Lector Leiderschap in het Onderwijs, met focus op waardengericht leiderschap
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1. Penta Nova

Penta Nova, Academie voor schoolleiderschap, is een samenwerkingsverband van zeven hogescholen en is gevestigd in Utrecht. Onderwijsprofessionals van de samenwerkende hogescholen maken gebruik van elkaars kennis en kracht om de studenten het beste te bieden. Leiderschapsontwikkeling, onderzoek doen en persoonlijke groei vormen dé kern in onze opleidingen.

Penta Nova heeft een gemotiveerd team van professionele hogeschooldocenten en medewerkers vanuit de zeven deelnemende hogescholen: Marnix Academie, Utrecht; Hogeschool Viaa, Zwolle; Hogeschool Leiden, Leiden; Hogeschool de Kempel, Helmond; Hogeschool InHolland, Den Haag/Rotterdam; Driestar educatief, Gouda en de Christelijke Hogeschool te Ede.

Vanuit deze onderwijsinstellingen nemen medewerkers deel aan de kenniskring behorende bij het lectoraat Leiderschap in het Onderwijs met als resultaat publicaties en het terugbrengen van de opgedane kennis en inzichten in het onderwijs of ondersteunende praktijk.

2. Lectoraat: Leiderschap in het Onderwijs, met focus op waardengericht leiderschap

De samenleving investeert via het onderwijs in de toekomst. Een nieuwe generatie burgers die als arbeidskrachten, professionals, leidinggevenden, et cetera, een rol in de samenleving gaan vervullen. Deze rol kan ook zijn opvoeder, mantelzorger of vrijwilliger. Om nieuwe generaties toe te rusten zijn niet alleen kennis en vaardigheden nodig. Burgerschap draait primair om waardenoriëntaties. Waarden die men ontleent aan het eigen leven en eigen overtuigingen, dat van anderen en van de samenleving. Niet alleen het primaire proces, maar de gehele onderwijsorganisatie waar de nieuwe generatie burgers wordt opgeleid en (deels) gevormd zal zich actief moeten richten op relevante waarden en de dynamiek daarvan. Dat betekent dat er naast de focus op het primaire proces ook ruime aandacht moet zijn voor de collectieve waarden in de onderwijsorganisatie en de leden die daar werken. Hierbij dienen zich zowel identiteitsvraagstukken als maatschappelijke en culturele vraagstukken aan die een appel doen op het leiderschap. 

Bij leiderschap in het onderwijs met accent op waardengericht leiderschap kijken wij naar het brede onderwijsveld en gaat het altijd om het leiding geven aan medewerkers, van middenmanagement tot bestuur. Om dit vraagstuk te verhelderen en te ondersteunen door middel van onderwijs en onderzoek is dit Lectoraat ingericht. 

Het Lectoraat kent een historie met de volgende lectoren:  lector dr. Meta Krüger (Onderzoeksmatig Werken: 2009-2017) en lector dr. Inge Anderson (Leiderschap in het Onderwijs/Waardengericht: 2018-2022). Het huidige lectoraat loopt per 1 september 2022 af. Per periode zijn accenten aangebracht die voortkomen uit de wensen van de aangesloten hogescholen en de vragen vanuit het bredere werkveld. Op voorstel van de lector en de directeur van Penta Nova geeft het toezichthoudend bestuur richting aan onderzoeksprogramma’s. Rekening houdend met de kaders vanuit het toezichthoudend bestuur (waarin alle deelnemende hogescholen vertegenwoordigd zijn) en de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de lector, vindt operationele aansturing plaats door de directeur van Penta Nova. 

Van de nieuw te werven lector wordt verwacht dat die de kenniskring in een volgende fase brengt door binnen het brede thema van waardengericht leiderschap eigen accenten aan te brengen met daarbij passende resultaten. De lector en de kenniskring dragen er zorg voor dat zij zichtbaar en resultaatgericht waarden toevoegen voor de aangesloten hogescholen en het bredere werkveld van de schoolleider en diens persoonlijke ontwikkeling. Daarbij sluit het lectoraat aan bij de landelijke vastgestelde leiderschaps- en kennisagenda voor het onderwijs (zie bijlagen).  

3. Functie-eisen

Professionele kwaliteiten:

 • Aantoonbare academische en inhoudelijke autoriteit of in staat dit op korte termijn te worden;
 • Deskundig op het kruispunt ‘waarden’ en ‘leiderschap’;
 • Gepromoveerd op een relevant vakgebied;
 • Opleiding in een sociaal wetenschappelijke of organisatie-/bestuurskundige richting;
 • In staat om zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek (mix methods research) uit te voeren en praktijkgericht onderzoek te begeleiden;
 • In staat om de verschillende dimensies, verticale (top down) en horizontale (dwarsverbanden) en de context (externe relaties) mee te nemen in het onderzoek;
 • In staat om promotietrajecten te begeleiden;
 • Relevant academisch- en werkveld netwerk;
 • Uitstekende pedagogische/didactische vaardigheden;
 • Ervaring in het onderwijsveld of aanpalend werkveld;
 • Reflecterend vermogen, organiseert zijn of haar tegenspraak;
 • Uitstekende communicatie- en schrijfvaardigheden; Nederlands en Engels.

Organisatorische kwaliteiten:

 • Beschikt over algemene leidinggevende en organisatorische vaardigheden;
 • In staat de PDCA-cyclus, jaarplan en verantwoording daarvan te doorlopen;
 • Ervaring en vaardigheid een groep mensen te leiden, op inhoud, samenwerking en resultaat;
 • Procesmatig kunnen werken en anderen daarin te begeleiden;
 • Is een verbinder intern (onder andere bestuur/directeuren kenniskringleden) en extern (de gehele onderwijskolom en  koepelorganisaties);
 • In staat subsidies te verwerven en hierover adequaat verantwoording af te leggen;
 • Is zowel in- als extern een inhoudelijke autoriteit, inspirerend en verbindend.

Persoonskenmerken:

 • Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend waardengericht leider;
 • Werkt graag in een dynamische netwerkomgeving;
 • Open houding, flexibel, congruent en niet geharnast;
 • Senioriteit, iemand aan wie je je graag optrekt;
 • Goed kunnen samenwerken met management/directie en ondersteunende diensten;
 • Antenne voor samenwerking met diverse partners, kleine en grote instellingen, identiteits- en niet-identiteitsgebonden hogescholen;
 • Sluit in onderwijsactiviteiten goed aan bij de opleidingen van Penta Nova, Academie voor schoolleiderschap, in het bijzonder de MEL. Uiteraard dienen de (uitkomsten van de) onderzoeksactiviteiten ook een plaats te krijgen in de andere aangeboden opleidingen, waaronder middenmanagement;
 • In staat op een overtuigende manier eigen accenten en persoonlijke verdieping op het thema aan te brengen binnen een brede context van vragen, wensen en belangen;
 • Onderschrijft de visie, missie en doelstelling van Penta Nova en voelt zich thuis in een dynamische onderwijs- en netwerkomgeving van zeven aangesloten, algemene en christelijke hogescholen.

4. Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime aanstelling (1,0 fte, met 0,8 fte als optie) conform het COA onderwijs, de standplaats is Utrecht. De aanstelling is voor vier jaar, met de intentie de aanstelling te verlengen met nog een periode van vier jaar. Het salaris is marktconform.

5. Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Gabriël Anthonio en Ton Hardonk van de Galan Groep. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hen voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken. 

Planning
Start (media)werving en search: 19 april 2022
Sluiting reactietermijn: 7 mei
Voorselectiegesprekken: 11 en 12 mei (reservedatum 13 mei)
Eerste ronde selectiegesprekken: 24 mei
Tweede ronde selectiegesprekken: 30 mei
Arbeidsvoorwaardengesprek: 31 mei

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. 

6. Informatie

Penta Nova laat zich in deze procedure ondersteunen door Ton Hardonk en Gabriël Anthonio van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Bijlagen:
https://deleiderschapsagenda.nl
https://www.poraad.nl/schoolontwikkeling/innovatie-onderzoek/evidence-informed-werken/kennisagenda-voor-het-onderwijs
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/kennisagenda-de-school-als-lerende-en-professionele-organisatie

 

 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000