Gemeentelijk ombudsman
(reactietermijn gesloten)

Introductie

De Gemeentelijke Ombudsman
(reactietermijn gesloten)

Den Haag en Leidschendam-Voorburg zoeken per 1 juni 2024 een nieuwe gemeentelijke ombudsman. Je bent gericht op het verbeteren van de relatie tussen de inwoners/ondernemers en de gemeentelijke overheid en draagt bij aan de versterking van de democratie, het bevorderen van een lerende organisatie, de autonomie van de burger en een dialoog tussen burger/ondernemers en gemeente.

Wie zijn we?
De Gemeentelijke Ombudsman is er voor het herstellen en verbeteren van de relatie tussen de burger/ondernemers en de gemeentelijke overheid. 
Den Haag kent sinds 1980 een gemeentelijke ombudsman, die tevens sinds 2017 gemeentelijke ombudsman voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is. De gemeentelijke ombudsman is een gezaghebbend klachteninstituut, dat volledig zelfstandig, onafhankelijk en onpartijdig handelt. We behandelen klachten over de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. 
De gemeentelijke ombudsman heeft ook op verzoek van de gemeente Den Haag de taak op zich genomen om burgers met discriminiatie-ervaringen te helpen met het halen van hun recht. Burgers die in Den Haag wonen kunnen hun klachten over discriminatie indienen bij Discriminatie.nl Den Haag. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt de discriminatieklachten.
Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben ook een eigen Jeugdombudsman, Yvette Nass. Zij is naast Jeugdombudsman ook de vervanger van de Gemeentelijke ombudsman.
De Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg vormen één organisatie. Discriminatie.nl Den Haag valt ook onder deze organisatie. Totaal werken er 15 mensen.

Wat doen we? 
Klachten zijn er om verholpen te worden. De gemeentelijke ombudsman en jeugdombudsman onderzoeken de klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk en geven waar nodig een aanbeveling om haar dienstverlening of klachtbehandeling te verbeteren. Jaarlijks ontvangen de ombudsmannen ongeveer 1000 vragen en klachten.
De gemeentelijke ombudsman helpt inwoners op weg als het misgaat tussen hen en de gemeente. We dagen gemeente en gemeentelijke instellingen uit hun dienstverlening te verbeteren. We hebben een scala aan mogelijkheden om dit te realiseren. De ombudsman kan ingrijpen om een probleem op te lossen (interventie). Zij kan een gesprek leiden tussen de melder en de organisatie waarover de klacht gaat (bemiddelen). En ze kan onderzoek initiëren op specifieke thema’s.


Hoe doen we dat? 
Een groot deel van ons werk bestaat uit het in contact zijn met inwoners en een luisterend oor bieden. Dagelijks ervaren onze front-office medewerkers aan de telefoon, balie of via de mail dat burgers/ondernemers zich niet gehoord en gezien voelen door de gemeente. 
De ombudsmannen en de medewerkers van de organisatie gaan het hele jaar door actief de wijken in. In het servicecentrum van Leidschendam-Voorburg en tal van bibliotheken in Den Haag zijn inloopspreekuren om laagdrempelig in contact te treden met inwoners. Daarnaast zijn er pop-up spreekuren waar contact met inwoners wordt gezocht. 

In samenwerking met de onderzoekers van het bureau doet de gemeentelijke ombudsman onderzoek naar de klachten, beantwoordt hij/zij vragen en geeft ze inwoners advies om hen (verder) te helpen. Op basis van deze onderzoeken adviseert de ombudsman gemeente en gemeentelijke instellingen om hun dienstverlening en klachtbehandeling te verbeteren. Samen met de onderzoekers behandelt hij/zij ook klachten die binnenkomen bij het meldpunt Discriminatie.nl.

Veelzijdige rol


De gesprekken met de inwoners in de stad en de vele klachten, signalen en vragen die we jaarlijks ontvangen, geven een goed beeld van wat er speelt in de relatie tussen de gemeente en burgers. 
De gemeentelijke ombudsman staat in nauw contact met de inwoners en ondernemers van haar gemeenten. Het zoeken van nieuwe mogelijkheden om het contact nog laagdrempeliger te maken, aansluiting te vinden bij doelgroepen die de ombudsman en Discriminatie.nl Den Haag nog niet weten te vinden, is één van de opgaven voor de nieuwe gemeentelijk ombudsman. 

Het op onafhankelijke wijze in behandeling nemen van klachten en onderzoek doen naar aanleiding van klachten en signalen is kerntaak van de gemeentelijke ombudsman. Hij/zij is hiervoor eindverantwoordelijk en bewaakt de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en de zorgvuldige behandeling.

De gemeentelijke ombudsman draagt bij aan de opgave om gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg en de daaraan gelieerde instellingen meer bewust te maken van hun functioneren, hen te laten leren van gemaakte fouten en hen te helpen op adequate wijze in contact te treden met inwoners. Deze adviserende rol draagt bij aan een continu verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Uit het samenstel van klachten signaleert de ombudsman trends die op gezaghebbende wijze onder de aandacht van het gemeentebestuur en/of ambtelijk apparaat worden gebracht zodat geleerd kan worden van klachten De individuele klachten van inwoners en ondernemers en de trends die zich daarin voordoen vragen om scherpte, doortastendheid en creativiteit van de gemeentelijk ombudsman om invloed uit te oefenen op de diverse spelers binnen de gemeentelijke organisaties. 

Op frequente basis biedt de gemeentelijk ombudsman inzicht aan de gemeenteraad over de klachten en afhandeling daarvan zodat zij haar controlerende taak ook effectief invulling kan geven.

Een benaderbare en effectieve ombudsman is het resultaat van nauwe samenwerking binnen het bureau en met de Jeugdombudsman (tevens plaatsvervangend ombudsman). Het op inspirerende wijze leiding geven aan het professionele team is een wezenlijke taak van de gemeentelijk ombudsman.

Dit ben jij, de gemeentelijke ombudsman: 
We zoeken iemand met een benaderbare gezaghebbende persoonlijkheid, politiek-bestuurlijk sensitief met een brede blik op sociaal maatschappelijke vraagstukken en een goed gevoel voor sociale verhoudingen. 
De gemeentelijke ombudsman:
–    Heeft kennis van conflicthantering en klachtbehandeling;
–    Heeft kennis van, inzicht en ervaring in het werken met of bij overheidsorganisaties, bij voorkeur een gemeente;
–    Toont door achtergrond, ervaring en gedrag een hoge mate van integriteit;
–    Is analytisch sterk en komt systematisch tot een onafhankelijk oordeel en draagt dat persoonlijk overtuigend uit; 
–    Heeft bemiddelende vaardigheden en werkt oplossingsgericht;
–    Werkt zelfstandig, onafhankelijk en onpartijdig en draagt dit ook naar het team; 
–    Is behendig in het bewegen tussen bestuur, regels en burger en waarbij hij/zij het burgerperspectief centraal stelt;
–    Is bedreven in het opbouwen en onderhouden van contacten en netwerken met politiek, bestuur, ambtenaren en externe instituties/netwerken;
–    Heeft bestuurlijke en juridische kennis (door opleiding en/of ervaring);
–    Heeft een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
–    Heeft ervaring met leidinggeven aan een middelgroot team;
–    Heeft affiniteit heeft discriminatiebestrijding;
–    Heeft affiniteit heeft met de lokale samenleving (Haaglanden).
Naast deze competenties en profielkenmerken wordt een moderne opvatting op de rol van ombudsman en persoonlijke visie op een effectieve ombudsfunctie gewenst. 

 
Arbeidsvoorwaarden en procedure

Dit bieden we jou
De gemeentelijke ombudsman wordt benoemd door de afzonderlijke gemeenteraden. Het betreft een benoeming voor de duur van 6 jaar. De ambtelijke rechtspositie van de gemeente Den Haag is van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 16. 

Procedure
De sollicitatieprocedure vindt plaats onder leiding van de voorzitter van het Haagse Presidium en in samenspraak met de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De selectiegesprekken vinden plaats met een afvaardiging van de Haagse gemeenteraad, aangevuld met de Griffier.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 18 maart 2024 (middag). 
Een benoemingsadviesgesprek zal plaatsvinden met de Jeugdombudsman, een gemeenteraadslid van Leidschendam-Voorburg en medewerkers van het kantoor van de gemeentelijke ombudsman. Deze kennismaking staat gepland op 21 maart 2024. 
Vervolggesprekken met de afzonderlijke burgemeesters en fractievoorzitters/leden van de desbetreffende raad maken onderdeel uit van de procedure en staan ingepland op 2 april 2024.

Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Het Haags Presidium stelt, in samenwerking met de desbetreffende griffies, een voordracht op aan de gemeenteraden. Voordracht aan de gemeenteraden is voorzien begin april, waardoor de voordracht medio april in de gemeenteraden kan worden behandeld. 
Bij de selectie van kandidaten laat de gemeente zich adviseren door de Galan Groep. De Galan Groep voert eerste kennismakingsgesprekken met geïnteresseerden kandidaten uit in de eerste week van maart. Tevens is de Galan Groep betrokken bij de selectie- en adviesgesprekken. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin (partner) of met Walter Huurdeman (associate partner), bereikbaar via kantoor 035-694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000