Directeur Penta Nova
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1. Penta Nova

Penta Nova, Academie voor schoolleiderschap, is een samenwerkingsverband van zeven hogescholen. Wij maken gebruik van elkaars kennis en kracht om de studenten het beste te bieden.

Het doel van Penta Nova is te voorzien in de maatschappelijke vraag naar professionalisering van schoolleiders. Penta Nova heeft hiertoe een goed en samenhangend professionaliseringsaanbod voor (aankomende) schoolleiders. Variërend van oriëntatie op leiderschap tot en met een Master Educational Leadership.  Leiderschapsontwikkeling, onderzoek doen en persoonlijke groei vormen dé kern in de opleidingen die gebaseerd zijn op een richtinggevend opleidings- en onderzoeksprogramma.

Penta Nova heeft een gemotiveerd team van professionele hogeschooldocenten en medewerkers vanuit de zeven deelnemende hogescholen: Marnix Academie, Utrecht; Hogeschool Viaa, Zwolle; Hogeschool Leiden, Leiden; Hogeschool de Kempel, Helmond; Hogeschool InHolland, Den Haag/Rotterdam; Driestar educatief, Gouda en de Christelijke Hogeschool te Ede.

Elk van de zeven hogescholen vaardigt een bestuurder of directeur af naar het bestuur, dat in de huidige vorm nog een toezichthoudend en dagelijks bestuur kent dat zowel de manager als de lector aanstuurt. Elke hogeschool heeft een lesplaatscoördinator en levert docenten voor de opleidingen en medewerkers aan de kenniskring. De kenniskring staat onder leiding van de, tevens nieuw te werven, lector Leiderschap in het Onderwijs, met focus op waardengericht leiderschap. Elke opleiding wordt gecoördineerd door een opleidingscoördinator en bestaat per locatie uit een kerndocent, een themadocent en een leerkringbegeleider, aangevuld met eventuele vakdocenten. De ondersteuning van Penta Nova: administratie, control, communicatie, secretariaat, kwaliteitszorg en de Digitale Leer Werk Omgeving, wordt betrokken vanuit de Marnix Academie. 

Penta Nova gaat de volgende ontwikkelingsfase in, die in het teken staat van het samen met de hogescholen, nog beter benutten van hun netwerken om adequaat in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar schoolleiders in met name het PO en VO.

Om samen met de lector, de opleidings- en lesplaatscoördinatoren leiding te geven aan deze volgende fase zoekt Penta Nova een:

Ondernemende, bevlogen en verbindende
Directeur, fulltime (0,8 -1 fte)

die integraal verantwoordelijk is en verantwoording aflegt aan het bestuur dat in de nieuwe situatie een toezichthoudende rol gaat vervullen. 

2. Profiel directeur 

Penta Nova zoekt een directeur die in staat is om, samen met de deelnemende hogescholen, netwerken te interesseren en te mobiliseren voor het opleidingsaanbod van Penta Nova. Die oog heeft voor de verschillende deelbelangen en in staat is om een ieder te verbinden en te activeren ten behoeve van het gemeenschappelijke doel: het opleiden en professionaliseren van schoolleiders. Die zorgdraagt voor een evenwichtige groei en een stevige betrokkenheid van de deelnemende hogescholen. Die leiding, richting en ruimte geeft aan de opleidingscoördinatoren, de lector en de ondersteuning. Die de kwaliteit en financiële positie op niveau houdt en de nieuwe governance met een eindverantwoordelijk directeur en een toezichthoudend bestuur in de praktijk brengt. Een directeur die verbindend is, goed kan delegeren en aanspreken op ieders bijdrage en zelf een belangrijke bijdrage levert op het gebied van netwerken, marketing en communicatie en ondernemerschap. 

3. Functie-eisen

Onderschrijft de visie, missie en doelstelling van Penta Nova en voelt zich thuis in een dynamische onderwijs- en netwerkomgeving van zeven aangesloten, algemene en christelijke hogescholen.

 • Eigentijdse visie op en relevante ervaring met leiding geven, bij voorkeur in een dynamische netwerkomgeving;
 • Bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring; 
 • De taal van het onderwijs spreken, bij voorkeur kennis van en netwerk in het HBO, PO en VO;
 • Bevlogen, enthousiasmerend en verbindend; 
 • Politiek-bestuurlijke én organisatiesensitiviteit: oog en oor hebben voor belangen;
 • Stevige persoonlijkheid en gezag, evenwichtig en dienstbaar; geen groot ego;
 • Besluitvaardig en koersvast: partijen kunnen verbinden en aanspreken op de gemeenschappelijke koers; 
 • Maatschappelijk bevlogen: gedreven om een bijdrage te leveren aan voldoende, goede en waardengedreven schoolleiders;
 • Vanuit overzicht, rol en koers goed kunnen schakelen en samenwerken op alle niveaus: bestuur, management/directie en ondersteunende diensten;
 • Een voorbeeld voor de cultuur: persoonlijk, gedreven, onderzoekend; 
 • Goed kunnen delegeren, rolbewust zijn; 
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen samenwerken met de lector die het inhoudelijk boegbeeld wordt;
 • Bedrijfsvoering: voldoende snappen om te krijgen wat je nodig hebt en met name de cijfers achter de cijfers te zien;
 • Goed in het bouwen aan relaties en netwerken; marketing en communicatie. 

4. Wat biedt Penta Nova? 

Een eindverantwoordelijke positie met een goede uitgangspositie en een mooie integrale opdracht om met en via de partners een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren in het opleiden van zowel zittende als aankomende schoolleiders. En daarmee de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs vanuit de wetenschap dat deze sterk bepaald wordt door het leiderschap van een school en het schoolbestuur. Met een bevlogen en betrokken team en vanuit een hoogwaardige kennisbasis en een verder te ontginnen netwerk. Het betreft een fulltime aanstelling (0,8/1,0 fte). Het salaris is goed/ marktconform. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring conform CAO HBO 2021-2022. De uitvalsbasis is Utrecht. 

5. Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken. 

Planning
Start (media)werving en search: 19 april 2022
Sluiting reactietermijn: 7 mei
Voorselectiegesprekken: 11 en 12 mei (reservedatum 13 mei)
Eerste ronde selectiegesprekken: 18 mei
Tweede ronde selectiegesprekken: 23 mei
Klikgesprek: 25 mei

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. 

6. Informatie

Penta Nova laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.
 

 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000