Sectorhoofd Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Introductie

1.    Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werkt Eindhoven aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis. De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven, maar ook de toename van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken door de veranderende samenleving.

Door de groei van de stad zijn er steeds meer inwoners die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, onderwijs, werk en inkomen, migratie, aanpak van schulden en armoede, of het verbeteren van gezondheid. Daarnaast spelen er grote thema’s zoals het bestrijden van (energie)armoede en het opvangen van vluchtelingen. De gemeente ondersteunt haar inwoners op al deze terreinen. Dat vraagt ook veel van onze eigen medewerkers. Daarom willen wij zorgen dat wij dingen zo logisch mogelijk doen en onze processen en organisatie zo duidelijk mogelijk inrichten, zodat die past bij de opgave en groei van de stad.

De komende jaren werken wij aan de professionele ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. “Richting Eindhoven!” is onze organisatievisie. In deze organisatievisie staan onze kernwaarden samenwerking, vertrouwen en eigenaarschap centraal. En leggen we focus op:

 • Duidelijkheid in sturing en opdrachtgeverschap.
 • Een wendbare en flexibele organisatie.
 • Investeren in onze medewerkers.

Voor het sociaal domein betekent dit dat wij dit willen gaan verstevigen met drie sectoren en sectorhoofden met elk hun eigen aandachtsgebied (Bedrijfsvoering, Beleid & Strategie en Uitvoering). Samen met jouw collega sectorhoofden en de directieraad werk je aan het inspireren en bouwen van de eigen sector en de hele organisatie. We streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Ook zijn het college en het gemeentebestuur belangrijke gesprekspartners.

Zo weten wij zeker dat wij alle opgaven stevig strategisch borgen. Vanuit deze drie portefeuilles worden eventuele opvolgende veranderingen vormgegeven om aan te sluiten bij de ambities van de stad.

In de functie van Sectorhoofd bedrijfsvoering draag je de eindverantwoordelijkheid voor de personele, financiële en materiële aspecten van beheer en de bedrijfsvoering voor jouw organisatieonderdeel. Je verantwoordt de resultaten van de sector aan de hand van de Planning & Control cyclus (begroting-kadernota-jaarrekening) en draagt sociaal domein breed, als portefeuillehouder ‘financiën’, voor een gezonde financiële balans. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de (strategische) doelen richting de stad en de organisatie door te sturen op collegeprogramma en sectorplannen. Je doet voorstellen aan bestuur en collegeleden ten aanzien van prioritering en haalbaarheid. Er ligt een stevige opdracht om het sociaal domein door te ontwikkelen zodat de inrichting past bij de ambities van de stad. Jij adviseert hierover vanuit de optiek van een gezonde bedrijfsvoering en realiseert de gestelde veranderopgave. En last but not least signaleer je politieke invloeden en in- en externe ontwikkelingen op het sociaal domein en anticipeert hierop tijdig. Je informeert en adviseert de directieraad en het bestuur proactief.

2.     Met wie doe je dat?

Samen met twee collega’s vorm je het MT Sociaal Domein. In collegiale samenwerking en met ieder een eigen verantwoordelijkheid geven jullie koers en leiding aan het sociaal domein. Met de afdelingshoofden en teamleiders vormen jullie het leiderschapsteam sociaal domein. Het organisatieonderdeel waar jij direct verantwoordelijk voor bent, Bedrijfsvoering, bestaat uit 5 afdelingshoofden en 1 teamleider, en kent in totaal ± 230 medewerkers. Als Sectorhoofd geef je rechtstreeks leiding aan de afdelingshoofden, de teamleider secretariaat en stafmedewerkers (o.a. Security en Privacy). De vijf afdelingen zijn 1. Inkoop, subsidie en contractmanagement, 2. Implementatie, 3. Backoffice administratie, 4. Stuurinformatie en 5. Financiën. Met deze afdelingshoofden en teamleider vorm je het MT Bedrijfsvoering Sociaal Domein. 
Jij zorgt voor de implementatie en borging van nieuw beleid en/of nieuwe processen binnen de organisatie en de rapportage hierover, ook financieel. Belangrijk is sturen op verbinding, integraliteit en projectbeheersing (PDCA). 

3.    Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt wo werk- en denkniveau en ruime ervaring als leidinggevende binnen een veranderproces. 
 • Je bent in staat om medewerkers en afdelingshoofden te inspireren en juist daardoor behalen jullie samen de gestelde doelen.
 • Je hebt ervaring met proces- en ketenmanagement in bestuurlijk complexe organisaties.
 • Je bent een strategische denker, die complexe veranderingsprocessen zoals de doorontwikkeling Richting Eindhoven! kan vertalen naar concrete gevolgen voor werkzaamheden en medewerkers.
 • Met jouw verbindend vermogen én vanuit je relevante ervaring pak je complexe vraagstukken op. Waar nodig samen met andere vakdisciplines.

4.    Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Een jaarcontract. Als wij van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract.
 • Een salaris tussen € 5.625,– en € 8.381,– bruto per maand (bij 36 uur per week).
 • 26 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato.
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering.
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen.
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.
Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen wij jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging! 
Diversiteit en inclusie vinden wij heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. Wij zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben wij het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken wij samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

5.    Solliciteren?

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep. Walter zal de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij gemeente Eindhoven.

Planning
Sluiting reactietermijn: maandag 29 mei
Voorselectiegesprekken met Walter Huurdeman in Baarn: week 22 en 23 (30 mei t/m 8 juni)
Kandidaat presentatie aan de gemeente Eindhoven: begin week 24
Eerste ronde selectiegesprekken: eind week 24, begin week 25
Eventuele selectie-assessments: week 25 of 26
Tweede ronde selectiegesprekken: week 26
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling: nader te bepalen

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

6.    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000