Regiohoofd / MT-lid Zuidwest NL
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    Achtergrond van de functie

Het Juridisch Loket is een organisatie die mensen met juridische problemen de weg wijst naar een rechtvaardige oplossing. En dat steeds vaker in samenwerking met andere partijen en waar dat kan zoveel mogelijk zonder tussenkomst van advocaten en rechters.

Wij vinden dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot het recht. Als Juridisch Loket maken wij dat mogelijk. Met meer dan 5 miljoen bezoekers en 20 miljoen paginabezoeken per jaar is onze website voor heel veel mensen in Nederland het startpunt bij het vinden van een antwoord op hun juridische vragen. Jaarlijks bellen zo’n 280.000 rechtzoekende burgers ons en bezoeken circa 125.000 rechtzoekenden onze balies en spreekuren. Dat doen zijn op één van onze 30 vestigingen of bijna evenzoveel servicepunten. Het Juridisch Loket is daarmee een belangrijke landelijke opererende organisatie die laagdrempelig (onafhankelijke) toegang tot gratis juridische dienstverlening garandeert voor burgers met een laag inkomen.
 
Ondanks de hoge aantallen rechtzoekenden die wij helpen, is de realiteit is dat er een grote groep burgers is die deze toegang nog niet hebben. Ruim 6,3 miljoen burgers kunnen, op basis van hun inkomen, tot de doelgroep van Het Juridisch Loket worden gerekend. Wij vinden dat niemand er alleen voor mag staan, wij zijn er om te helpen in de zoektocht naar die rechtvaardige oplossing. Daarom werken wij continu aan het vergroten van onze spreiding, het verbeteren van onze bereikbaarheid en het daadwerkelijk oplossen van juridische vraagstukken. Om dat effectief te doen willen wij meer samenwerken met partners op regionaal niveau. Daarmee worden wij toegankelijker voor mensen die ons tot nu toe nog niet weten te vinden en worden wij effectiever in het bieden van oplossingen.

De afgelopen periode hebben wij onze organisatie tegen het licht gehouden en gekeken hoe en met wie wij onszelf verder kunnen versterken. Wij hebben vervolgens besloten een aantal zaken in de toekomst anders aan te gaan pakken. Dat gaat onder meer over dat wij de rechtzoekende en zijn behoefte centraal stellen en in het verlengde hiervan onze wijze van organiseren, leiderschap en resultaatgerichtheid hierop laten aansluiten. Wij kiezen er daarbij voor ons te transformeren naar een regio-organisatie bestaande uit zes geografische regio’s en één ‘landelijke’ regio waarin het KCC (Klant Contact Centrum) is ondergebracht.

De geografische regio’s sluiten aan op de regio-indeling van belangrijke ketenpartners en lopen synchroon met de bestuurlijke veiligheidsregio’s. Dit is bewust gekozen om de regionale oriëntatie op (keten)samenwerking te faciliteren. De opdracht in de regio’s is vierledig:

 1. Vergroten toegankelijkheid en bereikbaarheid voor rechtzoekenden.
 2. Versterken samenwerking met netwerkpartners (zoals gemeenten, schuldhulpverlening, reclassering, etc.) om rechtzoekenden beter te helpen.
 3. Regionale dienstverlening effectief als ook efficiënt organiseren.
 4. Regionale organisatie energiek en inspirerend aansturen in de verandering.

De regio’s hebben een grote mate van zelfstandigheid hierin maar stemmen intensief met elkaar af en vormen een sterke eenheid. Gezamenlijk vormen de regiohoofden en stafhoofden met het bestuur het managementteam van het Juridisch Loket.
Voor onze regio Zuid-West zijn we nu daarom op zoek naar een nieuw regiohoofd (ook lid van ons managementteam).


2    De functie zelf


Help ons helpen
Zonder koers is verandering zelden vooruitgang. Jij wordt onze gids naar een sterkere positie. Jij overziet het speelveld van het recht, wat trouwens niet hoeft te betekenen dat je er zelf ook specialist in bent. Dat is in de dagelijkse praktijk immers vooral aan je medewerkers.

Waarin jij excelleert is hen voor te gaan in de richting waar wij met elkaar naartoe willen. In de vertaling van wat je ziet en weet naar beleid én naar onze dienstverlening in jouw regio. Met de blik gericht op de toekomst, neem je initiatieven om het Juridisch Loket in jouw regio en op lokaal niveau stap voor stap nog beter te maken. Zet jij je verbindende vaardigheden in om in contact te komen en blijven met mogelijke samenwerkingspartners. Als MT-lid heb je natuurlijk ook oog voor het landelijke belang en sla je daar intern en extern een brug tussen.
Je bent een belangrijke cultuurdrager binnen onze organisatie en hebt een voorbeeldrol in het centraal stellen van de rechtzoekende en zijn juridische hulpvraag. Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de regio. Dat vraagt om visie en sturing van de regio en een actieve brengende en besluitvormende rol in ons MT. Je jaagt de ontwikkeling aan om vanuit de nieuwe visie de inzet op de diverse dienstverleningskanalen meer passend te maken op de vraag, de behoefte en het doe-vermogen van de rechtzoekenden. Ook ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de samenwerking met de lokale organisaties uit het sociaal domein, zorg en de tweedelijns juridische dienstverleners die bekend zijn met de regionale omstandigheden. Bij alles staat bij jou het meer oplossen voor de mensen die ons het hardst nodig hebben, voorop.

Je weet vanuit je ervaring met veranderprocessen hoe je teams meeneemt in transities. Je hebt een duidelijke mening en die geef je, ook als die niet strookt met – bijvoorbeeld – die van je collega mt-leden of het bestuur. Want van collectief ja-knikken is nog nooit een organisatie beter geworden. Daarom denk jij kritisch, maar natuurlijk ook constructief mee en help je ons om samen verder te komen.

Dit is jouw team
Je wordt lid van ons managementteam. Dat bestaat uit 2 bestuurders, jij en 6 andere regiohoofden en de stafhoofden. Je werkt strategisch, integraal en vooral hecht samen. Met elkaar en met andere collega’s. Als regiohoofd geef je leiding aan je teamleiders en de regioregisseur. Die laatste is een nieuwe functie die nog een definitieve vorm moet krijgen. In totaal kijken er straks 60 mensen naar jou voor leiderschap. Je betrekt en ondersteunt hen in de transitie die we doormaken. Hiermee zorg je ervoor dat medewerkers hun werk betrokken, met vertrouwen en met plezier kunnen doen.

Dit ben jij
Je bent een echte leider die haar of zijn strepen verdiend heeft en energie krijgt van vooruitgang en verbetering. Jij krijgt er energie van om samen met de andere mt-leden handen en voeten te geven aan onze visie. Jij inspireert mensen en neemt ze mee in je plannen. Maar je kunt ook goed omgaan met weerstand. Volgens ons vraagt dat profiel om een wo-achtergrond en leidinggevende ervaring binnen het werkveld van juridische hulpverlening en/of het sociale domein.
Diversiteit en inclusiviteit zorgen voor veel verschillende visies en inzichten en maken zo teams sterker. Die gedachte omarm jij en daar zet jij je voor in.
Wij denken dat het goed zou kunnen passen als je al eerder vanuit een (non-profit) organisatie in een leidinggevende positie werkzaam bent geweest binnen ons werkterrein en voor onze doelgroep. Zodat je weet hoe je daarin combinaties kunt maken en je weg kunt vinden.
Bijvoorbeeld in (maar niet beperkt tot) een gemeente rondom het sociaal domein en de schuldhulpverlening of in een andere juridische omgeving. Dan wel in de ontwikkeling van nieuwe concepten die beter aansluiten bij de steeds complexere opgaven waarmee onze doelgroep in toenemende mate te maken krijgt. Maar denk je vanuit een andere achtergrond ook goed bij deze rol te kunnen passen, neem dan vooral contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Samenvattend 

 • Je bent universitair opgeleid en hebt minstens 10 jaar relevante werkervaring, waarvan geruime tijd in een vergelijkbare leidinggevende positie in het maatschappelijk domein.
 • Je hebt brede kennis van ons werkterrein of bent bereid en in staat om je dit vanuit een aanpalend werkgebied snel eigen te maken.
 • Je bent klant- en resultaatgericht en kunt goed samenwerken.
 • Je bent organisatiesensitief, beschikt over omgevingsbewustzijn en kunt goed leidinggeven.
 • Je beschikt over en bent goed in staat om op lokaal, regionaal en nationaal niveau netwerken op te bouwen.
 • Je bent een strategisch denker die je overstijgende visie kunt vertalen naar realisatie van onze strategische doelen.
 • Je bent communicatief vaardig en overtuigt anderen op basis van de inhoud en je weet als inspirerend leider vanuit verbinding mensen en organisatie in beweging te krijgen.
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus.
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie.
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

3    Dit hebben we jou te bieden


Je krijgt een belangrijke rol in een organisatie van maatschappelijke betekenis. Daar hoort een passende beloning bij:
 • Je salaris zit in schaal L van de cao Rechtsbijstand (€ 5190,- tot maximaal € 7326,- (op basis van 36 uur per week). 
 • Je arbeidsvoorwaarden volgen natuurlijk ook uit de cao Rechtsbijstand.
 • Je krijgt een plaats in ons managementteam.
 • Wij bieden je veel ruimte en ondersteuning voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo heb je toegang tot opleidingen en coaching. En, om je optimaal voor te bereiden op je nieuwe rol, neem je deel aan een leiderschapsprogramma.
 • Je werkt vanuit jouw regio en zo nu en dan op ons kantoor in Utrecht, net naast het CS.

4    Hoe verloopt het selectieproces


De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan Het Juridisch Loket. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

Planning
Sluiting reactietermijn: 19 januari 2024
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Assessment: nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen


Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de momenten van de (voor)selectiegesprekken en deze waar mogelijk alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.


5      Interesse?


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Ronald Bruin (06-215 77 206) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000