied rondom station Eindhoven Centraal gaat in 25 jaar volledig op de schop. De breed geasfalteerde Fellenoord gaan we versmallen tot een groene boulevard. Voor de Dommel die zich door twee tunneltjes perst leggen we een groene vallei aan onder het spoor. Het drukste busstation van Nederland gaat ondergronds, om de stad bovengronds een prettig plein terug te geven. De betonnen tunnels in het gebied verdwijnen, zo geven we fietsers en voetgangers een evenwaardige plek in de stad. Al de ruimte die we met deze ingrepen winnen, geven we terug aan onze inwoners: er is voorzien in 8 duizend woningen en er zullen straks 16 duizend mensen wonen. Deze opgave is onderdeel van de MIRT afspraken met het Rijk en regionale partners bestaande uit overheden en bedrijven met een totale omvang van ruim 1,5 miljard euro. Zo krijgt Brainport Eindhoven een gebied van wereldkwaliteit, het visitekaartje dat past bij deze economisch sterk groeiende regio, dat een aantrekkingskracht uitoefent op talent uit de hele wereld. Een nieuw stadhart wat er voor iedereen in de stad en regio is, een internationale plek waar hightech en design de toon zetten.
Om dit alles te laten slagen, richten de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant samen een ontwikkelmaatschappij op. Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zullen ieder eigenaar zijn voor 50 procent van de aandelen in deze BV. Wil jij een hoofdrol spelen bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan. 

2    De opgave en de organisatie

De op te richten ontwikkelmaatschappij zorgt ervoor dat er concrete afspraken komen met de eigenaren en vastgoedontwikkelaars in het gebied, voor het realiseren van de geambieerde woningen en kantooroppervlak. Ook staat zij aan de lat voor het realiseren van de inrichting van een nieuwe, uitnodigende openbare ruimte. Om dit succesvol te doen wordt een nieuwe organisatie neergezet (ongeveer 10 fte), in de vorm van een BV. Een organisatie die de opgaven waarmaakt, zowel aan private als aan de publieke kant. Uiteraard werkt de ontwikkelmaatschappij nauw samen met de ambtelijke organisaties van zowel provincie als gemeente.

Het is de opgave aan de directeur om op bevlogen wijze de opgaven, zoals geformuleerd door de Eindhovense raad en de Brabantse staten het businessplan, waar te maken. De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelvisie voor het gebied Fellenoord en het behalen van de doelstellingen. Hij/zij draagt zorg voor de ontwikkeling van het gebied tot een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met voorzieningen voor iedereen. Uiteraard met oog voor de optimalisatie van de publieke grondexploitatie.  

3    De raad van commissarissen

Om deze mooie ontwikkeling in Eindhoven optimaal tot zijn recht te laten komen wordt een krachtige en evenwichtige raad van commissarissen samengesteld. Een divers, onafhankelijk team met een heldere visie op toezichthouden, met ruime kennis van en een uitstekend gevoel bij de mentaliteit van Brainport Eindhoven. Een RvC die echt snapt wat deze ontwikkeling, midden in de stad, betekent en vraagt. Een RvC die opereert met een open vizier, dichtbij als dat nodig en gewenst is, op gepaste afstand daar waar het kan. De RvC wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en bestaat uit drie personen, een voorzitter en twee leden, met een financiële en een governance portefeuille. De raad heeft een adviserende rol bij aandeelhoudersbesluiten en voor de directeur-bestuurder van de onderneming vervult de RvC naast de functie van klankbord ook de werkgeversrol. 

Voor de ontwikkelmaatschappij Fellenoord BV

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Een uitstekend ontwikkeld analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Bij voorkeur sterke binding met de opgaven van Brabant en Eindhoven. 
 • Kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen over de volle breedte van de  binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
 • Visie op en ervaring met de vraagstukken rond een grote publieke opgave in een private omgeving.
 • Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk sensitief: heeft kennis van en ervaring met publiek-private samenwerking en de bijkomende besluitvormingsprocessen.  
 • Verbindend vermogen en integraal kijken: effectief in teamverband met aandacht en oog voor alle belangen en vraagstukken.
 • Open en helder: communicatief sterk, spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt zelf gemaakte afspraken na.
 • Ruimte en vertrouwen: laat verantwoordelijkheden waar ze horen en handelt vanuit ruimte en vertrouwen.
 • Zelfreflectief: open voor feedback en effectief in de communicatie en samenwerking met anderen.

Specifiek profiel: Voorzitter

 • Door de wol geverfd in publiek-private samenwerking. 
 • Beweegt zich gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke setting.
 • Stimuleert het scherpe gesprek.
 • Schakelt gemakkelijk tussen RvC, directeur-bestuurder en aandeelhouders.


Portefeuille: Financieel

 • Planeconomische achtergrond: diepgaande ervaring met financiële/bedrijfsmatige vraagstukken en investeringsbeslissingen.
 • Diepgaande expertise en gewend om integrale afwegingen te maken met betrekking tot zeer complexe aan gebiedsontwikkeling gerelateerde private en publieke financiële vraagstukken.   
 • Boardniveau kennis van risicomanagement. 
 • Kennis van en ervaring met grondtransacties en vastgoedontwikkeling is een voorwaarde.

Portefeuille: Governance

 • Diepgaande kennis en ervaring op het gebied van governance bij publiek-private samenwerking. 
 • Uitstekend ingevoerd in het publiek en/of ondernemingsrecht.
 • Kennis en ervaring in grondtransacties en vastgoedontwikkeling is een pré.

4    Wat hebben we jou te bieden

Het leveren van een belangrijke bijdrage aan één van de mooiste gebiedsontwikkelingen van Nederland.

De bezoldiging geschiedt conform de Wet normering topinkomens. 

In deze rollen werk je voor en aan Eindhoven en Brabant en voor de wereld om ons heen. Eindhoven en Brabant werken bewust aan een diverse en inclusieve organisatie en vragen dat ook van hun partners. Fellenoord BV wil hier een bewuste bijdrage aan leveren.

5    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin, partner bij de Galan Groep. Ronald zal de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

Planning

Eerste ronde selectiegesprekken (in Eindhoven):
Maandag 23 oktober 15:30 – 18:30 uur.
Tweede ronde selectiegesprekken (in Eindhoven):
Maandag 30 oktober 15:30 – 17:30 uur 

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. Een integriteits- en netwerkscan zal onderdeel zijn van de procedure. 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000