Gemeentesecretaris – Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De organisatie

Een unieke stad, ons Almere. Op een unieke manier ontstaan en verder ontwikkeld. Een stad die gestaag groeit tot de vijfde stad van Nederland. Waarbij het voortdurende gevecht tijdig passende voorzieningen te realiseren die groei kenmerkt. Een stad, die behoefte heeft aan een volwassen gemeentesecretaris, die waakt over de kwaliteit van lokaal bestuur en daaraan bijdraagt met een stabiel en uitstekend werkend ambtenarenapparaat. 

Bij Almere en bij onze organisatie hoort een benaderbare gemeentesecretaris die zich betrokken voelt met de stad en de opgaven die er liggen. 

Jij past bij ons als jij ruimte geeft aan anderen. Jij bent een bescheiden en charismatisch leider met lol in jouw vak en rol, zonder dat je daarbij inboet aan daadkracht, doortastendheid of volhardendheid. 

2    De functie en positie 

Waar sta je voor aan de lat

1.    Bestuurlijke context

In Almere is in het college van burgemeester en wethouders gestart te werken vanuit het beginsel van collegiaal bestuur. De komende periode staat in het teken van de verdere uitwerking van die manier van werken. Dat vraagt van jou rolvastheid en een sterke tandem met de nog te benoemen nieuwe burgemeester. Je acteert open, geduldig meebewegend en flexibel. Je geeft ruimte aan anderen en je snapt goed wat werken vanuit maatschappelijke bevlogenheid voor collegeleden betekent. Tegelijkertijd kun je ook vanuit je eigen rol als eerste adviseur grenzen stellen en daadkrachtig en volhardend de lange lijnen van de opgaven van de organisatie zowel in de politieke bestuurlijke als ambtelijke omgeving bewaken.

Je bent de eerste adviseur van het college. Een scherpe strategische advisering, in kwaliteit maar ook zeker in de (on)mogelijkheden van de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie. Bestuurlijk en politiek zeer sensitief en intuïtief, en ook vooral het plezier om hierin te bewegen, het ‘spel te spelen’. Je hebt een apolitieke opstelling, waarbij je wel heel duidelijk maakt welke gevolgen sommige keuzes hebben voor de organisatie en daarmee de stad. 
Je fungeert voor je wethouders als toevluchtsoord, als iemand om stoom bij af te blazen. Bij jou voelt het goed om in vertrouwen en veiligheid te sparren.

2.    Organisatiecontext 

Jij bent een ontspannen, betrokken boegbeeld van de ambtelijke organisatie. Je gelooft in onze mensen en luistert met oprechte aandacht en met empathie naar de ander. Doordat jij de onderlinge verbondenheid tussen afdelingen en tussen de 2200 medewerkers weet te versterken, opereert de gemeente integraal. Dit betekent dat ook dat ingezet wordt adviezen integraal te laten zijn, van hoge kwaliteit en dat je snapt wanneer jij wel of niet een actieve rol dient te pakken.  

Je stuurt de directie aan, samen met hen stuur en bewaak je de integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven voor onze stad. Natuurlijk heb je extern een groot relevant netwerk, waar je actief de verbinding zoekt, maar de bühne laat voor burgemeester en wethouders.
Jouw (voorbeeld)rol van cultuurdrager en -bewaker leidt tot een organisatie waar een zekere rust heerst, waar lef hebben wordt gewaardeerd en waar we leren door ook fouten te maken. En waar we werken in de lijn van de organisatieontwikkeling aan de hand van de kernbegrippen hartelijk, samen, innovatief, slagvaardig en betrouwbaar. Na de structuurwijziging zijn we nu in de fase van cultuurverandering beland, waaraan je met respect voor wat is bereikt kleur en inhoud naar de toekomst durft te geven. 

3   Wie ben jij en wat kom je brengen 

Plezier hebben in wat je doet, enthousiast betrokken, dat valt bij jou als eerste op. Jij beweegt je makkelijk en zichtbaar op de werkvloer. Onze medewerkers leren jou snel kennen als een leider, zonder daarbij de manager te zijn. Zelfbewust en bescheiden tegelijkertijd: dienend aan mensen en organisatie. Je bent nieuwsgierig, geeft ruimte aan anderen en weet te relativeren. Je durft leiding te pakken en vast te houden. Daadkrachtig, resultaatgericht, maar ook kunnen vertragen als de situatie daarom vraagt. Stevig verankerd in het politieke speelveld. Een verbinder pur sang die met lef en humor te werk gaat.

Natuurlijk heb je liefde voor Almere of weet je die snel te kweken. Sta je te popelen om naast de gemeentelijke organisatie de stad te ontdekken en samen te werken met onze partners. Fiets je in no time door de wijken om gevoel te krijgen bij wat er speelt. Jouw betrokkenheid bij ‘jouw’ stad en de grote opgaven merken wij in alles. In jouw eerdere werkervaring zien wij genoeg resultaten die ons het vertrouwen geven dat jij eindverantwoordelijk kunt zijn in onze grote complexe organisatie. We denken dat het daarbij een voordeel is dat je eerder actief bent geweest op het terrein van (lokaal) bestuur.  

4   Wat hebben we jou te bieden

•    Salaris in schaal 18.
•    Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
•    17,05% financieel keuzebudget bovenop je salaris.
•    De mogelijkheid om plaats onafhankelijk te werken.
•    Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
•    Uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen, zodat jij je verder kunt ontwikkelen.

We hebben je een stad te bieden waar wij trots op zijn. Die door het verhoudingsgewijs korte bestaan en de gestage groei, in toenemende mate bijzondere kenmerken laat zien in met name de sociale infrastructuur. Met een uitdagende, complexe werkomgeving, met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een groei-mindset. Kernwoord daarbij is ruimte: ruimte om te groeien, ruimte om zelf te bepalen waar je werkt en ruimte voor initiatief en verbetering. Waarbij de keerzijde is dat aandacht voor de kwaliteit van de basis van de organisatie niet uit het oog verloren mag worden.  

Dat vraagt van jou liefde voor politiek bestuur, zicht en kennis op samenlevingsvraagstukken en gevoel en doorleefdheid bij de doorlopende ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

5    Hoe verloopt het selectieproces

Tegelijkertijd is ook een proces gaande om een nieuwe burgemeester van Almere te kunnen benoemen. Bezien zal worden in hoeverre de nieuw te benoemen burgemeester een rol kan spelen in de selectie van de nieuwe gemeentesecretaris. 

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ton Hardonk van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Almere. 

Planning
Start (media)werving: 29 oktober
Sluiting reactietermijn: 12 november 
Voorselectiegesprekken met Ton Hardonk: 14 t/m 18 november
Eerste ronde selectiegesprekken: week 48
Assessment(s): optioneel week 49
Tweede ronde selectiegesprekken: week 50
Gesprek eindkandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen  
Beoogde datum indiensttreding: nader te bepalen

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

6    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000