Lid Raad van Bestuur m/v
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in een groot deel van Nederland. Met onze divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn bieden wij zorg en hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers. Dit doen we vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij. De organisatie heeft een breed portfolio in combinatie met een groot geografisch voedingsgebied. Dit zorgt voor een breed en passend aanbod van zorg- en hulpverlening. Lelie zorggroep werkt nauw samen met diverse partners en participeert in talloze netwerken. Lelie zorggroep vindt het belangrijk om ook op de vragen van morgen antwoord te kunnen bieden. Daarom heeft naast zorg ook onderwijs en onderzoek een belangrijke plaats in de organisatie. Lelie zorggroep biedt hoogwaardige kwaliteit en bouwt aan een gezonde en innovatieve bedrijfsvoering. Deze zorg- en hulpverlening biedt Lelie zorggroep met ruim 3500 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers.

2 Identiteit en visie

Het logo van Lelie zorggroep verbeeldt een bloem waarin de bloemblaadjes symbool staan voor onze divisies. Elk blad heeft zijn eigen vorm en kleur. Zo geeft ook elke divisie inhoud aan onze christelijke identiteit op de manier die past bij onze medewerkers en cliënten. Van reformatorisch tot evangelisch, van bevindelijk tot geïnspireerd door de christelijke traditie. Het kruis uit ons logo is het hart van de organisatie, als verwijzing naar het Bijbels evangelie. Dat is wat ons verbindt. Lelie zorggroep wil vanuit haar christelijke overtuiging en wortels zorgverleners optimaal ondersteunen om zorg te verlenen vanuit hun hart. Waarbij het kruis een bron van bezieling mag zijn, en nieuwe inspiratie. Maar ook een bron van bescherming en aanmoediging bij principiële keuzes.

Visie op zorg
Lelie zorggroep werkt met alle merken vanuit een gezamenlijke visie op zorg. Lelie zorggroep ziet het als haar opdracht om te zorgen voor elkaar in liefdevolle en ondersteunende relaties. Letterlijk en figuurlijk maakt zij ruimte voor ontmoeting. Zorg van mens tot mens, noemen we dat. Lelie zorggroep wil zin toevoegen aan de dagen van het leven van onze cliënten. Elk leven is namelijk uniek en waardevol; een geschenk dat bescherming verdient. Lelie zorggroep sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke behoeften van de cliënt en hecht waarde aan contact en afstemming met mantelzorgers, familie en andere relaties. Daarbij heeft Lelie zorggroep als christelijke zorgorganisatie bijzondere aandacht voor zaken die de zingeving en identiteit raken. Vragen over het levenseinde bijvoorbeeld. Juist bij dit soort vragen staan we naast onze cliënt, om samen naar betekenis te zoeken. Op die manier verbindt zorg ons met elkaar. Elke dag.

Kerndaden
Binnen Lelie zorggroep werken alle merken met de kerndaden: liefdevol, verbindend, draadkrachtig en dichtbij. In het boekje omdat zorg verbindt werkt Lelie zorggroep uit wat deze kerndaden betekenen voor het dagelijkse gedrag van al haar medewerkers. Om dit mogelijk te maken zoekt Lelie zorggroep effectieve dienende leiders. Effectief, omdat we binnen Lelie zorggroep onze doelen willen bereiken en onze maatschappelijke opdracht willen vervullen. Dienend, om de zorgverlener op de beste manier zijn of haar werk te laten doen voor onze cliënten. Bewust en gericht sturen en steunen met oog voor mens en resultaat. Effectief dienend leiderschap = sturen en steunen.

3 Organisatiecontext

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Zij ziet daarbij toe op de realisatie van de maatschappelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie. De tweehoofdige raad van bestuur werkt daarbij in vertrouwen collegiaal samen. Doel is om te komen tot een evenwichtige portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur. Er is een taakverdeling in portefeuilles. De raad van bestuur is complementair in expertise en vaardigheden. De raad van bestuur laat zich ondersteunen door een professionele service-organisatie en krijgt gewaardeerd advies van de ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en de identiteitsraad. De raad van bestuur legt verantwoording af aan een vijfhoofdige raad van toezicht. De raad van bestuur hecht aan zeggenschap vanuit de inhoudelijke disciplines.

De verschillende organisatieonderdelen worden aangestuurd door ervaren, krachtige, verantwoordelijke en zelfstandige leiders. Lelie zorggroep heeft een eigen leiderschapshuis waarin leiders samenkomen voor training, ontmoeting, intervisie en inspiratie. Lelie zorggroep werkt conform de principes van effectief dienend leiderschap. Mensen komen in beweging van mensen. De Lelie-leiders zijn effectief omdat zij hun doelen realiseren en dienend om mensen optimaal tot hun recht te brengen.

Iedere locatie en/of regio wordt aangestuurd door een locatie- of regiomanagement team. De voorzitters van deze teams komen samen in de Lelie zorggroep-brede management teams (MT’s). Lelie zorggroep kent drie verschillende MT’s, te weten: (1) MT Intramurale Zorg, (2) MT Extramurale Zorg en (3) MT Service Organisatie. Om de inhoudelijke verbinding in de breedte van de organisatie te borgen zijn verschillende portefeuilles belegd. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan de verschillende producten die Lelie zorggroep biedt zoals dementie en palliatieve zorg maar ook organisatie brede thema’s zoals HRM of Facilitaire zaken. Uit ieder MT zit een manager in het portefeuille-overleg. De managers hebben hierdoor ook een organisatie brede betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

4 Resultaten

Lelie zorggroep realiseert al jaren stabiel goede resultaten. Het financieel rendement is op orde. In boekjaar 2020 werd bijna € 2 miljoen winst gerealiseerd. Daarnaast loopt de organisatie voorop in een aantal innovaties, zoals virtuele thuiszorg. De medewerkers- en cliënttevredenheid is ruim boven de 8 en op Zorgkaart Nederland scoort Lelie zorggroep een 9. Om op lange termijn toekomstbestendig te blijven is schaalvergroting noodzakelijk in verschillende geografische gebieden. Dit is onderdeel van de komende meerjarenstrategie waarin u een belangrijke rol zult vervullen.

5 Profiel lid raad van bestuur

De raad van toezicht van Lelie zorggroep komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid raad van bestuur.

 • U vormt samen met de huidige bestuursvoorzitter, de heer Hendrik Jan van den Berg, een complementair en samenwerkingsgericht team. Als bestuursteam vult u elkaar aan en houdt u elkaar scherp en zorgt u voor elkaar;
 • U bent mede eindverantwoordelijk voor de integrale organisatie en hebt aantoonbare ervaring in het leiden en begeleiden van complexe organisaties;
 • U beschikt over een maatschappelijk en – bij voorkeur – zorginhoudelijk profiel;
 • U bent een betrokken, ervaren en deskundig leider. Voorbeeldig in uw gedrag en stimulerend tot een klimaat waarin resultaten, ondernemerschap en innovatie centraal staan;
 • U beschikt over een academisch denk- en werkniveau. Een zorginhoudelijke opleiding is nadrukkelijk een pre;
 • U bent als christen bekend met het brede netwerk waarin de organisatie staat en bent in staat om hierin verbindend en met gezag te opereren.

Resultaatgebieden

 • Als bestuurder draagt u zorg voor het verder ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid;
 • U bent verantwoordelijk om vanuit eigen kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit, innovatie van zorg- en hulpverlening;
 • U geeft, mede op basis van ondernemerschap, verder vorm aan toekomstbestendige zorg- en hulpverlening vanuit de visie en missie van de organisatie;
 • U creëert door uw inspirerend leiderschap een professioneel, samenwerkingsgericht en innovatief klimaat;
 • U creëert, in samenwerking met partners, toekomstbestendige christelijke zorg- en hulpverlening in alle geografische werkgebieden van de organisatie.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Toegankelijke en extraverte persoonlijkheid;
 • Zichtbaar aanwezig;
 • Houding van aandacht en rust;
 • Empathisch vermogen;
 • Innovatief;
 • Ondernemend en grensverleggend;
 • Resultaatgericht, besluitvaardig en strategisch vermogen;
 • Bewezen onderhandelingsvaardigheden;
 • Creatief; humor en relativeringsvermogen.

6 Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de beloningscode voor bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT). De functie is momenteel ingeschaald in WNT-2 klasse IV.

7 Procedure

De raad van toezicht laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser in het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en NRC Weekend op zaterdag 22 mei, alsmede via sociale media en search.
Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert Lelie zorggroep vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. Lelie zorggroep besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

De procedureplanning is als volgt:

22 mei 2021 – Start mediawerving en search
5 juni – Sluiting reactietermijn
7, 11 en 14 juni – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
16 juni – CV-presentatie
18 juni (middag) – Eerste ronde selectiegesprekken
22 juni (avond) – Verdiepende gesprekken eindkandidaat met de raad van toezicht en de bestuursvoorzitter
28 juni (ochtend) – Klikgesprekken met gremia en vanuit de lijn
30 juni (avond) – Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner de Galan Groep, via telefoonnummer 035 – 694 8000.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000