Manager Veiligheid en Leefbaarheid
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Ben jij uit het goede hout gesneden? Ben jij een proactieve leidinggevende met een eigentijdse visie op Veiligheid en Leefbaarheid en wil je je echt verbinden met de stad? Dan zoekt de gemeente Maastricht jou!

De gemeente Maastricht wil zich versterken met een eigentijdse Manager Veiligheid en Leefbaarheid (V&L). Een authentieke collega die op proactieve en daadkrachtige wijze de spil wordt van de afdeling V&L en met elkaar de schouders zet onder de verdere doorontwikkeling V&L als belangrijke adviseur en sparringpartner van het bestuur, het concern en de partners in het veld.

1 Maastricht!

Maastricht, 100+ gemeente en de grootste stad van Limburg, verbindt het best van stad en land! Maastricht is een sociale en saamhorige stad, waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Werken voor de gemeente Maastricht betekent werken in een dynamische stad en voor een grote regio. Sámen met de kracht van inwoners en ondernemers.

2 Gemeente Maastricht zoekt jouw talent!

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.700 collega’s aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en wij zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociaal-maatschappelijke (het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen), culturele taken (om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers) en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, bij anderen is de gemeente zelf aan zet. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen van de gemeente Maastricht.
Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) is opgebouwd uit 9 teams, elk team staat onder leiding van een Teammanager. Als Manager V&L geef je leiding aan het Managementteam V&L. Bij het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid werken in totaal circa 200 medewerkers. Onderdeel van V&L vormt ook het RIEC, het regionaal informatie- en expertisecentrum, dat beheersmatig onder jouw takenpakket valt. Als Manager V&L rapporteer je aan de Directeur Bedrijfsvoering en ben je lid van het Gemeentelijk Management Team (GMT).

3 Rol en functie

Van de Manager V&L wordt veel talent en ervaring verwacht. Bovenal ben je een gedreven vakman (m/v) die zich makkelijk begeeft in een bestuurlijke omgeving en goed kan schakelen tussen verschillende niveaus en posities. Een verbindende, inspirerende en vooruitstrevende manager. Iemand die zich soepel beweegt tussen intern en extern, inhoud en proces en dat met een grote mate van overtuigingskracht en relativeringsvermogen. De Manager V&L is een strategisch topadviseur voor bestuur, directie en management en ketenpartners in de Maastrichtse samenleving. Jij bent in staat om relevante maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen te signaleren, te interpreteren en door te vertalen naar concrete acties en kaders. De schakering tussen strategische, tactische en operationele werkzaamheden kent geen geheimen voor je en je weet deze trefzeker te vertalen naar het behalen van de gewenste doelen. Naast een forse brok ervaring in het werkveld veiligheid en leefbaarheid beschik je over een politiek-bestuurlijke antenne en aantoonbare organisatiesensitiviteit. Het volgen van de nieuwste trends en ontwikkelingen op je vakgebied zie je als een must en je benut daarvoor diverse aangeboden (online) platforms en samenwerkingsverbanden. De omgevingswet en de impact daarvan op V&L en de Maastrichtse samenleving vormt voor jou enerzijds een uitdaging en is anderzijds een open deur vanuit je werkervaring.

Je redeneert continu vanuit toegevoegde waarde en weet met lef verbinding te brengen op inhoud en proces. Je bezit een natuurlijke uitstraling van leiderschap en weet dat je jouw positie verdient op basis van je prestaties. Je werk doe je zonder je eigen belangen voorop te stellen, en met een rechte rug verdedig je jouw standpunt, zonder daardoor onbuigzaam te willen acteren. Je stimuleert je omgeving door voorbeeldgedrag te laten zien en weet daardoor een klimaat te creëren waarin verbinding ontstaat tussen de diverse onderdelen zowel buiten als binnen V&L. Onder jouw aanvoering krijgt de doorontwikkeling van het Managementteam V&L verder gestalte, je faciliteert de Teammanagers om door te groeien in hun rol als integraal leidinggevenden. Je bevordert samenwerking onderling en je bezit een resultaatgerichte werkhouding.

Kortom in je rol als Manager V&L ben je zacht op de relatie en hard op de inhoud, iemand die met humor en lef in het leven staat, oplossingsgericht is en in mogelijkheden denkt. Je bent van nature een empathisch manager, waardoor je gesprekspartner bent voor alle medewerkers en onderling de verbindingen kunt leggen.

Uiteraard is integriteit voor jou net als voor ons een kerncompetentie van waaruit je samenwerkt en klantgericht je taken uitvoert.

Verder geniet het, gezien de vele activiteiten die in Maastricht plaatsvinden en het werkveld van V&L direct raken, de voorkeur dat de nieuwe Manager V&L zich uiterlijk binnen één jaar vestigt in of nabij Maastricht.

4 Dit ga je doen

 • Je bent ambassadeur van V&L en je draagt dit uit richting de organisatie en haar stad
 • Je vervult een proactieve adviesrol richting de burgemeester in het werkveld openbare orde en veiligheid
 • Je bent adviseur en sparringpartner voor het directieteam
 • Je leidt het managementteam van V&L
 • Je stelt V&L in staat aan de hoge verwachtingen van het management, bestuur, politiek, te voldoen en eigen ambities waar te maken
 • Je inspireert en faciliteert de medewerkers van V&L in hun ontwikkeling van handhaver/vergunningverlener naar gesprekspartner voor de burger, passend binnen de opgavengerichte organisatie
 • Je maakt V&L, onder meer binnen de kaders van de omgevingswet, toekomstbestendig en een betrouwbare gemeentelijke partner voor de stad
 • Je weet een stevige brug te slaan tussen de domeinen Zorg en Veiligheid
 • Je zet in op de verdere doorontwikkeling van informatie-gestuurd werken

5 Verder heb je

 • Als ideale kandidaat ruime aantoonbare ervaring binnen het werkveld veiligheid en leefbaarheid
 • Een duidelijke visie op het vakgebied
 • De beschikking over een afgeronde relevante opleiding op (bij voorkeur) academedisch niveau
 • Ervaring in een complexe politiek bestuurlijke organisatie
 • De beschikking over uitstekende communicatieve vaardigheden

6 Arbeidsvoorwaarden

Een interessante dynamische functie op basis van 1 fte, met een bruto maandsalaris van maximaal € 7.524,–, schaal 15.

7 Procedure

De gemeente Maastricht laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Walter Huurdeman van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Carriereinlimburg.nl, Limburgvac.nl (‘Topjob’), Intermediair.nl (‘Topbaan’), NRCCarriere.nl (‘Topbaan’) en BinnenlandsBestuur.nl (’Spotlight’), alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Walter Huurdeman. Hij adviseert vervolgens de gemeente Maastricht over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Maastricht besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Uiteraard rekening houdend met de komende vakantieperiode kent de planning in ieder geval de volgende tijdbalk:
19 juni – Start mediawerving en search
3 juli – Sluiting reactietermijn
Week 28 – (Online) voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
10 juli – Shortlist presentatie
Week van 13 juli – Eerste ronde selectiegesprekken

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Walter Huurdeman, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000