Gemeentesecretaris/Directeur

Introductie

1 Gemeente Rozendaal

Zelfstandige gemeente aan de rand van de Veluwe
Rozendaal, gelegen aan de noordoostkant van Arnhem aan de Veluwezoom, is een bijzondere gemeente. Met circa 1.700 inwoners is het, naar inwonertal gemeten, de kleinste zelfstandige gemeente op het Nederlandse vasteland. Rozendaal is van oorsprong een kasteeldorp. Meer dan 200 jaar geleden ontstond de gemeente uit de ‘Heerlijkheid Rosendael’. Het open karakter van het dorp is goed bewaard gebleven. Zowel de oude dorpskern als de nieuwere wijken bieden een veelzijdigheid aan veelal ruim opgezette woningen in het groen.

Voorzieningen
Rozendaal beschikt over prachtige natuurgebieden, maar is ook strategisch gelegen nabij de A12 en de A50. Rozendaal heeft een eigen basisschool en kinderdagopvang die in 2018 een splinternieuw gebouw hebben betrokken. Binnen de gemeentegrenzen bevindt zich ook regionale scholengemeenschap ‘Het Rhedens’, met ruim 600 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Rozendaal is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te ontspannen en te recreëren. Winkel- en uitgaansgebieden in Velp en Arnhem bevinden zich op slechts enkele kilometers afstand. Binnen de gemeentegrenzen is Kasteel Rosendael een markante plek en blijvende publiekstrekker binnen en buiten de regio.

Gemeentebestuur
De gemeenteraad bestaat uit 9 leden, die allen afkomstig zijn uit de drie lokale partijen. Het college van B&W wordt gevormd door burgemeester Weststeijn en wethouders Albricht en Logemann. De ambitie van het college is beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Naar een toekomstbestendig en duurzaam Rozendaal’.

Rozendaal is een zelfstandige gemeente met oog voor de regio en kent een zelfbewuste gemeenschap, met oog voor elkaar.

2 Werken voor Rozendaal

Net als de gemeente zelf, is werken voor de gemeente Rozendaal uniek. Onze gemeentelijke organisatie is klein (ca. 13 fte), maar doet ertoe: allereerst voor de eigen inwoners, maar ook in de regio Arnhem-Nijmegen. Diverse taken besteedt de gemeente uit, met name aan buurgemeente Rheden (onder andere uitvoeringstaken in het sociaal domein) en bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie (onder andere de financiële administratie, de uitvoering van gemeentelijke belastingen en ICT-gerelateerde zaken).

De gemeente Rozendaal werkt zelfstandig en in samenwerking continu aan een groene, duurzame, sociale en veilige gemeente. De huidige Rozendaalse gemeentelijke organisatie kent een aantal sterke punten: het is een platte organisatie met korte lijnen, waar beslissingen snel genomen kunnen worden en projecten vlot vorm kunnen krijgen. De medewerkers zijn herkenbaar en benaderbaar voor inwoners en collega’s uit de regio. Er zijn echter ook een aantal uitdagingen, mede in het licht van de eisen die aan een (bestuurs)krachtige gemeente gesteld worden. Het is inherent aan onze omvang dat we op onderdelen ook kwetsbaar zijn, in kwantitatieve en soms ook in kwalitatieve zin.

3 Ambitie en opgaven

Bestuur en organisatie werken in Rozendaal met elkaar continu aan een toekomstbestendige, flexibele en (daarmee) (bestuurs)krachtige gemeente die:

 • snel schakelt, makkelijk meters maakt en resultaten boekt
 • in alle disciplines nabijheid en persoonlijk contact met onze inwoners hoog in het vaandel heeft staan
 • een constructieve en zichtbare bijdrage levert aan regionale samenwerking
 • financieel en administratief op orde is.

De ambitie is om, zelfstandig én in samenwerking, de opgaven waar hedendaagse gemeenten voor staan op Rozendaalse schaal en naar Rozendaalse maat invulling te geven. We hebben grote veranderingen achter de rug, denk aan de decentralisaties in het sociale domein. En er komen grote opgaven aan, bijvoorbeeld in de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet. De doorontwikkeling van onze organisatie dient op dergelijke opgaven aan te sluiten, zowel in taken, rollen en processen als in competenties en kwaliteiten van de medewerkers.

Een aantal vragen is de afgelopen tijd (soms ook impliciet) leidend geweest in de doorontwikkeling van onze organisatie.

 • Welke taken vullen we vanuit de vaste formatie in en voor welke disciplines of projecten huren we in?
 • Welke taken blijven we in eigen beheer doen en voor welke taken zoeken we (verdere) samenwerking?
 • Welke slagen willen we, in welk tempo, maken in de digitalisering van onze organisatie en de dienstverlening?
 • Hoe blijven we ‘in control’, ook bij uitbestede taken, en hoe organiseren we de juiste informatie ten behoeve van sturing en verantwoording?
 • Hoe organiseren we constructief samenspel, met onze inwoners en maatschappelijke partners ?
 • Hoe positioneren we Rozendaal in regionale samenwerkingsverbanden?
 • Hoe organiseren we ons samenspel intern, delen we kennis en ondersteunen we elkaar in wat veelal ‘eenmansfuncties’ zijn?

4 Taken en verantwoordelijkheden

De gemeentesecretaris/directeur geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en is de eerste adviseur van het college van B&W. In een compacte organisatie als die van Rozendaal past het dat de gemeentesecretaris/directeur ook meewerkend voorman/-vrouw is.

Als directeur

 • Eindverantwoordelijke (in nauw overleg met de portefeuillehouder) voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie
 • Eindverantwoordelijk voor een optimale en gezonde bedrijfsvoering, financiële en maatschappelijke resultaten
 • Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur
 • Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen
 • Bevorderen van en bijdragen aan goed bestuur in Rozendaal (samenwerking tussen raad en college en tussen college en organisatie)
 • Bewaken en stimuleren van effectieve en efficiënte dienstverlening aan onze inwoners en maatschappelijke partners
 • Bevorderen van de externe (regionale) samenwerking, door het bouwen van en investeren in een (regionaal) relevant netwerk op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Als gemeentesecretaris

 • Eerste adviseur van het college van B&W
 • Vertaler van besluiten van B&W naar de ambtelijke organisatie en het monitoren en adviseren van het college over de uitvoering
 • Deelnemer aan de beraadslagingen van het college van B&W en monitoren van de kwaliteit van de collegebesluiten (integraliteit, uitvoerbaarheid en consistentie)
 • Volgens een piketregeling deelnemen aan beleidsteam crisisbeheersing
 • Integere, betrouwbare en professionele sparringpartner voor het college als geheel en de leden van het college afzonderlijk
 • Constructieve ‘tandem-relatie’ met de burgemeester.

5 Wat zoekt Rozendaal

 • We zoeken iemand die oog heeft voor strategische (hoofd)lijnen van beleid en uitvoering, maar die zich ook – naast en met de medewerkers – kan en wil verdiepen in specifieke vraagstukken of voorstellen
 • We zoeken een sociaal mens, met oog voor de mensen in de organisatie, maar die ook een zekere zakelijkheid, resultaatgerichtheid en efficiënte werkhouding meebrengt
 • We zoeken iemand die in staat is om de ingezette organisatieontwikkeling verder vorm te geven, maar die ook energie haalt uit ‘going concern’ werkzaamheden en processen
 • We zoeken iemand die stappen durft te zetten in de doorontwikkeling van de organisatie en de mensen, maar die ook rust en vertrouwen bij medewerkers en bestuur weet te behouden
 • We zoeken iemand die werkt op basis van vertrouwen en onze medewerkers de ruimte geeft in hun ontwikkeling, maar die ook aanstuurt op integrale en ordentelijke werkprocessen (‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’)
 • We zoeken iemand die de organisatie kan helpen in de digitaliseringsopgave, maar die ook rekening houdt met de grenzen die de schaal van Rozendaal met zich meebrengt
 • We zoeken iemand met oog voor (maatschappelijke) ontwikkelingen en de relevantie daarvan kan vertalen naar Rozendaal
 • We zoeken een persoon die de unieke positie van Rozendaal begrijpt en daarmee de bijzondere maat en schaal van de gemeentelijke organisatie.

Eigenschappen

 • Proactief en doortastend
 • ‘Down to earth’, met relativeringsvermogen en een praktische inslag
 • Flexibel en initiatiefrijk
 • Omgevingsgericht, situatie-sensitief en empathisch
 • Goed ontwikkeld kritisch vermogen
 • Toegankelijk en in staat te reflecteren op het eigen functioneren
 • Coachend manager die van aanpakken weet.

Kennis en ervaring
HBO/academisch werk- en denkniveau
Bewezen kennis van en ervaring met alle facetten van de bedrijfsvoering van een gemeentelijke organisatie, met hands-on ervaring in minimaal drie van de volgende zaken:
– P&O/HRM
– financiën
– planning en control
– juridische zaken
– inkoop en aanbesteding
– contractmanagement
– informatiemanagement en informatieveiligheid.
Bewezen en actuele kennis van (gemeente)wetgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocedures
Een visie op en bewezen ervaring met veranderprocessen in een bestuurlijke omgeving, bij voorkeur binnen de (lokale) overheid.

6 Arbeidsvoorwaarden

 • De voorkeur gaat uit naar het bieden van een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, met de intentie om bij goed functioneren tot een vast dienstverband over te gaan
 • Salarisindicatie: schaal 12, conform cao gemeenten, bij een fulltime-aanstelling (36 uur)
 • Een parttime invulling (30-32 uur) is bespreekbaar
 • IKB, reis- en verblijfskostenvergoeding et cetera, conform cao gemeenten
 • In verband met beschikbaarheid voor de crisisorganisatie is het vereist om binnen één uur reistijd in het crisiscentrum in De Steeg (gemeentehuis Rheden) te kunnen arriveren.

7 Procedure

De gemeente Rozendaal laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Intermediair.nl (‘Topbaan’) en BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’) alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Rozendaal over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Rozendaal besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:
18 mei 2020 – Start mediawerving en search
7 juni – Sluiting reactietermijn
Week 24 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
2 juli – Eerste ronde selectiegesprekken
6 juli – Tweede ronde selectiegesprekken

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000