Manager Primair Proces
(reactietermijn gesloten)

Introductie

De functie

Voor de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem is de Galan Groep op zoek naar een ervaren en verbindende manager Primair Proces. Iemand die er plezier in schept teamleiders, coaches en gedragsdeskundigen, zodanig te faciliteren dat zij inwoners van Arnhem adequaat kunnen bijstaan. Daarnaast ben je ook strategisch sparringpartner voor de directeur-bestuurder, MT-leden en netwerkpartners. Kortom, we zoeken een:

                                               Verbindende en ervaren managerOver Stichting Wijkteams Arnhem

Stichting Wijkteams Arnhem (SWTA) is in opdracht van de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, Jeugdwet, wet op de Schulddienstverlening en een deel van de Participatiewet. SWTA had eind 2023 246 medewerkers in dienst (218,25 fte) die in 4 stads- en 8 wijkteams zijn georganiseerd, volgend op de wijkindeling in Arnhem. SWTA werkt intensief en integraal met alle partners in het sociaal domein. Een belangrijk speerpunt betreft de bijdrage aan de gewenste transformatie in het zorgdomein waarmee de zorg betaalbaar moet blijven. 

In haar missie en visie gaat Stichting Wijkteams Arnhem o.a. uit van:


“Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat zij zelf weer verder kunnen – samen met de mensen uit hun netwerk, met voorzieningen in de wijk of met specialistische zorg”

De uitvoering van de visie en de samenwerking en realisatie van inspanningstrajecten zoals hierboven aangegeven, vraagt om sterke lokale teams. In 2023 werden 25.141 inwoners met een actief traject ondersteund. SWTA staat dicht bij de Arnhemse inwoners en draagt bij aan een bloeiende stad. 
De komende jaren zal verdere kostenbeheersing een speerpunt blijven, bij een afname van het te besteden Arnhemse budget voor zorgkosten. Alle betrokken partijen in het publieke domein in Arnhem hebben dan ook de gemeenschappelijke taak om d.m.v. samenwerking, afstemming en substitutie van zorg en welzijn het budget voor zorg en welzijn zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. SWTA participeert dan ook volop in stedelijke en regionale inspanningen om dat via regionale samenwerkingskaders als IZA en GALA en de Hervormingsagenda Jeugd vorm te geven. 

Doorontwikkeling
Sociale Wijkteams Arnhem is volop in ontwikkeling en actief om medewerkers en processen op verschillende vlakken steeds verder te professionaliseren en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Hiervoor heeft SWTA in 2022 een structuurwijziging doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn verbetertrajecten ingezet en werkprocessen geoptimaliseerd. Thema’s die de komende jaren centraal staan zijn veiligheid, ontwikkeling van jeugd, armoede en vergrijzing. De organisatie staat de komende jaren voor de uitdagingen om de rol van de coach verder te versterken, een heldere rol in het sociaal domein te hebben, nog beter samen te werken met andere partijen en goed inzicht te bieden in het maatschappelijke rendement. De organisatie wil zich verder ontwikkelen tot een gewaardeerd partner in het sociaal domein van de gemeente en collega organisaties.
SWTA staat open voor input en kritische feedback op haar functioneren en vindt dat onlosmakelijk onderdeel van het werk in de teams.
  

Wie zoeken wij?

De functie
Als manager Primair Proces rapporteer je direct aan de directeur-bestuurder en maak je deel uit van het MT. Het MT bestaat daarnaast uit je collega manager primair proces van de Wijkteams en de manager bedrijfsondersteuning/ concerncontroller. Samen met hen vertaal je beleid naar uitvoering en vice versa en zorg je met de teamleiders voor overzicht, inzicht en voortgang van de werkzaamheden en de doorontwikkeling van SWTA. Bij hun werk worden de coaches ondersteund door gedragsdeskundigen en collega’s van bedrijfsondersteuning. 
Als manager faciliteer je daarmee het werk van ongeveer 75 medewerkers. Een uitdagende dynamiek. Om dat goed te kunnen ben je een zichtbare manager, begrijp je de kern van het werk in stad, ontmoet je daar ook je collega’s en externe samenwerkingspartners. Natuurlijk respecteer je de autonomie van de professionals, maar bent ook vraagbaak en eindverantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van en op het werk. Je kunt goed risico’s inschatten en daarop acteren. Je zorgt samen met de teamleiders voor een passende bedrijfsvoering en doet wat nodig is om de uitvoering in de teams optimaal te faciliteren. Je bent ook creatief en kunt als geen ander het dienstverleningsbelang verbinden aan het zakelijk belang om de organisatie goed te laten functioneren 
Tot slot ben je in staat onder druk te werken door ook dan vanuit behoud van de relatie scherp te zijn en blijven en vanuit een helicopterview het proces te overzien. Je bent vaardig in het bespreekbaar maken van zaken en stimuleert het goede en kritische gesprek. 
Samenwerking met het externe ‘netwerk’ ten behoeve van de inwoners staat centraal. Je staat in verbinding met veel stakeholders en samenwerkingspartners, de inwoner en hun vertegenwoordigers) tot bijvoorbeeld opdrachtgevers/financiers. In die contacten ben je uitnodigend, politiek sensitief en voldoende strategisch onderlegd om te weten welke koers en houding je dient aan te nemen. Kortom, een veelzijdige functie met veel uitdagingen en verantwoordelijkheid. Als dit je aanspreekt, komen wij graag met jou in gesprek.

Wat vragen we aan kennis en ervaring

Je bent je bewust van je faciliterende en bouwende rol die je met natuurlijk gezag en leiderschap vervult: je bent iemand naar wie geluisterd wordt. Jij kunt uitstekend samenwerken met je collega managers, de directeur-bestuurder, de gemeente en lokale partners en stelt altijd het belang van de inwoner centraal. Om dat te kunnen heb je:

 • Een WO werk en denkniveau.
 • Managementervaring, opgedaan bij (verschillende) werkgevers in het publieke, bij voorkeur sociaal domein. Je hanteert een coachende motiverende leiderschapsstijl. 
 • Kennis van het lokale sociale domein en de aanwezige netwerken is van belang. Je hebt dat, of kunt dat snel oppakken. 
 • Maatschappelijk betrokkenheid met het werk van SWTA is vanzelfsprekend. Je kunt je dan ook vinden in de missie en visie van SWTA.
 • Ervaring met ‘organisatievraagstukken’/verandering. Je hebt gevoel voor verhoudingen, en bent in staat veranderingsprocessen binnen en buiten de organisatie te begeleiden/monitoren. 
 • Kunnen bijdragen aan een prettig, veilig en professioneel werkklimaat
 • Ervaring met, bedrijfsvoeringssystemen en -principes en de P&C cyclus strekt tot aanbeveling.

Persoonseigenschappen die bij ons passen:

 • Iemand die in staat is om kritisch te zijn en een eigen perspectief in kan brengen
 • Een manager die betrouwbaar is, consistent is in woord en daad en pas oordeelt na observatie en toetsing.
 • Iemand die durft aan te spreken maar zich ook laat aanspreken. Je bent positief ingesteld en je hebt humor.
 • Resultaatgericht, creatief en ondernemend en de ‘klant’ centraal weten te stellen. 
 • Het vermogen om snel te schakelen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
 • Transparant en in staat te luisteren en te reflecteren en anderen daarin mee te nemen. 
 • Integer, in staat tegenstellingen in belangen te overbruggen.
 • Een verbinder, en op de relatie gerichte persoon zowel binnen de organisatie als met stakeholders extern. Organisatiesensitief, kent het belangenspel, weet zich daarin te bewegen, en is in staat om overstijgend te relativeren en collega’s mee te nemen. 

Stichting Wijkteams Arnhem biedt

Een warm welkom in een leuk team binnen een maatschappelijk belangrijke organisatie. 
We bieden een afwisselende functie, voor 32 – 36 uur per week. Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn.
De functie is gewaardeerd in schaal 12 CAO Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van ervaring en kennis maximaal € 6.750,- bruto per maand op basis van 36 uur per week

Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerritse en Mathé Arends van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.  Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken met Stichting Wijkteams Arnhem. 
 

Planning

 • Start werving: 8 maart 2024
 • Sluiting reactietermijn: 28 maart 2024
 • Voorselectiegesprekken met Mathé Arends/Reian Gerrits van de Galan Groep: 2 april 2024
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 9 april
 • Adviesgesprek benoemingsadviescommissie: 12 april
 • Tweede ronde selectiegesprekken (optioneel): 23 april
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: voor 1 mei

Bij ons willen we dat jij jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk om verschillende leeftijden, kwaliteiten en achtergronden in onze teams hebben. Met verschillende perspectieven kunnen we ons werk beter doen. Herken jij eigenschappen en vaardigheden die genoemd zijn in de vacature. Voel je dan welkom om te solliciteren
Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren. Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd te reageren met CV en motivatiebrief en de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Reian Gerrits of Mathé Arends beide associate partner bij de Galan Groep en bereikbaar via 035-6948000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000