Ervaren en inspirerende Manager
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De functie

Voor Bindkracht10 te Nijmegen is de Galan Groep op zoek naar een ervaren manager. Een ‘teamplayer’ die er plezier in schept medewerkers en vrijwilligers zodanig te ondersteunen en inspireren dat zij hun taak voor de inwoners van Nijmegen adequaat en met plezier kunnen uitvoeren. Een bouwer die tevens zorgdraagt voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar ook een strategisch sparringpartner voor MT-collega’s en de directeur-bestuurder. Daarnaast ben je een graag geziene samenwerkingspartner in het netwerk van Bindkracht10. 

Een ervaren en inspirerende manager 

2    Over Bindkracht10

Bindkracht10 ondersteunt met veel kennis en passie de inwoners van de gemeente Nijmegen. In 10 stadsdelen zet zij zich in om het talent van jongeren én volwassenen te versterken, ontmoeting te stimuleren, vragen te beantwoorden en hulp en ondersteuning te bieden. De activiteiten zijn altijd gericht op activering, participatie en op preventie: het voorkomen van de inzet van zorg. De expertises zijn gericht op Opvoeden en Opgroeien (0-12) klik hier; Opvoeden en Opgroeien (10-23) klik hier; Volwassenen (Stips en opbouwwerk) klik hier; Hulp bij Geldzaken klik hier en Diversiteit klik hier.

Dit doet Bindkracht10 met ruim 200 professionals, geflankeerd door ruim 450 vrijwilligers en jaarlijks ongeveer 100 stagiaires. Bindkracht10 laat zich bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van hun werk leiden door de volgende waarden:  

 • Inbegrepen. 
 • Nabij.
 • Vertrouwen.
 • Vindingrijk.
 • Lef.

Bindkracht10 heeft een goede naam en een gezonde financiële positie. Zij vaart een bestendige koers en is een innovatieve en wendbare welzijnsorganisatie die kan meebewegen op de (vele) ontwikkelingen in het speelveld en de vragen en behoeften van inwoners van Nijmegen, partners en subsidieverschaffers. Bindkracht10 wordt daarin gezien en erkend door de omgeving hetgeen leidt tot groei en nieuwe vragen en rollen in het veranderende speelveld. Zie www.Bindkracht10.nl.

Bindkracht10 ontwikkelt door!
Bindkracht10 is inmiddels gepositioneerd als stevige partner in maatschappelijke coalities, op basis van haar deskundigheid. Door bundeling van kennis en expertise geeft Bindkracht10 antwoord op maatschappelijke vraagstukken en organiseert in samenwerking met partners dat inwoners elkaar ontmoeten, worden ondersteund en geholpen. Deze maatschappelijke vraagstukken vragen om de doorontwikkeling van de interne organisatie. Er wordt, onder andere, extra geïnvesteerd in kennisontwikkeling en innovatie. Ook de structuur en de overlegstructuur zijn aangepast ter verdere verbetering van de wijze van werken en samenwerken. 

Door de groei van de organisatie en interne doorontwikkeling is een vacature voor een manager ontstaan.

3    Wie zoeken wij?

De functie en uitdagingen
Als manager ben je (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit, het beleid en de professionaliteit van de expertise Volwassenen. Je draagt bij aan het inbedden van een passende bedrijfsvoering en doet wat nodig is om de uitvoering en verdere professionalisering van jouw (30) medewerkers en vele vrijwilligers optimaal te faciliteren. Bindkracht10 staat voor een aantal belangrijke (door)ontwikkelingen van de organisatie om beter tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar de diensten van Bindkracht10. Jij bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘ontwikkelplan’ zoals dat recent breed is besproken en vastgesteld. 

Enerzijds betekent dat een accent op interne ondersteuning van je team en organisatie als geheel. Je ondersteunt je medewerkers door het aanbrengen van tijd en ruimte voor onderling overleg en intervisie. Je bent een verbinder en hebt aandacht voor die medewerkers die nog meer moeten (willen) groeien in hun vakgebied en biedt kaders aan diegenen die vanuit hun ervaring en professionele autonomie hun eigen ruimte invullen. Je bewaakt de integraliteit van beleid, en versterkt de eigen kracht van je professionals. Natuurlijk heb je aandacht voor meer instrumentele zaken op het vlak van verzuimpreventie, functioneringsvraagstukken en vergroten van de effectiviteit van het werkoverleg. Al naar gelang nut en noodzaak in afstemming met je medewerkers. Je bewaakt en ontwikkelt een goede balans tussen het borgen van de gezamenlijke (professionele en kwaliteit) kaders en het bieden van ruimte aan de professionals. Daarbij is de grondhouding ‘samen’. Je bent een zichtbare manager, men weet je te vinden, jij kent je medewerkers en staat voor hen. Je hecht aan een prettig en veilig werkklimaat waarin medewerkers en vrijwilligers tot ontwikkeling kunnen komen. 

Binnenkort wordt je organisatieonderdeel aangepast. Naast het opbouwwerk zullen de ‘Stips’ aan je domein worden toegevoegd. In elke wijk is een Stip waar bewoners allerlei vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld over brieven en formulieren. Over wonen, geld, zorg en opvoeding. Je krijgt er informatie over de wijk.
Voorheen was de aansturing van de Stips verdeeld over meerdere managers. Met deze nieuwe wijze van organiseren kan meer rust in aansturing en integraliteit in beleid en uitvoering gerealiseerd worden. Je werkt aan een goede inbedding van deze professionals en vrijwilligers in je teams en in de wijken. 

Als manager en MT-lid draag je bij aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en interne planning & controlcyclus, gekoppeld aan een jaarkalender waarbij je mede de uitvoering monitort. Je ervaring met bedrijfsvoeringsaspecten komt goed van pas bij de verdere ontwikkeling van dashboards en beschikbaarheid van managementinformatie. Je valt rechtstreeks onder de directeur-bestuurder, maakt deel uit van het managementteam en werkt nauw samen met de projectleiders. 

Wat vragen wij aan kennis en ervaring
Onze nieuwe manager is een ervaren leidinggevende die weet wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de doorontwikkeling van onze medewerkers en organisatie. Heeft feeling met de vraagstukken waar de bewoner mee te maken heeft en waarin Bindkracht10 nu en in de toekomst kan ondersteunen. Daarom focussen wij op de volgende ervarings- en kennisgebieden: 

 • Een voor de functie relevante opleiding op minimaal post hbo-niveau. Aangevuld met bijvoorbeeld ‘modules’ op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie, coaching of anders. 
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare leidinggevende functies, opgedaan bij werkgevers in het publieke, bij voorkeur sociaal domein. 
 • Commitment op de visie, kernwaarden en werkwijze van Bindkracht10.
 • Kennis van het sociaal domein, i.c. het welzijnsveld, is een duidelijke pré, maar ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties binnen de bredere publieke sector is zeker mogelijk. 
 • Een actueel beeld en kennis van (landelijke en regionale) ontwikkelingen in het ‘maatschappelijke middenveld’ wordt zeer op prijs gesteld, evenals het hebben van een visie op rol, functie, nut en noodzaak van een organisatie als Bindkracht10. 
 • Ervaring in het werken met professionals en een vanzelfsprekende houding om ook over de grenzen van het eigen verantwoordelijkheidsgebied ‘heen te kijken’.
 • Ervaring met ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zowel intern qua workflow als extern voor wat betreft ondersteuningstools in de ondersteuning aan burgers zien wij als een pré.
 • Kennis van, en ervaring met, veranderingsprocessen binnen en buiten de organisatie is een pré. 
 • Bindkracht10 wil vanuit het oogpunt van diversiteit graag een representatieve afspiegeling zijn van de samenleving én de regio. Zij omarmt verschillen; waar of hoe je ook geboren bent, je in gelooft of van wie je houdt.

Persoonseigenschappen die bij ons passen

 • Iemand die in staat is om kritisch te zijn en kan reflecteren, ook op de eigen rol.
 • Een manager die ruimte biedt voor ontwikkeling van medewerkers en daarin weet te ondersteunen, maar ook kaders biedt waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden.
 • Iemand die luistert, een oordeel weet uit te stellen, durft aan te spreken en zichzelf ook laat aanspreken.
 • Resultaatgericht, ondernemend, innovatief en klantgericht (zowel intern als extern).
 • Integer en in staat tegenstellingen in belangen te overbruggen.
 • Een verbinder, zowel binnen je team en organisatie als met stakeholders en externe ketenpartners. 
 • Organisatiesensitief, je begrijpt de dynamiek en de context en weet daarin te bewegen.
 • Een collegiale manager die ‘kan brengen en ook mag halen’. Die graag ondersteunt, inspireert en ook durft uit te dagen.

4    Bindkracht 10 biedt

Wij bieden een uitdagende managementfunctie voor 32-36 uur per week waarmee je aan de basis staat van sociale veranderingen en vanuit de rol die Bindkracht10 hierin heeft het verschil kunt maken. Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform volgens CAO Sociaal Werk. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 12), een individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van het salaris). Je krijgt alle ruimte voor individuele ontplooiing binnen een stabiele organisatie die hoog scoort op medewerkerstevredenheid. In eerste instantie gaat het om een dienstverband van een jaar met de nadrukkelijke intentie dit na 1 jaar om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

5    Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends van de Galan Groep. Herken je je in het geschetste profiel, laat ons dat weten en stuur je CV en motivatiebrief. Onderstaande data van de (voor)selectiegesprekken kun je alvast reserveren in je agenda.  

Planning

 • Sluiting reactietermijn: 25 augustus.
 • Voorselectiegesprekken met Mathé Arends en Reian Gerrits van de Galan Groep: 29 en 30 augustus.
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 8 september.
 • Adviesgesprek benoemingsadviescommissie: 14 september.
 • Tweede ronde selectiegesprekken (optioneel): 20 september. 
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: vóór 1 oktober.

Een (ontwikkel)assessment kan tot de mogelijkheden behoren.

6    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met 
Reian Gerrits of Mathé Arends, associate partners bij de Galan Groep en bereikbaar via 035-694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000