Manager Bedrijfsvoering/Support

Introductie

1    De functie

Voor Driestar educatief is de Galan Groep op zoek naar een ervaren manager die op inspirerende wijze kan bouwen aan de verdere professionalisering van de afdeling Support. De afdeling Support omvat alle ondersteunende afdelingen van Driestar educatief. De diensten van onze ondersteunende afdelingen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van onze onderwijsorganisatie. We zoeken altijd naar procesverbetering, klantgerichtheid, effectieve samenhang en we stimuleren een proactieve werkcultuur. Wil je daar als manager aan bijdragen, neem dan snel contact met ons op.

Manager die inspireert, bouwt en verbindt
 (32 – 36 uur p/wk)

2    Over Driestar educatief

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum, gevestigd te Gouda, dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doet zij met ca. 300 medewerkers (docenten, onderwijsadviseurs, staf- en supportmedewerkers). 
Bij Driestar educatief staat samenwerking centraal. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s van Driestar hogeschool als de producten en diensten van Driestar onderwijsadvies, Gouwe Academie BV en CPS BV, die worden ondersteund door de supportafdelingen. Dit samenwerken betekent soms een nieuwe manier van werken. Om snel in te spelen op trends en ontwikkelingen en om de samenwerking tussen de hogeschool en onderwijsadvies goed te kunnen faciliteren is een flexibele organisatie nodig. Dat geldt zowel voor de docenten en onderwijsadviseurs/orthopedagogen als de medewerkers van de afdeling Support.

Kennisontwikkeling vormt het hart van het instituut. Dat wordt onder andere gedaan binnen het onderzoekscentrum. Praktijkgericht onderzoek binnen dit onderzoekscentrum is bedoeld om leraren te helpen christelijk leraarschap in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Driestar educatief faciliteert het behalen van masters en het vergroten van onderzoeksvaardigheden van onze medewerkers. Daarnaast werken er verschillende medewerkers aan promotieonderzoeken. Voor psychologen en orthopedagogen werkzaam binnen Driestar onderwijsadvies zijn er specialisatiemogelijkheden tot gezondheidszorgpsycholoog of registratie en accreditatie als NVO Orthopedagoog-Generalist. Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs. 

Het ideaal van Driestar educatief is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt. Vanuit deze basis heeft Driestar educatief een vertaling gemaakt naar kernwaarden die vorm en gestalte geven aan onze christelijke identiteit: toewijding, betrouwbaarheid, wijsheid, bewogenheid en moed, welke uitgewerkt zijn in het instellingsplan 2023-2026 van Driestar educatief.


3    Wie zoeken wij?

De afdeling Support
Binnen de afdeling Support werken verschillende teams aan de ondersteuning van het primaire proces van Driestar educatief op het gehele domein van de bedrijfsvoering. Twee managers zijn aansturend waarbij een interim (vertrekkend) en één manager die op termijn intern een andere portefeuille gaat invullen. De 11 teams (totaal ca. 100 medewerkers) betreffen de volgende (sub)domeinen: secretariaat, financiële administratie, marketing & communicatie, studentzaken, mediatheek, bouw/vastgoed, P&O, ICT-functioneel beheer, kwaliteitszorg, receptie en catering.  

De span of control is nu voor 1 manager te groot om de afdeling Support te leiden. De omgeving van Support is dynamisch, de ambitie en noodzaak om met elkaar verder te professionaliseren zijn groot. Recent is de eerste opzet van een gezamenlijk verbeterplan tot stand gekomen. Medewerkers gaan een belangrijke rol spelen in de uitwerking ervan. Dit vergt veel aandacht, zorgvuldigheid en focus van de verantwoordelijke managers. De aandacht zal de komende periode uitgaan naar het vergroten van de onderlinge afstemming van werkprocessen en het realiseren van een meer integrale workflow, om gezamenlijk meer en beter verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de werkprocessen. Daarnaast spelen kwetsbaarheden in de professionalisering en in de specialisatiesfeer vanwege soms beperkte schaalgrootte. Een te grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld één specialist op een bepaald functioneel gebied binnen een al klein team. 
De managers werken collegiaal samen in een managementteam en hebben een werkverdeling langs inhoudelijke lijnen en de bijbehorende teams. Het is de intentie te komen tot het benoemen van 2 managers die samen het nieuwe MT gaan vormen. Binnen Driestar educatief werken we vanuit het Rijnlandse leiderschapsperspectief.

Tegelijkertijd wordt ingezet op het vergroten van persoonlijke en teamautonomie en wordt overwogen om (onderdelen) van zelforganisatie in te voeren. Daarvoor moeten de randvoorwaarden wel ingevuld zijn. De focus ligt op het verstevigen van een bedrijfscultuur waarin klantgerichtheid intern en extern het uitgangspunt van het dagelijkse werken, doen en denken is. Als manager ben je verantwoordelijk voor de groei van je teams en teamleden. Je staat voor de professionaliteit van je specialisten en bouwt samen met je teamleden en collega-manager aan meer verbinding tussen de ondersteunende afdelingen. Gebruikerservaringen, evaluaties, kosten/baten en medewerkersbetrokkenheid maken deel uit van je P&C proces dat je deelt met je medewerkers en opdrachtgevers. Je draagt bij aan het strategisch beleid van de organisatie en bent resultaatverantwoordelijk voor je eigen afdeling. Kortom, een mooie uitdagende functie waar je alle ruimte krijgt om in onderlinge samenspraak met je medewerkers te bouwen aan een goed lopende “backoffice’ voor geheel Driestar educatief.

Wat vragen we aan kennis en ervaring
Op basis van deze werkzaamheden en uitdagingen hebben we het volgende kennis- en ervaringsprofiel gemaakt. 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo+ niveau in een relevante studierichting.   
 • Minimaal 5 tot 8 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en zorgt voor adequate dienstverlening waaronder juiste en voldoende stuurinformatie voor MT, CvB en ook eigen medewerkers.
 • Je houdt de organisatiedoelen steeds voor ogen en zorgt voor bijsturing wanneer je de gestelde doelen niet lijkt te halen. Je verantwoordt je resultaten binnen de P&C cyclus van Driestar educatief aan het CvB.
 • Als leidinggevende heb je ruime ervaring met het coachen en aansturen van teams. Je hebt ervaring met teamdynamiek en haalt dan ook graag het beste in mensen naar boven: je laat het team groeien. Daar groei je zelf ook van. 
 • Je hebt ervaring met projectmatig en programmatisch werken, weet overzicht te houden.
 • Je kunt met je veranderkundige ervaring en inzichten je teams uitstekend faciliteren in hun ontwikkeling. Je bent een ‘facilitator’ in het proces van taakgericht naar doelgericht werken.
 • Je stimuleert daarbij de realisatie van een professionele cultuur in en tussen de teams en tussen de teams en tussen het primaire proces en Support. 
 • Je bent op de hoogte van verschillende concepten op het vlak van bijvoorbeeld dienstverlening, facilitymanagement, ICT ondersteuning, hospitalityconcept, etc. 
 • Je onderschrijft van harte onze christelijk-reformatorische identiteit en bent actief kerkelijk meelevend in één van de kerken die Driestar educatief rekent tot haar achterban.  

Welke persoonseigenschappen passen bij ons

 • Je geeft zowel ruimte als richting en weet daarin je medewerkers aan te spreken en uit te nodigen.
 • Je bent een verbinder die kaders biedt en waar nodig ook in staat is beslissingen te nemen.
 • Je bent empathisch, gaat uit van vertrouwen, hebt geduld en laat je niet ‘snel uit het veld slaan’. 
 • Je kunt goed reflecteren, naar jezelf en naar anderen; je bent kritisch, opbouwend en staat zelf ook open voor andere meningen.
 • Je bent analytisch en oplossingsgericht en een daadkrachtige bouwer.
 • Je communiceert duidelijk en helder.
 • Je bent strategisch onderlegd en gesprekspartner voor MT, CvB en staf, weet strategie te vertalen naar operatie.
 • Je bent collegiaal in het MT Support en in het bredere verband met management van andere afdelingen, zoekt de synergie en toont je oprecht betrokken bij vraagstukken die op je weg komen. Samen met de managers van de Hogeschool, Onderwijsadvies en onze deelnemingen geef je leiding aan de uitvoering van onze strategie, zoals verwoord in ons instellingsplan. 

4    Driestar educatief biedt

Een boeiende, veelzijdige functie in een betekenisvolle onderwijsorganisatie. Je krijgt de ruimte om met je collega-manager samen de afdeling Support te optimaliseren en ook jezelf verder te ontwikkelen. We bieden een afwisselende functie, standplaats Gouda. De beloning is marktconform (cao-hbo). De inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring. Je start met een jaarcontract met de intentie om vast in dienst te komen. Onderdeel van de primaire arbeidsvoorwaarden is 8% vakantiegeld en een 13e maand. Daarnaast een ruime verlofregeling waardoor je een deel van de schoolvakanties vrij bent. 

5    Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends van de Galan Groep. Hij voert de gesprekken met voor de functie geschikte kandidaten. Word je geselecteerd, dan presenteert hij je CV en gespreksindrukken aan de opdrachtgever. Pas je in het gewenste profiel, dan ontvang je snel een uitnodiging voor de selectiegesprekken. 


Beoogde planning (D.V.)

 • Sluiting reactietermijn: 10 maart 2023
 • Gespreksronden selectie- en adviescommissie: week 11 en 12
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: week 13

Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren. We zien graag je cv en motivatie tegemoet.

6     Informatie

We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen als je meer over de inhoud van de functie, de afdeling support en onderwijsorganisatie Driestar, wilt weten. We maken daar graag tijd voor en staan je graag te woord. Contactpersoon: Mathé Arends, consultant bij de Galan Groep, is bereikbaar via 035-6948000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000