Unitmanager Bedrijfsvoering
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Achtergrond van de functie

Stroomopwaarts is een moderne en dynamische sociale organisatie die mensen op weg helpt naar werk en inkomen, binnen Stroomopwaarts of daarbuiten. Dat doet ze voor de gemeenten en inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor hen voert ze sinds 2015 de wettelijke taken rondom arbeidsparticipatie, schuldhulpverlening en inburgering uit. In zeven verschillende vestigingen en met ruim 1.500 loyale en bevlogen medewerkers, verdeeld over de werkleerbedrijven en onze kantoorlocaties.   

Stroomopwaarts wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, gevormd door drie betrokken wethouders namens de deelnemende gemeenten (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis) de directeur en een 6-hoofdig Management Team (MT). 

Het huidige MT bestaat naast de directeur uit de unitmanager Werk, de unitmanager Inkomen, de unitmanager Bedrijfsvoering, de Controller en de Directie- en Bestuurssecretaris. Vanaf september gaat het MT naast de directeur bestaan uit de unitmanager Werk, unitmanager Inkomen, unitmanager Bedrijfsvoering, unitmanager Strategie, unitmanager Financiën & Control en de Directiesecretaris.  

Stroomopwaarts streeft een moderne manier van werken na vanuit een stevige professionele basis op het eigen werkterrein en affiniteit met onze verschillende doelgroepen. Zij zijn op zoek naar sociale, gedreven nieuwe collega’s met kennis en ervaring van het brede (complexe) werkveld van een sociale organisatie als Stroomopwaarts. Maar dat hoeft niet per se; zij staan ook open voor kandidaten die zich verbonden voelen aan de missie en doelgroep en die vervolgens vol ‘begeistering’ iets extra’s bij Stroomopwaarts brengen. 

Bovenal zijn ze op zoek naar mooie mensen en fijne collega’s die het Bestuur vanuit het MT kunnen helpen in de volgende ontwikkelingsfase(s). 

De functie zelf 

Unitmanager Bedrijfsvoering 

Deze unit houdt zich hoofdzakelijk bezig met ondersteunende processen: huisvesting en facilitaire zaken, informatievoorziening / ICT, kwaliteitszorg / juridische zaken en HR. 

Omdat Stroomopwaarts een fusieorganisatie is en diverse taken in het sociaal domein voor de betrokken gemeenten uitvoert waarbij de dynamiek groot is, is het nooit helemaal af. Sterker nog: veranderende regelgeving en het insourcen van voormalige gemeentelijke werkzaamheden maken dat de organisatie steeds in beweging is en dat ook in de toekomst zal blijven. Het iedere keer opnieuw goed leggen van de puzzel die dat oplevert binnen de organisatie, is daarmee onderdeel van het DNA. 

Voor deze functie zijn we dan ook op zoek naar een innovatieve, flexibele en ervaren unitmanager die gewend is aan een dergelijke dynamiek en dit ziet als een mooie kans om zichzelf en de collega’s iedere dag weer uit te dagen om daarin te slagen.  

Een professional die een stevig fundament heeft binnen bedrijfsvoering en de onderliggende structuren, zoals informatietechnologie, datagedreven werken, kwaliteit, vakmanschap en leiderschap. Wij zoeken een goede gesprekspartner voor MT collega’s en binnen bedrijfsvoering. Een leider die visie heeft, richting geeft, die voorziet hoe onderwerpen in de praktijk landen en dit ook nog kan (laten) organiseren. Jij bouwt geduldig verder en neemt en krijgt iedereen daarin ook mee.  

Wij hebben de komende jaren nog veel te doen om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het optimaliseren van de IT-systemen en het beter koppelen en ontsluiten van relevante sturingsinformatie. Maar ook binnen het huisvestingsdomein liggen de komende jaren een aantal flinke ontwikkelopgaven te wachten. Daarmee moet je op inhoud en proces dus goed uit de voeten kunnen. 

De ideale kandidaat is daarbij in staat om over de verschillende domeinen heen te kijken, weet vertrouwen en rust te brengen en de collega’s in hun kracht te zetten. Een verbindende samenwerker die weet wanneer iets te doen en ook wanneer iets te laten. Effectief en doeltreffend, zonder daarbij de collega’s uit het oog te verliezen. Een mooi mens die met Stroomopwaarts de klus geklaard krijgt. 

Taakgebieden 

Als unitmanager:  

 • ben je weliswaar verbonden aan een specifieke unit, maar geef je vooral en vanuit de collectieve en collegiale verantwoordelijkheid van het MT, leiding aan de (door-) ontwikkeling, integraliteit en professionele samenwerking binnen de gehele organisatie; 
 • toon je leiderschap op coachende en natuurlijke wijze en met gevoel voor verhoudingen;  
 • heb je een duidelijke visie op je vakgebied en geef je mede vorm aan de uitvoering van de strategische ontwikkelopgaven van Stroomopwaarts; 
 • stimuleer je de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen en zorg je hierbij voor verbinding tussen de verschillende afdelingen; 
 • ben je verantwoordelijk voor de adequate besteding van middelen uit de begroting;  
 • ben je verantwoordelijk voor een veilig en prettig werkklimaat; 
 • vorm je vanuit jouw unit de verbindende schakel binnen de organisatie en daar buiten voor wat betreft bedrijfsvoering aspecten, beleid en de uitvoering daarvan; 
 • onderhoud en bouw je relevante netwerken. 

De functie-eisen 

 • Je bent hoger of universitair opgeleid en hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende/eindverantwoordelijke positie. 
 • Je hebt brede kennis van het werkveld, de rol van gemeenten in dit werkveld en van een organisatie zoals (of vergelijkbaar met) de onze. 
 • Je bent een strategisch denker en in staat je overstijgende visie te vertalen naar de realisatie van haalbare doelen. 
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider vanuit verbinding mens en organisatie in beweging te krijgen. 
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler de verbinding te maken. 
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie. 
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, weet hier ook naar te handelen en zoekt waar nodig de scherpte op. 

Je competenties: 

 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. In staat zijn de directie, het MT en onze stakeholders te adviseren en ondersteunen in visievorming, planning en prioritering en waar nodig ook grenzen te stellen.
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Zelfreflectie hebben, voorbeeldgedrag tonen en integer zijn. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten worden bereikt. 
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen. Doelstellingen voor het strategische lange termijnbeleid (mede) kunnen formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden.
 • Zakelijkheid: doelgericht en doelmatig kunnen werken, situaties en problemen in een professionele context kunnen zien en daarop effectieve beslissingen kunnen nemen op basis van feiten (boven emoties).
 • Samenwerken: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van Stroomopwaarts. 
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten.
 • Mensenmens: het kunnen inzetten van humor en empathie, laagdrempelig contact kunnen maken en verbindend zijn. 

Wat hebben we jou te bieden 

Inschaling in schaal 14 van onze CAO en met de gebruikelijke rechtspositieregelingen.  

Wij hebben je een organisatie te bieden waar wij trots op zijn. Met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om die te blijven ontwikkelen. Met ruimte om te groeien, voor medewerker én organisatie en met ruimte voor initiatief en verbetering. Waarbij steeds weer de uitdaging is om daarbij de basis van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, waarvan wij hopen dat die jou past! 

Hoe verloopt het selectieproces 

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Stroomopwaarts. 

Planning 

 • Sluiting reactietermijn: maandag 24 juni  
 • Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: 24 juni – 26 juni 
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 1 juli 
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 9 juli 
 • Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen 
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen 
 • In dienst: 1 september 2024 

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de bovenstaande planning. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Interesse

Stroomopwaarts laat zich in deze procedure begeleiden door de Galan Groep. Je kunt solliciteren door je cv te uploaden via https://vacatures/galangroep.nl 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Ronald Bruin (06-215 77 206) of Gerard Kuipers (06-215 77 274). 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000