Teamleiders

Introductie

1    De functie 

Voor WerkvoorHeerlen (WvH) is de Galan Groep op zoek naar twee ervaren teamleiders die het een uitdaging vinden om mee te bouwen aan een snelgroeiende organisatie in de publieke sector. Jouw kennis en ervaring draagt bij aan het ontwikkelen van mensen naar duurzaam regulier werk. Betrokken teamleiders met hart voor de ‘zaak’ (de mensen!) die houden van dynamiek, een innovatieve omgeving en voldoende verbindend vermogen hebben om WvH een stap verder te brengen. Wil je ook bijdragen aan het werk van het Werk- en Ontwikkelbedrijf van WvH, laat dan van je horen.
 

 Teamleiders die kunnen verbinden en bouwen
 (36 uur p/wk)

2    Over WVH

Stichting WerkvoorHeerlen (WvH) is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Heerlen voor het ontwikkelen van mensen die vallen onder de Participatiewet en Nieuw Beschut. Tevens is WvH verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de stad. 
Ook werkgevers, niet-uitkeringsgerechtigden en kandidaten die reeds werk hebben, kunnen gebruik maken van de diensten van WvH. Om al deze opdrachten uit te voeren voorziet WvH in een werkbedrijf en een ontwikkelbedrijf.

In het werkbedrijf verzorgen wij in de gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen wij met medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening, aangevuld met kandidaten uit de Participatiewet. Het werk wordt op buurtniveau door een ploeg vanuit een schaftkeet onder leiding van een voorman met oog voor kwaliteit uitgevoerd.

In het ontwikkelbedrijf worden kandidaten uit de Participatiewet maximaal ontwikkeld op vak- en werknemersvaardigheden. Dit heeft als doel kandidaten uit te laten stromen naar duurzame reguliere arbeid. Dat doen zij middels de ontwikkelsferen: Vakwerk (techniek, bouw, groen); Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening); Zorgwerk (horeca, schoonmaak, zorg) en werksferen binnen generieke- en bedrijfsspecifieke vakschool. 

3    Wie zoeken wij?

De organisatie
WvH is een sterk maatschappelijk betrokken en dynamische organisatie. De afgelopen periode gegroeid naar circa 750 mensen. Snelle groei vraagt om flexibiliteit van mensen om, als de situatie het vraagt, in te kunnen springen om een nieuw project met elkaar neer te zetten en tot uitvoering te brengen. Gedreven vanuit visie en betrokkenheid op het bijdragen aan de doelstelling van WvH. 
De richting van WvH is vastgesteld door het bestuur van WvH en het college van B&W gemeente Heerlen en WvH heeft zich gecommitteerd aan duidelijke en ambitieuze opdrachten binnen het werkbedrijf en ontwikkelbedrijf.  Zonder ambitie immers geen beweging. Als teamleider maak je deel uit van het brede MT en val je direct onder de aansturing van de directie. WvH legt verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken graag zo laag mogelijk in de organisatie neer en kiest voor faciliterend en coachend management. 

Ervaring en kennis die voor alle teamleiders van belang is

Voor teamleiders in het algemeen hebben we een kennis- en ervaringsprofiel gemaakt. We vragen van alle teamleiders in alle verscheidenheid:

 • Een afgeronde opleiding op hbo-niveau met een voor WvH relevante studierichting.   
 • Ervaring in een leidinggevende rol, bijvoorbeeld opgedaan binnen organisaties in het publieke domein, maar dat mag ook breder, zoals bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening, etc. 
 • Ervaring met bedrijfsvoering, je kent de waarde van managementinformatie. Verantwoording van inzet van geld, tijd en middelen is voor jou vanzelfsprekend. Je houdt de organisatiedoelen voor ogen en overlegt tijdig met je team en leidinggevende wanneer je de gestelde doelen niet lijkt te halen.  
 • Als leidinggevende heb je ruime ervaring met het coachen en faciliterend aansturen van teams. Je hebt ervaring met teamdynamiek en weet relaties te leggen waardoor de inhoudelijke opgaves van WvH door de professionals uitgevoerd kunnen worden. 
 • Je bent bekend met projectmatig werken en werkt zonder de flexibiliteit uit het oog te verliezen en met oog voor de doelen van de organisatie; mensen ontwikkelen!

Welke persoonseigenschappen passen bij ons

 • Je bent integer, eerlijk en open.
 • Je bent zowel verbindend als sturend. 
 • Je bent stressbestendig, hebt geduld en laat je niet ‘snel uit het veld slaan’. 
 • Je bent kritisch, opbouwend en staat zelf ook open voor andere meningen.
 • Je kunt strategie vertalen naar uitvoering en uitvoering verbinden naar strategie.
 • Je bent analytisch, oplossingsgericht en een daadkrachtige bouwer.
 • Je respecteert de ander, communiceert duidelijk en helder. 
 • Je kunt omgaan met mensen met verschillende maatschappelijke en culturele achtergrond, diversiteit en sociaaleconomische status binnen de context van WvH vanuit een basis van gelijkwaardigheid. 
 • Je bent collegiaal, zoekt altijd de synergie, hebt geen groot ego.
 • Je hebt lef en durf en staat voor je mening en visie en bent uitstekend in staat dit intern en extern te communiceren c.q. uit te dragen.
 • Je bent in staat mensen te stimuleren en het maximale uit het functioneren te halen zonder dat je hiërarchisch leidinggevende bent. Met als doel de professionals zo goed als mogelijk te laten functioneren vanuit de samenwerking. Je bent onderdeel van het team. 

In onderstaande situatieschetsen geven we aan waar we momenteel onze vacatures hebben

Teamleider Ontwikkelsferen
In het ontwikkelbedrijf worden kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op vak- en werknemersvaardigheden. Als teamleider faciliteer je een team (dat kan wisselen van samenstelling per opdracht) van ontwikkelcoaches, voormannen binnen één van de drie ontwikkelsferen: Vakwerk (techniek, bouw, groen); Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening); Zorgwerk (horeca, schoonmaak, zorg). Binnen de ontwikkelsferen is sprake van snelle groei en grote differentiatie in activiteiten, wat van iedereen flexibiliteit vraagt. Jij zorgt voor verbinding tussen de ontwikkelsferen. Samen met je collega’s teamleiders zorg je dat de opdracht gezamenlijk gerealiseerd wordt. 

Teamleider Innovatie & projecten
Als teamleider Innovatie & Projecten ben je medeverantwoordelijk voor het omzetten van opdrachten vanuit het managementteam naar opleidingen, training, cursus of andere activiteiten die binnen de drie ontwikkelsferen, generieke- en bedrijfsspecifieke vakschool worden doorlopen. Deze dragen bij aan het vergroten van de doorstroom en uitstroom van kandidaten naar duurzame reguliere banen. Jouw team verzorgt alles wat te maken heeft met programma’s (praktijkopleiders, instructies etc.) en werken de vormgeving van het project en de implementatie concreet uit in nauwe afstemming met de collega teamleiders. Als teamleider zorg je voor een effectieve uitvoering van deze processen en stimuleer je de mensen in het maximale van hun functioneren. Bij de uitwerking van de opdrachten vanuit het managementteam, haal je je input bij interne collega’s. In samenspraak, en goed onderbouwd, zorg je er met je team voor dat een project snel tot uitvoer wordt gebracht. Programmatisch en projectmatig werken is voor jou dan ook geen probleem. Je kunt met je team ‘meerdere ballen tegelijk in de lucht houden’. 

4    WVH biedt

Een boeiende, veelzijdige functie in een snelgroeiende dynamische organisatie met grote maatschappelijke relevantie in Heerlen. We bieden een afwisselende functie voor 36 uur per week. De standplaats is Heerlen. Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gemeenten. De definitieve inschaling in schaal 11 is afhankelijk van je kennis en ervaring.  

5    Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends van de Galan Groep. Zij voeren de gesprekken met voor de functie geschikte kandidaten. Pas je in het profiel dan presenteren zij je CV en gespreksindrukken aan de opdrachtgever. Als je geselecteerd wordt ontvang je snel een uitnodiging voor de sollicitatiegesprekken met WvH. 

 • 31 oktober: Sluiting reactietermijn
 • nader te bepalen: Voorselectiegesprekken met Mathé Arends/Reian Gerrits 
 • nader te bepalen: Eerste ronde selectiegesprekken 
 • nader te bepalen: Gesprek adviescommissie
 • nader te bepalen: Tweede ronde selectiegesprekken
 • nader te bepalen: Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure. We zien graag je cv en motivatiebrief tegemoet en reserveer de data van de (voor)selectiegesprekken alvast in je agenda. 

6     Informatie

We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen als je meer over de inhoud van de functie en over WVH wilt weten. We maken hier graag tijd voor en staan je graag te woord: Reian Gerrits of Mathé Arends beide consultants bij de Galan Groep en bereikbaar via 035-6948000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000