Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Veenendaal

Veenendaal ontwikkelt zich in rap tempo. Met meer dan 65.000 inwoners zijn wij de derde stad in de provincie Utrecht. Groei, verandering en diversiteit zijn kernwoorden voor Veenendaal. Wij willen een vitale binnenstad zijn. Ook willen wij de voorzieningen op uitstekend niveau houden en de kracht van regio Foodvalley doorontwikkelen.

Er zit energie in levendig Veenendaal. Op een relatief klein oppervlak bieden wij enorm veel aan onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Veenendaal is een ondernemende stad, met een sterke nadruk op informatie- en communicatietechnologie en (internationaal) toonaangevende bedrijven. Ondernemers brengen innovatie, kennis en bedrijvigheid. Samen geven wij daar graag met vaart invulling aan. Bovendien maakt de gemeente actief deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de grenzen.

Het bruist van activiteit in Veenendaal. Een gemeente met een stadse uitstraling en in menig opzicht de charme van een dorp, centraal in Nederland, uitstekend bereikbaar en omgeven door de prachtige natuur van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

En juist in Veenendaal ontstaat de vacature van gemeentesecretaris/algemeen directeur!

Naar meer focus op inhoud
Ook in de toekomst wil Veenendaal blijven inspelen op het grote aantal ontwikkelingen. De samenleving is voortdurend in beweging en vraagt andere dingen van de gemeente dan voorheen. De grote veranderingen in het sociaal domein (met financiële overschrijdingen) vragen om een aanpak die focus kan brengen en daadkracht om deze uitdagingen aan te gaan. De grote hoeveelheid beschikbare data willen wij benutten door deze – dankzij moderne technologie – om te zetten in informatie.

2 De organisatie

Verschillende uitdagingen vragen om een wendbare en adaptieve organisatie. Experimenterend is Veenendaal op zoek gegaan naar andere vormen om het werk in te richten, om eenvoudiger disciplines bij elkaar te brengen, om regie te kunnen voeren op grote dossiers en om met meer focus te kunnen anticiperen op politieke, maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

In de organisatie werken circa 500 collega’s voor de stad. Medewerkers vinden hun thuisbasis in een team. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de werkverdeling, zorgen dat hun team de benodigde kwaliteit kan leveren en last but not least zorgen voor persoonlijke en talentontwikkeling. Opgavemanagers sturen met een mandaat van de directie op de grotere maatschappelijke thema’s die specifieke focus vragen. Op dit moment zijn er vier opgaven: Groei&Bloei, Sociaal Domein, Duurzaamheid, en Informatiesamenleving.
Veenendaal kent een tweehoofdige directie, waarin collegiaal bestuur als uitgangspunt geldt. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de organisatie.

In de afgelopen periode is de aandacht verlegd van aandacht voor de structuur naar het benoemen van wat belangrijk is in de manier van werken. Steunend op breed draagvlak zijn vier kernwaarden geformuleerd (STER):

 1. Samenwerken;
 2. Toegevoegde waarde;
 3. Energie/werkplezier en
 4. Resultaatgericht.

In een ontwikkeltraject krijgen deze kernwaarden steeds meer kleur en betekenis. De stip op de horizon wordt steeds duidelijker. Met de voorgenomen besluiten en de ingeslagen weg zal de organisatie steeds beter in staat zijn om in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving, staat het resultaat (de inhoud) centraal en is samenwerking en (persoonlijk) leiderschap cruciaal.

3 Samenwerking

Veenendaal vervult belangrijke scharnierfuncties in de regio Foodvalley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Er wordt samengewerkt vanuit het principe van zelfbewustzijn en eigen kracht en afhankelijk van de vraag die er ligt.

Voor diverse omliggende gemeenten worden verschillende taken uitgevoerd, van ICT tot de Participatiewet. De rol die Veenendaal binnen Foodvalley heeft, leidt tot een steeds steviger samenwerking van de Veense organisatie met de andere gemeenten in de regio. Grote regionale thema’s in een ambitieuze samenwerking binnen twee provincies vormen voor veel medewerkers een bron van inspiratie.

4 Vacature

En juist nu zoekt Veenendaal een nieuwe gemeentesecretaris. De vacature is ontstaan door het vertrek van de huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur naar de concerndirectie van de gemeente Nijmegen. Collega-directeur Peter van der Veer vervult de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur in de vacaturetijd.

Voor de functie gelden de volgende (door de Vereniging van Gemeentesecretarissen opgestelde) kerncompetenties:

 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Communicatieve vaardigheid;
 • (Participatieve) besluitvaardigheid;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Persoonlijk optreden;
 • Zelfreflectie.

5 De ideale gemeentesecretaris

De gemeente Veenendaal is op zoek naar een gemeentesecretaris die leiding geeft aan een organisatie in ontwikkeling en zich herkent in de volgende persoonskenmerken:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • In staat om complexe (politiek-bestuurlijke) situaties te doorzien, tot de kern terug te brengen en daarop te acteren;
 • Inspirerend en verbindend: stimuleert en geeft ruimte voor eigenaarschap, verantwoordelijkheid en creativiteit;
 • Warm, betrokken en zichtbaar;
 • Balans in aandacht voor mens en resultaat;
 • Samenwerkingsgericht (binnen Veenendaal, in de regio en daarbuiten; neemt de organisatie daarin mee);
 • Impact en maturity (toegevoegde waarde, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid);
 • Stevig;
 • Topadviseur en sparringpartner voor bestuur(ders) (helpt in bestuurlijke rolneming);
 • Natuurlijke stijlflexibiliteit (evenwicht tussen visie en vasthouden; vergezicht en operatie);
 • Humor en relativeringsvermogen;
 • Heeft en houdt overzicht;
 • Luistert goed!

De nieuwe gemeentesecretaris gaat energiek door op de ingeslagen weg van organisatieontwikkeling en is het van harte eens met de geformuleerde kernwaarden. De nieuwe gemeentesecretaris is ontwikkelingsgericht en gaat voorop in het vertalen van consequenties uit COVID-19 naar de eigen organisatie.

De gemeentesecretaris heeft een actieve rol in de (externe) netwerken van Veenendaal, is een belangrijke pijler in de samenwerking binnen Foodvalley en met de (gemeenten van de) provincies Utrecht en Gelderland. Ook zichtbaarheid voor belangrijke netwerken in de Veense samenleving is van belang alsmede het vermogen om de samenwerking met externe partijen te vertalen naar de eigen organisatie (van buiten naar binnen).

De samenwerking binnen de driehoek burgemeester – griffier – gemeentesecretaris is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur in Veenendaal. Verbinding, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en kritische reflectie met een focus op inhoud en proces kleuren de samenwerking. Veenendaal wil dat vasthouden en verder versterken. De nieuwe gemeentesecretaris heeft een rotsvast geloof in deze samenwerking.

De verhouding tussen de Ondernemingsraad en de WOR-bestuurder is goed. De lijnen zijn open en kort. De gemeentesecretaris heeft een open mind voor medezeggenschap en spant zich maximaal in om een betekenisvolle relatie te hebben en te onderhouden.

6 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Veenendaal biedt een aanstelling in schaal 17.

7 Procedure

De gemeente Veenendaal laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’) en op Intermediair.nl (‘Topbaan’), alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert de gemeente Veenendaal vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. Gemeente Veenendaal besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

De procedureplanning is voorlopig als volgt:
17 maart 2021 – Start mediawerving en search
9 april – Sluiting reactietermijn
Week 15 en 16 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor te Baarn
Week 17 – CV-presentatie
Week 19 – Eerste ronde selectiegesprekken
Week 20-21 – Tweede ronde gesprekken
Week 22 – Eventueel ontwikkelassessment en referentieonderzoek
Week 23 – Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner de Galan Groep, via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000