Lid College van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

ROC Nijmegen 

ROC Nijmegen is een innovatieve onderwijsinstelling met opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, het vavo, de volwasseneneducatie en in het contractonderwijs (gericht op bedrijven en instellingen). Bij ROC Nijmegen studeren circa 11.000 studenten, werken circa 1.100 medewerkers en wordt uitvoering gegeven aan de ambitie tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. ROC Nijmegen heeft vestigingen verspreid over Nijmegen en Boxmeer en heeft ca. 150 opleidingen georganiseerd in drie sectoren: Zorg, Welzijn, Sport & Uiterlijke Verzorging; Techniek en Economie elk aangestuurd door een onderwijsdirecteur die op zijn/haar beurt weer onderwijsteams aanstuurt via teammanagers. Daarnaast zijn er drie stafdirecteuren, voor respectievelijk: Operations, Onderwijs- & Organisatieontwikkeling en Control  & Bestuursondersteuning;  gezamenlijk vormen zij de directieraad. Elke  onderwijsdirecteur is opdrachtgever van één van de drie strategische programma’s: 

 • Talentontwikkeling
 • In het hart van de arbeidsmarkt 
 • Onderwijs van de toekomst

Elk van de stafdirecteuren is verantwoordelijk voor één van de drie strategische projecten:

 • Strategisch huisvestingsplan 
 • Vitaliteit en duurzaamheid 
 • De wendbare organisatie 

Missie
We leiden gekwalificeerde, duurzaam inzetbare vakmensen op. We bereiden studenten voor op een vervolgopleiding of vervolgstap. We stimuleren studenten om actief en kritisch mee te doen in onze maatschappij. Dat doen we op een veilige en inspirerende leer- en werkplek waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Visie
Op ROC Nijmegen ontmoeten studenten, vakmensen en docenten elkaar. We zien ieders talent en maken elkaars ambities waar. Opleiden doen we samen. We bouwen met onze partners aan de toekomst van onze regio. Een regio die vraagt om vakmensen. Om aanpakkers die willen groeien. In hun werk en als mens. Want je bent nooit uitgeleerd. 

De kernwaarden van ROC Nijmegen zijn: Aanstekelijk, Ondernemend, Verbindend en Ontwikkelingsgericht. 

Binnen dit mooie ROC is een vacature vacant gekomen voor Lid College van Bestuur (fulltime).

Een nieuwsgierige en onderzoekende strateeg, een stevige, authentieke en evenwichtige sparringpartner met een groot hart voor zowel student als medewerker. Die met oog voor teams, het werkveld en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol speelt in de doorontwikkeling van ROC Nijmegen. Een innovatieve, wendbare en lerende organisatie in de regio’s Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk.  

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Als lid College van Bestuur (CvB) ben je samen met je collega 100 % eindverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de realisatie van de maatschappelijke taak en strategie van ROC Nijmegen. In een nader overeen te komen taakverdeling met de voorzitter College van Bestuur stuur je twee onderwijsdirecties aan en een aantal stafdiensten, passend bij je interesse en expertise (voorlopig gaat de gedachte uit naar o.a. onderwijs, organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, kwaliteit en Human Resources). In verhouding tot de voorzitter is je oriëntatie meer intern, maar als lid CvB vertegenwoordig je ROC Nijmegen ook naar buiten, participeer je in netwerken en realiseer en bestendig je strategische samenwerkingsverbanden. Samen met de voorzitter College van Bestuur rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.  Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

Status en besturingsopgave

ROC Nijmegen staat er goed voor, medewerkers zijn trots om er te werken, de onderwijskwaliteit is goed, er is een goede financiële positie en een ondernemende cultuur met een sterke focus op ruimte voor ontwikkeling. We worden gewaardeerd door onze samenwerkingspartners.
ROC Nijmegen neemt haar maatschappelijke opdracht in de regio’s Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk serieus en pakt samen met het bedrijfsleven, de lokale  overheid en het onderwijs haar rol  in diverse initiatieven om in te spelen op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen. Of het nu gaat om duurzaamheid, voldoende vakmensen in tekortsectoren of de invulling van  de brede vorming van studenten middels diverse burgerschapsinitiatieven of de gezonde school 

Er is een ervaren en stevig directieteam bestaande uit drie onderwijsdirecteuren die onderwijsclusters aansturen en drie stafdirecteuren. Zij hebben een brede portefeuille en stevige workload en zijn zowel verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op hun eigen onderdeel als voor het ROC als geheel o.a. door hun rol in de strategische programma’s. Samen vormen zij de directieraad die wekelijks samen vergadert en afstemt en maandelijks met het CvB. Beleidsontwikkeling gaat via portefeuillehouders uit onderwijs MT’s om zo zorg te dragen voor een goede verhouding lijn – staf en tussen -strategie en operatie. Er is een strakke P&C cyclus waarin de krititsche prestatie indicatoren worden gemonitord en er vinden audits plaats.

Externe uitdagingen voor de toekomst zijn:

 • De uitdagende arbeidsmarkt. 
 • Samenwerking met collega ROC’s bijvoorbeeld op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen maar ook in relatie tot macrodoelmatigheid in de randgebieden.
 • Het goed blijven anticiperen op en invullen van de maatschappelijke opdracht.
 • Daling van studentenaantallen.

Interne uitdaging is  

 • Innovatie, digitalisering van het onderwijs en de digitale transformatie van de organisatie.
 • Verder investeren in team- en organisatieontwikkeling middels voorbeeldgedrag in het CvB en directieteam en bevorderen van collectieve verantwoordelijkheid, met oog voor draagkracht, werkplezier en focus en studentimpact van nieuwe initiatieven.  
 • Anticipatie op krimp door zaken anders of efficiënter of in samenwerking te organiseren. 
 • Doorontwikkelen op de lerende, professionele cultuur en de strategische agenda/de rolneming in het regionale ecosysteem. 

Profiel

Om samen met de voorzitter CvB invulling te geven aan de besturingsopgave, zoeken wij:

 • een ervaren leidinggevende (binnen een grote en complexe organisatie) met bij voorkeur bestuurlijke ervaring in een collegiale setting met wo niveau; 
 • die een heldere bestuurlijke rolopvatting en -invulling heeft, durft aan te spreken en het moedige gesprek voert;
 • met een groot hart voor zowel student als medewerker en die minimaal kennis heeft van (bij voorkeur het MBO-) onderwijs.
 • een strateeg, met een helikopter view, die politiek bestuurlijk sensitief is; 
 • die collegiaal en verbindend is en oog heeft voor samenhang; 
 • die ruimte en vertrouwen geeft en gericht is op een heldere koers en kaders en zowel ‘supportive’ is als open, duidelijk, besluitvaardig en resultaatgericht;
 • een goede sparringpartner met organisatiekundige en veranderkundige kwaliteiten en gevoel voor de onderstroom;
 • met een nieuwsgierige en onderzoekende houding, die goed kan luisteren en de juiste vragen stelt;
 • die authentiek, evenwichtig, zelfbewust, en realistisch is en geen groot ego heeft;  
 • die gedreven is en verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke opdracht.

ROC Nijmegen biedt 

Een mooie doorontwikkelopdracht, binnen een succesvol, ontwikkelingsgericht en ondernemend ROC. In een collegiaal team met een ervaren en betrokken voorzitter CvB en een stevig directieteam met ervaren directeuren die de wens en de behoefte hebben om met elkaar te groeien en ontwikkelen en een stevige, strategische dialoog te voeren over wat de volgende ontwikkelfase vraagt van mens en organisatie. Binnen een inspirerende werkomgeving, waar men trots is om te werken.

De functie is ingeschaald in WNT Klasse F, 16 complexiteit punten OC&W -sectoren . Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.

Planning

 • Sluiting reactietermijn: 17 maart
 • Voorselectiegesprekken: 21 en 22 maart
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 27 maart middag & avond
 • Gesprek Benoemingsadviescommissie: 3 april ochtend
 • Assessment: 5 april (9.00-13.00) of 8 april (13.00 -17.00)
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 12 april middag
 • Matchgesprek vz Cvb 16 april ochtend
 • Beoogde startdatum in overleg ca 15 augustus 2024

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd zo snel mogelijk, uiterlijk 17 maart te reageren en de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure staat tegelijkertijd in- en extern uit. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met 
Coen Massier of Reian Gerrits, partners van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000