Directeur Ruimtelijk economische opgaven
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1.    Eindhoven!

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werkt Eindhoven aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Gemeente Eindhoven bestaat uit 13 sectoren en het Van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad. Samen met de sectorhoofden werkt de directieraad aan het inspireren en bouwen van de eigen sector en de hele organisatie.
Ze hebben nauw contact met het college, overzien het geheel aan gemeentelijke opgaven, geven richting en vertalen dit naar concrete bijdragen van hun sector.  

De ambtelijke organisatie wordt geleid door de directieraad, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur. Leden van de directieraad vormen ‘de directie van de gemeente’ en streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Vanuit de gedachte dat intensief en direct contact met inwoners, bedrijven en andere externe partijen van wezenlijk belang is.

2.    De opgaven

De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners. Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en komt tot integrale oplossingen.

De komende jaren werken we aan de professionele ontwikkeling van onze organisatie. “Richting Eindhoven!” is onze organisatievisie. In deze organisatievisie staan onze kernwaarden samenwerking, vertrouwen en eigenaarschap centraal. En leggen we de focus op: 

 • Duidelijkheid in sturing en opdrachtgeverschap. 
 • Een wendbare en flexibele organisatie. 
 • Investeren in onze medewerkers. 

3.    De functie

Als directeur Ruimtelijk Economische opgaven: 

 • geef je vanuit de collectieve verantwoordelijkheid van de directie, in verbinding met het bestuur en samen met de sectorhoofden leiding aan de ruimtelijk economische ontwikkeling in de stad; 
 • geef je mede vorm aan de uitvoering van de strategische ontwikkelopgaven voor de stad en organisatie waaronder het tot stand brengen van de integrale lange termijn stadsvisie; 
 • ben je ambtelijk opdrachtgever voor diverse gemeente brede programma’s zoals Knoop XL, Programma duurzaamheid, integraal gebiedsgericht werken; 
 • ben je verantwoordelijk voor de adequate besteding van middelen uit de begroting; 
 • ben je verantwoordelijk voor de sturing op sector overstijgende samenhang en integraliteit; 
 • ben je verbinder tussen college van B&W en sector(hoofd)en adviseur en aanspreekpunt voor het college van B&W voor jouw beleidsterrein/werkpakket; 
 • onderhoud en bouw je relevante lokale, regionale en landelijke netwerken. 

4.    Functie-eisen

 • Je bent universitair opgeleid en hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende/eindverantwoordelijke positie. 
 • Je hebt brede kennis van het Ruimtelijk Economisch werkveld en van de rol van gemeenten in dit werkveld. 
 • Je bent een strategisch denker en in staat je overstijgende visie te vertalen naar realisatie van de strategische doelen. 
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en je bent hiermee in staat mensen en organisaties in beweging te krijgen. 
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en in staat op verschillende niveaus en rekening houdend met de verschillende belangen te opereren. Om vervolgens de verbinding te leggen met de gemeenschappelijke deler als uitgangspunt. 
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie. 
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

5.    Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Eindhoven biedt

Een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op: 

 • een tijdelijk of vast contract, we gaan graag een meerjarig commitment met je aan; 
 • max. € 9.616,- bruto per maand (max schaal 17 bij 36 uur per week); 
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato; 
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage; 
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt; 
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen; 
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken. 

Ben jij onze nieuwe directeur? 

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis. 
Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging! 
Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Reageren?

We hebben in deze profielschets reeds een aantal van de opgaven voor deze functie beschreven. In plaats van een motivatiebrief willen wij jou uitdagen om daarop te reflecteren aan de hand van onderstaande vragen (ongeveer 1 a4). 
“De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners. Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en komt tot integrale oplossingen.”
Onze vragen:
Wat is jouw visie op deze snelle groei en de bijbehorende complexe opgaven en hoe vertaal je dit naar strategische sturing en integrale oplossingen? Wat is de rol van de directeur daarin? En wat zou jij daarin kunnen brengen?

6.    Procedureplanning

Sluiting reactietermijn: 20 januari
Voorselectiegesprekken: 24 en 26 januari
Eerste ronde selectiegesprekken: week 5
Assessment(s): optioneel week 5
Tweede ronde selectiegesprekken: week 6
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling: week 6

7.    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000