Directeur Business Development/Mede-ondernemer
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Vastgoed scale up maakt urban sustainability waar! Welke mede-ondernemer bouwt deze succesvolle onderneming verder uit?

1 Introductie Tsavo

Tsavo (http://tsavo.eu) is een snelgroeiende projectmanagement onderneming gespecialiseerd in het toekomstbestendig maken en houden van bestaand vastgoed van professionele eigenaren (zoals beleggers, corporaties, onderwijs- en zorginstellingen). Aan de hand van een uniek samenwerkingsconcept heeft Tsavo in 2019 voor haar opdrachtgevers circa 2.500 woningen rendabel verduurzaamd. Daarmee staat hun teller van gerealiseerde verduurzaamde woningen op circa 5.000 binnen drie jaar. Begin 2020 zijn meer dan 9.000 woningen in voorbereiding en uitvoering voor verduurzaming. Indrukwekkende prestaties die terug te voeren zijn op de kerncompetenties van Tsavo.

Focus op effectiviteit is de kern van het samenwerkingsconcept. Ingrediënten zijn de scherpe uitwerking van heldere business cases voor de opdrachtgever, strategische inkoop en contractmanagement, aansturing van projecten vanuit doorlopende bedrijfsvoering van betrokken partijen, echte individuele aandacht voor bewoners en het inzetten van multidisciplinaire teams.

In het verlengde van de unieke prestatie op de verduurzamingsambitie wordt Tsavo ook ingeschakeld om het asset- en projectmanagement te versterken of in te vullen. Tsavo maakt techniek voorspelbaar en beheersbaar voor bestuurders en financials. Daarmee is Tsavo de rendements- en resultaatgerichte managementorganisatie voor opdrachtgevers voor het toekomstbestendig maken en houden van hun vastgoed.

Het team van Tsavo bestaat uit 23 mensen. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar en qua man/vrouw gelijk in aantal en salaris. Tsavo werkt landelijk en heeft haar uitvalsbasis op Hoog Catharijne in Utrecht, centraal in het land en bovenop het best bereikbare centraal station van Nederland. Veel medewerkers werken regelmatig op kantoor bij opdrachtgevers. Elke twee weken vindt op woensdagmiddag een masterclass bij Tsavo plaats. Na een gezamenlijke lunch – in de zomer op het unieke dakterras – is er tijd voor sparren, kennis delen en aandacht voor elkaar.

Slechts vier jaar jong maar nu al is Tsavo één van de meest succesvolle ondernemingen in het daadwerkelijk verduurzamen van de gebouwde omgeving van Nederland. Tsavo behoort in Nederland tot één van de snelst groeiende ondernemingen. Eind 2019 ontving Tsavo het predicaat FD Gazelle en nam het een prominente positie in de Top 100 van de FD Gazelle in (met stip op nummer 34!). Een mooie onderscheiding die voorkomt vanuit een uniek concept, sterk teamwork en gepassioneerd ondernemerschap. Tsavo heeft als doelstelling om deze groei de komende jaren te continueren. Het ontwikkelbeeld is dat Tsavo langs de lijn van het cellenmodel gaat bestaan uit meerdere eenheden/vestigingen.

Binnen de woningcorporatiesector is Tsavo vertrouwd en is de marktpositie stevig. Vanuit deze basis breidt de dienstverlening zich uit naar institutionele beleggers en maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Om in deze markten verder te groeien is Tsavo op zoek naar een Directeur Business Development, die mee wil ondernemen en medeaandeelhouder wil worden.

2 Directeur Business Development

De Directeur Business Development is samen met de algemeen directeur en allround controller lid van het directieteam van Tsavo. Hij/zij rapporteert aan de algemeen directeur. Het ontwikkelbeeld is dat Tsavo langs de lijn van het cellenmodel gaat bestaan uit meerdere sectorgerichte eenheden. Per eenheid is er een managementteam, onder leiding van een directeur, die binnen de contouren van Tsavo onderneemt en klantwaarde creëert. Het managementteam van een eenheid stuurt een team van zo’n vijftien tot vijfentwintig mensen aan, met name projectleiders en scenario ontwikkelaars. Deze medewerkers werken met grote zelfstandigheid aan projecten en technische assetmanagementopdrachten van opdrachtgevers.

De opgaven van de Directeur Business Development zijn:

 • Business Development – opzetten van een krachtige eenheid, signaleren van relevante trends en ontwikkelingen, daarop acteren en in het verlengde van de huidige portfolio nieuwe markten openen. Onderwijsinstellingen (van universiteiten tot en met primair onderwijs), zorginstellingen en institutionele beleggers zijn op basis van reeds behaalde resultaten en projecten kansrijk. Andere markten behoren tot de mogelijkheden. Meebouwen aan Tsavo als geheel.
 • Sales – door projectacquisitie en het verwerven van vastgoed/assetmanagement overeenkomsten bij nieuwe opdrachtgevers wordt de verdere groei van Tsavo gerealiseerd.
 • Nieuw talent werven, selecteren en opnemen in de organisatie; Tsavo groeit elk jaar met dubbele groeicijfers, dat is alleen mogelijk door continu gericht te zijn op het vinden en opnemen van nieuw talent.
 • Medewerkers zich laten ontwikkelen in hun vak en rol – Tsavo staat bekend om de inzet van no-nonsense, inhoudelijke projectleiders en scenario ontwikkelaars die gefocust zijn op realisatie en bekend staan als prettig gezelschap om mee te werken. De persoonlijke ontwikkeling van de teamleden en het team is de basis voor tevreden opdrachtgevers.
 • Going concern – eindverantwoordelijk voor goede realisatie van geacquireerde opdrachten, het functioneren van de eenheid in brede zin, zichtbaar ‘in control’ zijn en adequaat opererend bij calamiteiten. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de manager realisatie.

In het verlengde van deze ambitie en opdracht heeft de toekomstige directeur Business Development de volgende kennis, (werk)ervaring en persoonlijkheidskenmerken:

Kennis en ervaring:

 • Brede ervaring in projectmanagement, vastgoedmanagement, en/of projectontwikkeling.
 • Universitair niveau. Technisch en bedrijfskundig geschoold.
 • Natuurlijke gesprekspartner voor bestuurders en eindverantwoordelijke vastgoeddirecteuren.
 • Succesvol in acquisitie, dealmaking en deal closing; concrete business genereren.
 • Netwerk in uitbreidingsmarkten van Tsavo: onderwijs, zorginstellingen en/of commerciële beleggers.
 • Leidinggevende ervaring.

Persoonlijkheidskenmerken:

 • Ondernemer: Kent de business van (potentiële) klanten, heeft inzicht in de ontwikkelingen en weet wat de markt bezighoudt. Ontwikkelt plannen zonder specifieke klantvraag, maar juist met het doel in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en daarmee samengaande klantvragen op middellange termijn. Gericht op het versterken en ontwikkelen van Tsavo in de richting waaraan de markt bewust of onbewust behoefte heeft. Mooie ideeën omzetten in nieuwe klanten en het maximaliseren van klantrelaties.
 • Verbinder: Weet een visie neer te zetten en mensen daarin mee te nemen. Verbindt met opdrachtgevers, bouwers, adviseurs en medewerkers en van hoog tot laag. Weet verbinding om te zetten in opdrachten en opdrachten in tevreden klanten en medewerkers.
 • Analytisch en scherp: Doorziet inhoud, proces en relationele verhoudingen. Weet waar in te grijpen en wat te laten gaan. Kent de cijfers.
 • Optimist: Er is altijd een weg naar het doel, staat op als anderen het niet meer zien zitten.
 • Kwaliteitsgericht: Staat voor kwaliteit. De puntjes moeten op de i. Belangrijke details worden daarbij niet over het hoofd gezien.

3 Voorwaardenpakket

De rol van Directeur Business Development is binnen Tsavo strategisch en ondernemend. Samen wordt tijd en geld geïnvesteerd in het vanuit Tsavo openen van nieuwe markten en het daarvoor opzetten van een nieuwe eenheid onder leiding van de nieuwe directeur. Er wordt een marktconform voorwaardenpakket geboden dat rekening houdt met de opgave en kansen. Het betreft een maatwerkpakket, waarin succesvol ondernemerschap middels variabele beloning wordt gehonoreerd. Het ondernemerschap beoogt tevens (na bewezen succes) mede-eigenaarschap. De Directeur Business Development participeert in Tsavo en heeft zo significant skin in the game.

4 Procedureplanning

Tsavo is een vernieuwende onderneming waarbij teamwork centraal staat, de wederzijdse persoonlijke klik is cruciaal. Dit weerspiegelt zich in het werving- en selectieproces waarbij er een selectie- en een adviescommissie is. Kandidaten worden zo in de gelegenheid gesteld om vroeg in het proces met een brede vertegenwoordiging van Tsavo persoonlijk kennis te maken. Een (selectie)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

28 mei – Start (media)werving
12 juni – Sluiting reactietermijn
Week 25 – Preselectiegesprekken door Galan Groep
24 juni – CV-presentatie
26 juni – Gesprekken met selectiecommissie
3 juli – Gesprekken met adviescommissie
Week 28-29 – Assessment
Week 28-29 – Pre-employment screening inclusief verklaring omtrent gedrag
Week 30 – Voorwaardengesprek en benoemingsgesprek met directeur

5 Informatie

Tsavo laat zich in deze procedure ondersteunen door Ronald Bruin en Walter Huurdeman van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact opnemen met Ronald Bruin (06-2157 7206) of Walter Huurdeman 06-3021 7589.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000