Directeur

Introductie

1    De vraag

EFT Nederland werkt al 14 jaar aan het verbeteren van partner- en gezinsrelaties. Wij zijn onderdeel van een internationaal netwerk van organisaties in 60 landen. Onze missie is om – door de inzet van Emotionally Focused Therapy – bij te dragen aan goede intermenselijke relaties om zo gezondheid en welzijn te verbeteren. Al meer dan 40 jaar werken therapeuten wereldwijd succesvol met deze wetenschappelijk gevalideerde methode en hun aantal groeit.

Wij zoeken een nieuwe directeur (0,78 fte) die samen met zusterorganisaties en een toegewijd team van professionals en ondersteuners, EFT in Nederland breder beschikbaar maakt en de groeiambitie van EFT Nederland waarmaakt. Iemand die gemotiveerd is bij te dragen aan de missie om EFT voor een breed publiek beschikbaar te maken.

Wij zoeken iemand die zich wil ontwikkelen en deze functie als een kans ziet om haar of zijn kwaliteiten in te zetten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het profiel hieronder is daarom bedoeld om een goed beeld te geven van de functie en de kansen. Het is niet bedoeld als een lijst met absolute voorwaarden. Als het profiel je aanspreekt, word je van harte uitgenodigd om te reageren.

2    Wat is EFT?

EFT is van oorsprong een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeengebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief, met 40 jaar wetenschappelijk onderzoek hieraan ten grondslag. 

De focus van EFT ligt op het doorbreken van negatieve interactiepatronen tussen mensen. De basis van EFT is de hechtingstheorie. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In EFT gebruiken wij de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. De methode levert krachtige verbinding tussen mensen, zowel partners als ook in gezinnen en werkcontext.   

De methode verspreiden wij op diverse manieren, via therapie (relatietherapie), maar ook via een cursus (Houd me vast), online en via het uitgeven van boeken. Er zijn inmiddels ook varianten voor gezinnen (ouders met pubers of ouders met jonge kinderen), individuen, in mediation of binnen de werkcontext. 

3    De organisatie

In de afgelopen 14 jaar heeft EFT Nederland veel bereikt. Inmiddels zijn ruim 4000 professionals getraind in de toepassing van EFT. Inmiddels is de therapie landelijk goed toegankelijk voor cliënten met vraagstukken op het gebied van relaties.  

Kennisoverdracht is een belangrijk middel om EFT nog breder toegankelijk te maken en verder uit te dragen. Gezamenlijk met de professionals organiseert EFT jaarlijks 40 hoogwaardige opleidingen en webinars (inclusief supervisie) voor professionals. 
In de afgelopen jaren zijn ruim 4000 hulpverleners getraind en 7 congressen georganiseerd. Bij de stichting zijn circa 800 gemotiveerde relatietherapeuten aangesloten.

Ook wetenschappelijk timmeren wij aan de weg. EFT is uitgever van 14 publicaties. Ook draagt de stichting (financieel) bij aan de leerstoel Duurzame Relaties & Welzijn aan de Radboud Universiteit te Nijmegen momenteel ingevuld door prof. dr. E.S. Kluwer. 

In de volgende fase wil de stichting dit aanbod bestendigen en verder versterken – en de organisatie heeft ook nadrukkelijk een groeiambitie. Het doel is een breder publiek bekend (‘mainstream’) te maken met de waarde van EFT en de EFT-methodiek beschikbaar te maken voor nieuwe doelgroepen in nieuwe markten. Daarbij wordt gedacht aan gemeenten en bedrijven.

Het bestuur van EFT bestaat uit 6 mensen. Het bestuur is betrokken bij de uitvoering. De directeur en het bestuur worden ondersteund door een professionele backoffice organisatie en door een eigen manager communicatie. 

4    De functie, taken en de positie

De functie
Als directeur geef je leiding aan de dagelijkse activiteiten van de stichting en geef je vorm en inhoud aan de groeiambitie richting o.a. breder publiek, bedrijven en gemeenten. Dit betekent dat je -in nauwe samenwerking met het bestuur en de professionals- werkt aan ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van drie hoofddoelen (resultaatgebieden):

 1. Versterken en uitbouwen van de huidige dienstverlening (de basis): verder verbeteren en ontwikkelen van de kwaliteit van het opleidings- en trainingsaanbod en het daaraan gerelateerde onderzoek en de publicaties. 
 2. Opbouwen van een aanbod voor nieuwe doelgroepen en opdrachtgevers (o.a. breder publiek, bedrijven en gemeenten).
 3. Vertalen van de eisen die 1 en 2 stellen aan de ontwikkeling (van de organisatie?) en opbouw (bedrijfsvoering?) van de interne organisatie.

Jouw bijdrage aan de realisatie van deze doelen is initiëren, organiseren en faciliteren van de activiteiten. Dit doe je in nauwe samenwerking met de professionals en het bestuur. Zij hebben de kennis en de ervaring om inhoudelijk invulling te geven aan de doelen.


Concrete taken
Je bent als directeur de spin in het web en gedelegeerd eindverantwoordelijk voor de organisatie:


 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en de uitvoering van de strategie en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
 • Samen met het bestuur en de professionals werk je aan realisatie van de groeiambitie van de organisatie. Daarbij is jouw rol structuren, faciliteren en ‘mogelijk maken’.
 • Je zet het netwerk van EFT in. En je betrekt en verbindt stakeholders met de activiteiten in de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het budget en zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering en voor een gedegen planning- en control cyclus (verantwoordingsstructuur).
 • Je bewaakt met de professionals en het bestuur de kwaliteit van de dienstverlening en faciliteert de innovatie van de dienstverlening.
 • Je werkt nauw samen met het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.
 • Je krijgt de kans om vaardigheden in te zetten of te ontwikkelen in fondsen werven en zoeken naar aanvullende middelen en financiering.

De positie
Belangrijk in deze functie is dat je anticipeert en inspeelt op de huidige en toekomstige zorgvernieuwing. Samen met het bestuur, de organisatie en de professionals positioneer en profileer je het EFT gedachtengoed in het relevante krachtenveld. Daarbij zorg je ervoor dat de aangesloten EFT-relatietherapeuten zich (blijven) herkennen in de acties en activiteiten die je onderneemt. Je werkt nauw samen met de bureauorganisator (backoffice) en de communicatiemedewerker aan wie je functioneel leidinggeeft. Ook zorg je voor een duidelijke taakverdeling en structuur in de organisatie en behoud je het overzicht. Je bent stijlflexibel; je kan werken onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur en je kan de bestuursleden inzetten als boegbeelden wanneer dat nodig is. 


5    Profiel


EFT zoekt een ondernemende directeur met academisch werk- en denkniveau die graag met professionals werkt, doorleefde affiniteit heeft met het gedachtengoed en zich gecommitteerd voelt om te werken aan betere relaties in Nederland. 

Welke kennis en werkervaring breng je mee of wil je ontwikkelen?  

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je werkt graag in een netwerkorganisatie en je hebt affiniteit met intensieve samenwerking met een bestuur en met een diverse groep professionals en neemt mensen mee.
 • Ervaring met of interesse in het organiseren en ontwikkelen van dienstverlening aan professionals en met opbouw van een aanbod in nieuwe sectoren en de bijhorende productontwikkeling, marketing en organisatieontwikkeling. Ervaring met organisatie en ontwikkeling van opleidingen strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt affiniteit met financiën en enige ervaring met subsidieaanvragen.
 • Het is een pré als je een netwerk en ervaring hebt in het gemeentelijk domein en in het bedrijfsleven.

Wij herkennen in jou het volgende competentieprofiel
Je hebt een ondernemende geest; je hebt alles in huis om de dienstverlening en de organisatie te ontwikkelen naar de volgende fase. Je bent bereid te leren. Daarbij zet je ondernemerschap, creativiteit en resultaatgerichtheid in. Dat doe je vanuit de diepgevoelde overtuiging dat alles beter wordt als je het samen doet en dat de kwaliteit van de relatie en de verbinding essentieel zijn voor het gezamenlijk succes. 


Steekwoorden zijn; zelfstartend, proactief, strategisch en resultaatgericht. Maar vooral ook een prettige collega, empatisch, verbindend en communicatief sterk en bereid om je te ontwikkelen.


6    Wat biedt EFT?


Deze functie wordt gedeeltelijk op een eigen werkplek aan huis uitgeoefend, gedeeltelijk op een nader te bepalen centrale locatie (Utrecht) en is voor 20-28 uur per week.
Indicatie salaris: € 6.000,– bruto per maand (op fulltime basis; dit is exclusief 8% vakantiegeld en 4% eindejaarsuitkering). 


In eerste instantie bieden we jou een jaarcontract aan. In de jaren daarna kan er groeiruimte voor het salaris zijn, mede ook op geleide van jouw prestaties en de ontwikkeling van de organisatie. Voor de volledigheid vermelden wij dat een auto geen onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket en dat EFT geen pensioenregeling aanbiedt.


7    Procedureplanning


Voor de werving is de onderstaande indicatieve planning vastgesteld:


Maandag 16 oktober: sluitingsdatum.
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 27 oktober: voorselectiegesprekken door consultants Galan Groep.
Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november:


 • Eerste ronde selectiegesprekken met 2 commissies van het bestuur (totaal 3 leden).
 • Gesprek met de overige leden van het bestuur met één of twee voorkeurskandidaten.
 • Klikgesprek met de twee medewerkers en een afvaardiging van de trainers.
 • Bepalen keuze.

Startdatum: 1 maart 2024 of eerder indien mogelijk.


8    Informatie


Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van het profiel kan contact worden opgenomen worden met Margrietha Wats via mail: mwats@galangroep.nl of via 06-54733407.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000