Directeur ontwikkelmaatschappij Fellenoord i.o.
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Wil jij in de lead zijn bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan in Eindhoven.

1    Context 

Eindhoven krijgt een nieuw stadshart. Het gebied rondom station Eindhoven Centraal gaat in 25 jaar volledig op de schop. De breed geasfalteerde Fellenoord gaan we versmallen tot een groene boulevard. Voor de Dommel die zich door twee tunneltjes perst, leggen we een groene vallei aan onder het spoor. Het drukste busstation van Nederland gaat ondergronds, om de stad bovengronds een prettig plein terug te geven. De betonnen tunnels in het gebied verdwijnen, zo geven we fietsers en voetgangers een evenwaardige plek in de stad. Al de ruimte die we met deze ingrepen winnen, geven we terug aan onze inwoners: er is voorzien in 8 duizend woningen en er zullen straks 16 duizend mensen wonen. Deze opgave is onderdeel van de MIRT afspraken met het Rijk en regionale partners bestaande uit overheden en bedrijven met een totale omvang van ruim 1,5 miljard euro. Het is er prettig verblijven en nog steeds fijn werken. Zo krijgt Brainport Eindhoven een gebied van wereldkwaliteit, het visitekaartje dat past bij deze economisch sterk groeiende regio, dat een aantrekkingskracht uitoefent op talent uit de hele wereld. Een nieuw stadhart wat er voor iedereen in de stad en regio is, een internationale plek waar hightech en design de toon zetten. 

Om dit alles te laten slagen, richten de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant samen een ontwikkelmaatschappij op. Wil jij als directeur met enthousiasme in de lead zijn bij de grootste stedelijke transformatie in Brabant? Dat kan.

2    De opdracht en functie

Als directeur ben je het boegbeeld van deze mooie gebiedsontwikkeling midden in de stad. Je bent eindverantwoordelijk voor Fellenoord BV en vormt het dagelijks bestuur van deze gebiedsentiteit. Het is aan jou om deze prachtige opgave voor de inwoners van de stad Eindhoven en de provincie Noord Brabant in goede banen te leiden. Uiteraard doe je dat samen met jouw team en in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisaties van de provincie Noord Brabant en de gemeente Eindhoven. De gemeente en de provincie zijn ieder voor 50 procent aandeelhouder van de BV.

Je zorgt ervoor dat er een samenhangend, betaalbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied gerealiseerd wordt met voorzieningen voor iedereen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de realisatie en optimalisatie van de publieke grondexploitatie. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelvisie voor het gebied Fellenoord en het behalen van de in het businessplan gestelde doelstellingen. Je brengt, conform afspraken in het businessplan, balans aan in de ambities voor volume, programma, energie, klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie binnen het gebied. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan een nieuw stadshart voor Eindhoven en aan een duurzame, innovatieve economische groei van de hightechregio Brainport Eindhoven en het versterken van de economische draagkracht van Eindhoven, Brabant en Nederland. 

Als directeur weet je precies de juiste balans te vinden tussen gezonde zakelijke ondernemerszin en het werken vanuit een publiek belang. Je houdt de diverse publieke en private stakeholders goed aangesloten en hebt doorlopend aandacht voor de juiste verbinding tussen alle betrokken partijen op zowel strategisch als operationeel niveau.

Tot slot bouw je aan een krachtige en wendbare organisatie (van ongeveer 10 fte), die het als vanzelfsprekend beschouwt om goed samen te werken met de collega’s bij gemeente en provincie. Om samen deze unieke binnenstedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 

De directeur legt verantwoording af aan de AvA en de RvC. De directeur vormt het dagelijks bestuur van de ontwikkelmaatschappij Fellenoord BV.  Je rapporteert aan de RvC.

Wat vragen wij 

 • Je bezit een uitstekend ontwikkeld academisch werk- en denkniveau.
 • Proven trackrecord van succesvol leiderschap bij vergelijkbare opgaven en uitdagingen op de volle breedte van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
 • Ervaring met het opzetten en aansturen van efficiënt ingerichte en hoog presterende ontwikkelmaatschappij.
 • Feilloos stakeholdermanagement in complex publiek-privaat speelveld en politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Strakke control op financiële kaders, doorlooptijden, inspraak en besluitvormingsprocessen.
 • Natuurlijk leiderschap passend bij boegbeeldfunctie van imposante gebiedsontwikkeling. 

Verdieping competenties en persoonlijkheid

 • Verbindend en toegankelijk: een boegbeeld met sociale vaardigheden en je weet te inspireren en enthousiasmeren.
 • Integraal kijken en denken: je bent gericht op samenwerking met aandacht en oog voor alle belangen en vraagstukken.
 • Daadkrachtig en consistent: je bent duidelijk, durft knopen door te hakken en brengt rust.
 • Open en helder: communicatief sterk, spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt zelf gemaakte afspraken na.
 • Ondernemend en resultaatgericht: vernieuwend en plannen weet je om te zetten in realiteit.
 • Ruimte en vertrouwen: hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen.
 • Zelfreflectief, in staat om verandering te realiseren door eigen voorbeeldgedrag, open voor feedback en effectief in de communicatie en samenwerking met anderen.
 • Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk sensitief.

3    Wat hebben we jou te bieden

Het leveren van een belangrijke bijdrage aan één van de mooiste gebiedsontwikkelingen van Nederland.

De bezoldiging geschiedt conform de Wet normering topinkomens.

In deze rollen werk je voor en aan Eindhoven en Brabant en voor de wereld om ons heen. Eindhoven en Brabant werken bewust aan een diverse en inclusieve organisatie en vragen dat ook van hun partners. Fellenoord BV wil hier een bewuste bijdrage aan leveren.

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin, partner bij de Galan Groep. Ronald zal de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

Planning
Eerste ronde selectiegesprekken: woensdag 15 november 09:00 – 12:00 uur.
Tweede ronde selectiegesprekken: maandag 27 november 15:00 – 17:30 uur.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. Een assessment is onderdeel van de procedure. Een integriteits- en netwerkscan zal onderdeel zijn van de procedure. 

5    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000