Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Introductie

1 De organisatie

De stad 
Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking. Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een bloeiende economie in retail, leisure en industrie, en samen werkt aan duurzame ontwikkeling. Als regenboogstad staan wij voor een inclusieve samenleving. Dit diverse karakter vinden wij ook belangrijk in onze eigen organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en mogelijkheden van de gemeente Roermond. 

Roermond heeft door haar strategische ligging aan de Maas en de Roer een rijke handelsgeschiedenis en nog steeds is er een sterke handels- en ondernemersdrive aanwezig in de oude Hanzestad. Ze is mede daardoor uitgegroeid tot een compacte stad aan het water, omringd door kernen in het groen en een dynamische en afwisselende plek om te wonen, te werken en te recreëren. De stad telt op dit moment ruim 59.000 inwoners en staat daarmee aan de vooravond van een groei tot 60.000+ gemeente. Roermond vertolkt een belangrijke regiofunctie in midden-Limburg en herbergt belangrijke regionale voorzieningen (zoals, bijvoorbeeld, onderwijsvoorzieningen, theaters en een gerechtsgebouw van Rechtbank Limburg). De stad heeft grote aantrekkingskracht en trekt jaarlijks miljoenen nationale en internationale bezoekers. Dit maakt dat Roermond oogt als een middelgrote stad en zich qua dynamiek en uitdagingen kan meten met grote steden.

De organisatie 
Werken voor deze ambitieuze stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. Opgaven en ambities van en voor de stad staan centraal. 

Sinds juli 2020 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur waarbij een scheiding is aangebracht in sturen op opgaven, op reguliere taken en op bedrijfsvoering. Deze scheiding is doorgevoerd in het concernmanagement van de gemeente dat bestaat uit de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en drie Concernmanagers: Opgaven, Reguliere taken en Bedrijfsvoering. 

Met de introductie van het nieuwe organisatiemodel is ook een start gemaakt met de ontwikkeling van de organisatie. De ontwikkeling is gericht op het vergroten van de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en het versterken van de weerbaarheid van medewerkers en organisatie. Belangrijke elementen hierbij zijn het resultaatgericht werken in opgaveteams, de introductie van clustermanagers die gericht zijn op de ontwikkeling van medewerkers en teams, en het tot stand brengen van zuiver samenspel tussen raad, bestuur en ambtelijke organisatie. Door dit sturingsmodel en de organisatieontwikkeling dragen medewerkers in de organisatie bij aan het boeken van resultaten op maatschappelijke opgaven én aan het efficiënt en effectief uitvoeren van reguliere taken. 

2 De functie en positie 

Als hoogste ambtenaar ben je de verbindende schakel tussen het College van B&W en de ambtelijke organisatie. Je bent voor het college van B&W de eerste adviseur en ambtelijk secretaris van het college. Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie ondersteun je de lobby agenda van de stad in alle relevante netwerken (ook over de grens). Je draagt zorg voor een integrale benadering van de werkzaamheden en de dienstverlening van de gemeente. Je stuurt integraal op de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en geeft op inspirerende, coachende en faciliterende wijze leiding aan de drie concernmanagers. 

3 Opdracht 

Roermond is trots en ambitieus. Voor de zomer is er een nieuw college gevormd waarin de ambitie en het ondernemerschap die kenmerkend zijn voor de stad, herkenbaar zijn vertegenwoordigd. Daarmee is er een nieuwe bestuursperiode aangebroken met zichtbare en voelbare bestuurlijke drive. Een belangrijke opgave van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur is om die drive gedoseerd te kanaliseren en het zuivere samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie te faciliteren en te bewaken. Zodat bestuurlijke ambitie op professionele en zorgvuldige wijze wordt omgezet in realistische en haalbare plannen. Dat vraagt om bestuurlijke doortastendheid, stevigheid en autonomie.

Wij zetten in op een organisatie die flexibel is en die in kan spelen op verandering. Een organisatie die luistert naar wat inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven belangrijk vinden én die dienstverlenend en faciliterend is aan de samenleving. Wij hebben daarin het afgelopen jaar stappen gezet. De organisatieontwikkeling komt nu in een nieuwe fase. Op dit moment wordt er een tussenevaluatie van de organisatieontwikkeling uitgevoerd. Deze biedt handvatten voor de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur voor gerichte aansturing van de organisatieontwikkeling. Daarnaast is er in ‘het jaar van de medewerker’ extra aandacht voor de medewerkers, hun werkgeluk en ontwikkeling. Dat vraagt om veranderkundige kwaliteiten, toegankelijkheid en verbindingskracht. 

Voor de gemeentesecretaris gelden de volgende aandachtsgebieden: 

Richting het bestuur 

 • Eerste adviseur van het college. 
 • Vertalen van bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie, zorgdragen voor het monitoren van de uitvoering en het informeren van het college over de ontwikkelingen/resultaten. 
 • Integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als geheel en de individuele leden daarvan. 
 • Vormen van een tandem met de burgemeester. 
 • Deelnemen aan driehoeksoverleg met burgemeester en griffier. Bevorderen en bijdragen aan een goede samenwerking en rolvastheid tussen college en raad, griffie en ambtelijke organisatie.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het college en de bestuurscultuur in relatie tot de organisatieontwikkeling. 

Richting de organisatie 

 • Leidinggeven aan de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. 
 • Bewaakt agendering en de balans tussen bestuurlijke wensen en organisatorische mogelijkheden. 
 • Bevorderen van de (bestuurlijke en ambtelijke) externe samenwerking op gemeentelijk en regionaal niveau. 
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk en vertegenwoordiging vanuit regionale en Roermondse belangen. 
 • Optreden als WOR bestuurder als prettige, transparante en constructieve gesprekspartner voor de Ondernemingsraad. 

4 Kandidaat profiel 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een stevige en ervaren leider, die vol vertrouwen koers bepaalt en vasthoudt. Een bewezen verandermanager, die anderen inspireert en motiveert. Je bent dan ook iemand met bij voorkeur meerdere jaren ervaring binnen de ambtelijke top van een gemeente van tenminste vergelijkbare grootte als Roermond. Ervaring binnen de decentrale overheid is een must. Je bent in staat om gezaghebbend te opereren en bent een verbinder bij uitstek. Je beschikt over charisma en kan de organisatie op inspirerende wijze meenemen in nieuwe ontwikkelingen en de rol van de overheid. Je combineert politiek-bestuurlijke sensitiviteit met een open en toegankelijke communicatieve stijl. Je hebt het lef en de ondernemendheid om op transparante wijze, onorthodoxe maatregelen te nemen in het belang van de organisatie. 

Je bent in staat om op strategisch niveau als sparringpartner op te treden. In de dagelijkse politiek-bestuurlijke realiteit zorg je vanuit crisisbestendigheid voor rust en stabiliteit in de organisatie. Je schroomt niet om met kracht stelling te nemen indien de situatie daarom vraagt. Je bent resultaatgericht en doortastend en kan schakelen tussen strategie en operatie.  

Je beschikt over eindverantwoordelijke ervaring in een complexe bestuurlijke organisatie en aantoonbare ervaring binnen de overheid, vergelijkbaar met gemeente Roermond. Je organiseert actief je tegenspraak, gericht op het optimale resultaat voor de organisatie. Je bent vertrouwd met de werkwijze/cultuur van gemeenten en bekend met regionale samenwerking. Je hebt een aantoonbaar en voor de functie relevant netwerk.  

Tot slot: je hebt hart voor de stad, een 24/7 mentaliteit en geeft met flair, humor, energie, ontspanning en met gevoel voor relaties en verhoudingen leiding aan de organisatie. 

Relevante competenties: 

 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn aan het college zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. 
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Tonen van voorbeeldgedrag. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten bereikt worden. 
 • Visie ontwikkelen: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen. De doelstellingen voor het lange termijn beleid formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden.  
 • Samenwerken: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van Roermond. 
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten.  

5 Gemeente Roermond biedt

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Inschaling in schaal 17 is bespreekbaar. 

6 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Ton Hardonk van de Galan Groep. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hen voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Roermond. 

Planning
Start (media)werving: 19 oktober 2022
Sluiting reactietermijn: 11 november 
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Ton Hardonk: nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Assessment(s): nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen  

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin of Ton Hardonk, partners van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000