Teamleiders (reactiermijn gesloten)

Introductie

HET CORDERIUS COLLEGE ZOEKT AMBITIEUZE TEAMLEIDERS 0,6/1,0 FTE!

Vanwege een organisatieontwikkeling binnen onze school, zijn wij per 1 augustus op zoek naar meerdere teamleiders. De werktijdfactor voor deze functie betreft minimaal 0,6 fte en maximaal 1,0 fte, afhankelijk van de teams waar je leiding aan gaat geven. Het is mogelijk om de werktijdfactor aan te vullen met lesgevende taken.

1 Het Corderius College, over ons

Het Corderius College te Amersfoort maakt onderdeel uit van de Meerwegen scholengroep en kent straks een schoolleiding (bestaande uit een rector en conrectoren), teamleiders, docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. Ruim 1.800 leerlingen volgen onderwijs op de mavo, havo en het vwo (atheneum en gymnasium).

Onze school staat bekend als een plek waar men graag wil werken. Collega’s verbinden zich dan ook vaak voor een lange termijn aan het Corderius College. Op het gebied van passend onderwijs hebben wij een goede naam. Wij hebben een breed onderwijsaanbod waar wij trots op zijn en gaan tot het uiterste voor onze leerlingen. Tegelijkertijd zitten wij ook in een roerige tijd. Corona is voor een groot deel achter de rug, maar de gevolgen zijn nog zichtbaar. Op onderwijskundig gebied zijn wij van mening dat leerlingen nog veel meer van ons onderwijs kunnen profiteren. Deze ambitie is uitgewerkt in een nieuw schoolplan, met sterke accenten op het pedagogisch en didactisch handelen. 

Om dit proces te versterken hebben wij ook besloten om onze organisatiestructuur en daarmee taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter aan te laten sluiten. Met de start van het nieuwe schooljaar beginnen wij dan ook met een nieuwe teamindeling. Kleinere teams die, veel meer dan nu, zelf verantwoordelijk zijn om het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Dat gaat gepaard met een flinke verandering in ons werken. Wij gaan van vier grote afdelingen naar 13 kleinere teams. Een uitdagende én spannende verandering. Voor onze nieuwe teams zoeken wij teamleiders die het een uitdaging vinden om hier met elkaar vorm aan te geven. 

2 Wat wordt jouw opdracht?

 • Je realiseert met het team het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen, conform onze doelstellingen uit het schoolplan 2022-2026. Het is belangrijk dat je achter de visie en doelen uit dit plan staat en dit vorm geeft in onderwijskundig leiderschap;
 • je creëert en behoudt met het team een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor de ontwikkeling van leerlingen;
 • je begeleidt jouw team in de ontwikkeling van taakvolwassenheid; 
 • je bent mede-verantwoordelijk en draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in het team/de teams, je geeft hiërarchisch leiding aan verschillende typen docenten van het team/de teams en je verricht optioneel lesgevende taken met alle daarbij behorende werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zoals beschreven bij de functie docent LB; 
 • tevens ben je er verantwoordelijk voor dat leerlingenzaken goed worden uitgevoerd door het team.

3 Wat ga je nog meer doen?

 • Als teamleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je vervult daarbij zelf een voorbeeldrol; 
 • je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt verbeterings- en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk;
 • daarnaast draag je zorg voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor ondersteuning van het primaire proces. Op basis van systematische en cyclische informatieverzameling organiseer je ondersteuning en feedback aan docenten.

4 Wat vragen wij van je?

 • Je hebt een sterk ontwikkeld probleemoplossend vermogen, hebt kennis van hoe leren werkt en baseert je daarbij op wat er vanuit onderwijsonderzoek bekend is;
 • je ziet verbanden tussen de verschillende beleidsdomeinen, praktijken en structuren binnen de organisatie en je houdt rekening met het langetermijneffect en de bijeffecten van de genomen beslissingen;
 • je bent emotioneel sensitief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • je voelt een morele verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen, medewerkers en jezelf. Vanuit jouw morele kompas kun je verbindingen leggen met anderen en omgaan met ethische dilemma’s;
 • je bent je bewust van waarden en ethische perspectieven in relatie tot je eigen handelen, werkwijzen in de school en kenmerken van de organisatie en kunt hierop reflecteren;
 • je bent in staat om gebeurtenissen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en verbindingen te leggen over de verschillen heen;
 • er wordt van je verwacht dat je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd of bereid bent die te volgen;
 • een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

5 Wat kun je van ons verwachten?

Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie. Naast een salaris (schaal 12), dat conform de CAO VO wordt bepaald, ontvang je: 

 • een laptop en telefoonvergoeding;
 • 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
 • mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten; 
 • een prima pensioenregeling (ABP).

Daarnaast kun je gebruik maken van een aantal aanvullende regelingen; denk hierbij aan fiscale reiskostenvergoeding; fietsregeling; sportregeling; tegemoetkoming vakbondscontributie, et cetera. Het Corderius College is gesitueerd tegenover een park en beschikt over een gezonde kantine. Daarnaast kun je via onze Corderius Academie aan je eigen ontwikkeling werken. 

6 De procedure

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends, consultant bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de functie:  06 – 1139 0588. 

Planning 
Sluiting reactietermijn: 22 mei
Eerste ronde gesprekken met selectiecommissie: 30 mei   
Tweede ronde met selectiecommissie: 3 juni
Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming: na 3 juni

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. 


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000