Directeur Welzijn en Cultuur

Introductie

1 Travers

‘Wij zijn altijd in de buurt’!

Travers werkt aan de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken. Travers bevordert de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van bewoners waardoor een vitale en veilige leefomgeving ontstaat. Als maatschappelijke onderneming zijn we er voor de bewoners en staan wij dicht bij de mensen. Daarom werken wij samen met alle van belang zijnde professionele en vrijwillige organisaties waaronder kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, cultuur, sport en zorg aan het realiseren van een sterke sociale basis.

Wij geloven in de kracht van het individu, maar vooral ook in de kracht van samen. Travers kan het niet alleen. Onze medewerkers werken binnen de wijken samen met andere organisaties, maar ook met bewonersverenigingen, corporaties en de politie. Allemaal met dezelfde drive: wij zijn er voor de ontwikkeling van (jonge) mensen en wij versterken hun leefomgeving. Dit alles met de intentie ondersteuning op maat te bieden en inclusie te bevorderen.
Travers medewerkers zijn ambitieus en vernieuwend. Gemotiveerd gaan zij op zoek naar de drijfveren en talenten van mensen, om deze te stimuleren en in te zetten voor zichzelf en voor anderen.

Travers bestaat uit vier labels: Doomijn (kinderopvang), Travers Welzijn, ZwolleDoet! (vrijwilligerswerk en mantelzorg) en Hedon (poppodium/jongerencultuur). Doomijn is werkzaam in Noord- en Midden-Nederland en biedt vanuit 120 locaties opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Travers Welzijn en ZwolleDoet! werken in opdracht van en voor de stad Zwolle. Hedon is als middelgroot poppodium gericht op Zwolle en ruime omgeving.

Bestuur en toezicht binnen de Stichting Travers is ingericht op basis van de Governancecodes voor Kinderopvang, voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en voor Cultuur.

Doomijn, Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon geven elk op hun eigen wijze invulling aan de missie van Travers. Samen zijn zij Travers!

2 De organisatie

De Raad van Bestuur van Travers (Wim Bosch), de Directeur Doomijn (Manuela Spaninks) en de Directeur Welzijn en Cultuur (vacature) richten zich primair op de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting Travers en haar dochterstichtingen. Zie voor meer informatie www.travers.nl

3 Functie Directeur Welzijn en Cultuur

De directeur:

 • Geeft leiding aan (de managers van) Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon
 • Geeft samen met de directeur Doomijn en de Raad van Bestuur (eindverantwoordelijk) leiding aan Travers

4 De opgave

Welzijn en Cultuur is met haar drie labels een preferente partij voor de gemeente Zwolle bij de uitvoering van de reguliere werkzaamheden binnen het sociale domein en daarmee een belangrijke speler bij de hervorming van het sociale domein. Daarbij wordt nauw samengewerkt met partners in de stad. De positie van de afzonderlijke labels is sterk, de relatie met externe partners is goed, de samenwerking tussen de labels van Travers kan nog worden verbeterd. Voor de totstandkoming van deze profielschets is bij partners verkend hoe Travers en de samenwerking worden ervaren en wat dit betekent voor het profiel van de nieuwe directeur Welzijn en Cultuur.

Partners typeren Travers als een professionele organisatie met gedreven professionals. Travers Welzijn, ZwolleDoet!, Hedon en Doomijn zijn zeer gewaardeerde spelers in de stad, zitten diep in de netwerken van de stad en in de wijken en worden als ondernemend en coöperatief gekwalificeerd. Elk label van Travers heeft zijn eigen profiel; dat is enerzijds de kracht, anderzijds is de gezamenlijke missie van de labels voor een buitenstaander niet altijd logisch en zichtbaar.

De opgave is om de drie labels krachtig en inhoudelijk sterk te positioneren. De ambitie is om de samenhang te versterken, waarmee de missie van Travers als maatschappelijke onderneming nog beter tot zijn recht komt. En daarmee ten goede komt aan de stad en haar bewoners.

De functie-eisen die aan de nieuwe directeur Welzijn en Cultuur worden gesteld zijn op basis van de opgave:

 • Is coöperatief ingesteld zonder de eigen kracht uit het oog te verliezen
 • Is strategisch, conceptueel en financieel sterk
 • Heeft een ondernemende houding zonder het gezamenlijke belang uit het oog te verliezen
 • Is open, betrouwbaar en oprecht geïnteresseerd in de ander
 • Kent de domeinen Welzijn en/of Cultuur en het openbaar bestuur (spreekt en verstaat de taal)
 • Kan als lid van het directieteam een bijdrage leveren aan de betekenis van Travers voor de samenleving
 • Beweegt zich vanuit kwaliteit en intrinsieke verbindingskracht in de netwerken van de stad.

De invloed van het COVID19-virus is onmiskenbaar aanwezig. De activiteiten van Hedon (cultuur) worden nu al ernstig belemmerd en zullen ook in de nabije toekomst beperkt zijn. Desalniettemin bereidt Hedon zich proactief voor op een ‘nieuwe toekomst’.
Travers Welzijn en ZwolleDoet! worden op een andere manier geconfronteerd met de gevolgen; activiteiten moeten volgens de corona-regels worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen de gevolgen voor de gemeente Zwolle van invloed zijn op de subsidierelatie met Travers.

5 Profiel

Voor de nieuwe directeur Welzijn en Cultuur gelden de volgende profielkenmerken:

 • Geeft heldere sturing aan de organisatie; zorgt voor duidelijke kaders waarbinnen medewerkers autonoom kunnen acteren en zich kunnen ontwikkelen
 • Kan strategie vertalen naar concreet handelen van de onderneming, in het bijzonder naar de labels Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon (en is soms ook zelf de ‘fixer’)
 • Is gericht op samenhang in visie en heeft oog voor cross-overs en co-creatie
 • Kan vanuit sensitiviteit en vaardigheid draagvlak creëren, onderhandelen en samenwerken, waardoor buiten- en binnenwereld worden verbonden.
 • Draagt actief bij aan de missie van Travers en is daarin een gedreven ambassadeur; trekt daarbij actief samen op met de directeur Doomijn
 • Is een teamspeler in het directieteam
 • Denkt vernieuwend, maar is tegelijkertijd gericht op implementatie en borging
 • Is een coach voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van de managers binnen de labels; heeft de ‘wijsheid’ om hier een stevige spanningspartner te zijn.
 • Heeft oprechte belangstelling voor de inhoud en hart voor de zaak
 • Is stevig en zakelijk, maar tegelijkertijd benaderbaar en laagdrempelig.

6 Procedureplanning

Travers laat zich in de procedure voor werving en selectie van de nieuwe directeur Welzijn en Cultuur bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op de voorpagina van De Stentor en op de websites en de LinkedIn pagina van de Galan Groep.

Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert Travers over de uit te nodigen kandidaten. Travers besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:
12 september 2020 – Start (media) werving en search
6 oktober – Sluiting reactietermijn
Week 41/42 – Voorselectiegesprekken
15 oktober – CV-presentatie
20 oktober – Selectiegesprekken met selectie- en adviescommissie
Week 44 – Eventueel assessment
3 november – Vervolgronde selectiegesprekken
Week 46 – Arbeidsvoorwaardengesprek

7 Arbeidsvoorwaarden

De vacature is ingeschaald in schaal 14 CAO Sociaal Werk, het salaris bedraagt maximaal € 7.183,– per maand (maximaal € 100.000,– per jaar).

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000