Directeur Welzijn en Cultuur

‘Wij zijn altijd in de buurt’!

Travers werkt aan de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken. Travers bevordert de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van bewoners waardoor een vitale en veilige leefomgeving ontstaat.

More