Directeur Externe & Interne Dienstverlening
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1. Achtergrond van de functie

Eindhoven is booming! Er vindt de komende jaren een gigantische schaalsprong plaats en economisch is Eindhoven een van de krachtigste en meest innovatieve motoren van Nederland. Zo’n enorme ontwikkeling doet uiteraard ook een groot beroep op de gemeentelijke organisatie.
De ambities van de stad vragen om een organisatie met grote focus en professionaliteit. De directie zet momenteel volop in op het matchen van de toekomstige opgaven en wat dat vraagt aan ontwikkeling van de organisatie.
De sectoren van externe en interne dienstverlening hebben een essentiële rol in het realiseren en ondersteunen van deze beweging. De ontstane vacature biedt kans om nu een kei van een directeur en teamlid aan te trekken, die in gezamenlijkheid met het directieteam de organisatie tot grote hoogte gaat stuwen.
Een eigentijdse professional met kennis en ervaring van grootstedelijke dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsopgaven en iemand die in staat is om de voorliggende – niet geringe – opgaven binnenshuis te voorzien van een volgende impuls en daarmee tot realisatie voor de stad weet te brengen.
Iemand die bovenal wat voor elkaar krijgt in een dynamische politiek-bestuurlijke organisatie en dat in samenwerking met anderen doet. Een directeur met visie en inspiratiekracht die in eendracht weet te komen tot een nog mooier Eindhoven.
Kortom, een teamspeler met passie voor de inhoud, besluitvaardig én met verbindende kwaliteiten.

Aline Zwierstra, Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris: “We werken aan een uitdagende opgave: de stad ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en dat vraagt verdere doorontwikkeling van onze organisatie om voorbereid te zijn op de toekomstige opgaven van de stad. We willen meer duidelijkheid in de organisatie, het werken makkelijker maken en de samenhang bevorderen”.

2. De functie zelf

Als vijfde stad van Nederland speelt Eindhoven een steeds belangrijker economische rol op nationaal niveau.
De stad heeft zich in het afgelopen decennium meer en meer ontwikkeld tot een unieke wereldse stad. Geen wereldstad, maar wel een stad met een grootstedelijk klimaat en een belangrijke spilfunctie in de Brainport-regio, die met trots de mainport status draagt.
Eindhoven staat aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de stad. Eindhoven is aantrekkelijk en blijft groeien. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal bedrijven en mensen die Eindhoven bezoeken groeit. De goed draaiende economie is hier een aanjager van.
De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners.
Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en tot integrale oplossingen te komen. Dit vereist een omslag in focus, werkwijze en cultuur. Specifiek binnen deze directie speelt op dit ogenblik een proces van heroriëntatie op de toekomstige opgaven, gericht op deze noodzakelijke vernieuwing.
De sectoren van extern- en interne dienstverlening realiseren de noodzakelijke randvoorwaarden en ondersteuning, zodat de gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst past bij wat de stad nodig heeft. Het belang van hun bijdrage is groot en wordt alleen maar groter.
Dit vraagt investering in en verdere professionalisering van onze processen, systemen en onze mensen. De focus ligt op het bouwen aan een sterk fundament voor de dienstverlening van de stad. En om vanuit een gedragen visie op dienstverlening, onze organisatie klaar te maken om de schaalsprong te kunnen dragen.
Een goede ICT- en informatievoorziening is daarbij van groot belang.  Zeker in een innovatieve, high-tech stad als Eindhoven. Zowel intern binnen onze organisatie als extern in de relatie met onze klanten en gebruikers valt daarin nog het nodige te winnen en we zijn dan ook nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die bewezen ervaring hebben met dit type complexe opgaven.
De komende jaren werken we aan de professionele ontwikkeling van onze organisatie met onze organisatievisie “Richting Eindhoven!”. In deze organisatievisie staan onze kernwaarden samenwerking, vertrouwen en eigenaarschap centraal en leggen we de focus op de onderstaande ontwikkellijnen:

 • Resultaatgerichtheid en uitvoeringskracht
 • Lange termijn gerichtheid 
 • Continu verbetering en vernieuwing
 • Kwaliteit van management
 • Kwaliteit van medewerkers

Het Team
De gemeente Eindhoven bestaat uit 14 sectoren. De 14 hoofden ervan werken nauw samen met elkaar én met de directieraad, die de eindverantwoordelijkheid draagt. In gezamenlijkheid realiseren zij de opgaven in en voor de stad, op korte én lange termijn. De directieraad bestaat uit de volgende posities:

 • Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur;
 • Directeur Financieel beleid en Concerncontroller;
 • Directeur Externe en Interne Dienstverlening;
 • Directeur Sociaal Maatschappelijke opgaven;
 • Directeur Ruimtelijk Economisch Opgaven.

Je taakgebieden
Als directeur Externe & Interne dienstverlening:

 • Geef je vanuit de collectieve verantwoordelijkheid van de directie leiding aan de (door-) ontwikkeling van de interne & externe dienstverleningssectoren in lijn met de opgave van de stad;
 • Geef je leiding aan het managementteam bestaande uit 7 leidinggevenden van de onderdelen CIO, Informatisering & Beheer, Publiekscontacten, Facilitaire & administratieve ondersteuning, P&O, CPO en Communicatie;
 • Toon je leiderschap op natuurlijke wijze, met gevoel voor de verhoudingen;
 • Heb je een duidelijke visie op externe & interne dienstverlening en ben je verantwoordelijk voor de integraliteit, doorontwikkeling en professionele samenwerking binnen dit domein;
 • Geef je mede vorm aan de uitvoering van de strategische ontwikkelopgaven voor de stad en organisatie;
 • Ben je ambtelijk opdrachtgever voor diverse gemeente brede programma’s op het gebied van invoeren portfoliomanagement, programma- en projectmanagement, ICT-plan van aanpak, BCM, governance, W.O. ISO en AVG;
 • Stimuleer je de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen (bijvoorbeeld rondom klantbeleving) en zorgt hierbij voor verbinding tussen de verschillende afdelingen.
 • Ben je verantwoordelijk voor de adequate besteding van middelen uit de begroting;
 • Ben je verantwoordelijk voor de sturing op sector overstijgende samenhang en integraliteit;
 • Geef je adequaat en stevig sturing aan diverse samenhangende, tegelijk optredende (organisatie-) wijzigingen en ontwikkelingen;
 • Ben je verantwoordelijk voor een veilig en prettig werkklimaat;
 • Ben je verantwoordelijk voor het kernachtig samenbrengen van visie en waarden op een lerende organisatie;
 • Ben je tussen college van B&W en sector(hoofd)en adviseur en aanspreekpunt voor het college van B&W voor jouw beleidsterrein/werkpakket;
 • Onderhoud en bouw je relevante lokale, regionale en landelijke netwerken.

De functie-eisen

 • Je bent universitair opgeleid en hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende/eindverantwoordelijke positie;
 • Je hebt brede kennis van het werkveld en van de rol van gemeenten in dit werkveld;
 • Je bent een strategisch denker en in staat je overstijgende visie te vertalen naar realisatie van de strategische doelen;
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider vanuit verbinding mensen en organisatie in beweging te krijgen;
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler de verbinding te maken;
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie;
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

3 Wat hebben we jou te bieden

Een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Een tijdelijk of vast contract, Eindhoven gaat graag een meerjarig commitment met je aan;
 • Een salaris tussen € 7.099,- en € 10.053,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 26 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kun je thuiswerken.

Ben jij onze nieuwe Directeur?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.
Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!
Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

4 Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Walter Huurdeman en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Eindhoven.

Planning
Sluiting reactietermijn: 3 september
Voorselectiegesprekken met Walter Huurdeman en Gerard Kuipers: week 37
Eerste ronde selectiegesprekken: week 38
Tweede ronde selectiegesprekken: week 38
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
We hebben in deze profielschets reeds een aantal van de opgaven voor deze functie beschreven. In plaats van een motivatiebrief willen wij jou uitdagen om daarop te reflecteren aan de hand van onderstaande vragen:

 • Wat is jouw visie op interne & externe dienstverlening en hoe vertaal je dit naar strategische sturing en integrale oplossingen?
 • Hoe zie je jouw rol als directeur externe & interne dienstverlening bij de doorontwikkeling van de organisatie en de groei die er bij hoort?
 • Hoe zorg jij ervoor dat de sectoren binnen externe & interne dienstverlening professioneel gaan samenwerken en integrale dienstverlening leveren?

5 Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Walter Huurdeman (06-302 17 589) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000