Directeur-bestuurder Stichting Urtica

Introductie

1 De functie

Voor Stichting Urtica is de Galan Groep op zoek naar een ervaren, ondernemende en verbindende directeur-bestuurder. Iemand die toe is aan een nieuwe stap. Die vanuit een antroposofische mensvisie wil bijdragen aan de continuïteit en de verdere doorontwikkeling van Urtica De Vijfsprong en de realisatie van haar visie. Je bent het aanspreekpunt voor de externe omgeving en het gezicht van de organisatie. Stichting Urtica werkt ‘onlosmakelijk’ verbonden met Stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf, waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens. In deze unieke samenwerking profileren zij zich als Urtica De Vijfsprong (UdV).

Ondernemende en verbindende directeur-bestuurder

2 Stichting Urtica 

Stichting Urtica biedt zorg, begeleiding en behandeling aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Zij laat zich daarbij inspireren door een antroposofische mensvisie. Zij wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien, al naar gelang de ontwikkel- en leeftijdsfase. Urtica versterkt de individuele ontwikkeling vanuit sociale samenhang die bouwt op het streven naar zingeving. Hierbij hoort een breed gedragen zelfondernemende cultuur, die cliënten en medewerkers het vertrouwen geeft zich te ontplooien en initiatieven te nemen. 

Herstellen in het Groen en Positieve Gezondheid
Stichting Urtica is een instelling waar in een groene omgeving diversiteit van zorg geboden wordt: wonen en werken in langdurige zorg (WLZ), wonen en werken in samenhang met de omliggende gemeenten (WMO) en specialistische GGZ (SGGZ) , Dit gebeurt onder de gemeenschappelijke noemer Herstellen in het Groen, vitaliseren, verbinden en vertrouwen voor herstel van de eigen positieve gezondheid. De natuur, de rust en het boerderijleven kunnen bijdragen aan zingeving, herstel en acceptatie. Urtica is samen met 12 andere organisaties voorloper in de Groene GGZ, een nieuwe ontwikkeling binnen de GGZ. Uitgangspunt bij de zorg en behandeling is de eigen ‘Positieve Gezondheid’. Een visie op gezondheid die een samenhang heeft met de antroposofische mensvisie, waarbij het accent ligt op versterken van je veerkracht vanuit je eigen regie en op het je richten op wat het leven voor jou van betekenis maakt. 

Dagbesteding
Stichting De Vijfsprong heeft een SKAL en Demeter certificering. De Vijfsprong biedt de mogelijkheid tot arbeidsmatige dagbesteding op het gebied van vee, bosbouw, tuin, zuivelverwerking, bloemen en winkel. Hier werken zorg en landbouw nauw samen waardoor zeer effectief aan herstel gewerkt kan worden. Verdere dagbesteding vindt plaats in de keuken en in het  gemeenschapshuis, De Perenboom voor ouderen en in het Werkhuis bij het Hofhuis, één van de woonboerderijen op Hackfort. De eigen producten worden, onder andere, verkocht in de boerderijwinkel op het terrein. De verbinding tussen beide stichtingen is karakteristiek voor de uniciteit van de samenwerking tussen Urtica en de Vijfsprong.  

Stichting Urtica heeft een GGZ-erkenning, biedt zorg- en ondersteuning (wonen, dagbesteding, poliklinisch en ambulant) aan ongeveer 150 cliënten en heeft ruim 100 medewerkers in dienst.

3 Bestuur en Organisatie 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid van Urtica en samen met de zelfondernemende teams verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Door de nauwe verbinding met het landbouwbedrijf werk je samen met de ondernemers van De Vijfsprong. Je bent het boegbeeld, ondernemend van aard en in staat netwerken op te bouwen. Je staat open voor nieuwe kansen en je kunt inspelen op de vele ontwikkelingen in de zorg en die verbinden vanuit de antroposofische context. Daarbij beschik je over doorzettingsvermogen en ben je besluitvaardig. Bovendien heb je grote betrokkenheid bij de cliënten en de medewerkers en ben je nauw betrokken bij de samenwerkingspartners. Jij geeft ruimte en vertrouwen aan cliënten en medewerkers in alle onderdelen van de organisatie. Je zorgt voor een gezonde financiële positie en continuïteit, hecht aan kwaliteit en goed werkgeverschap. Je vertegenwoordigt Urtica de Vijfsprong op enthousiaste wijze naar buiten en in de regio en levert een actieve en zichtbare bijdrage aan innovaties in de zorg, zoals de Groene GGZ.

Organisatiestructuur Stichting Urtica
De organisatiestructuur van Stichting Urtica is geïnspireerd door de antroposofische mensvisie en verder uitgewerkt op basis van de ideeën, behoeftes en ambitie van alle betrokken medewerkers. Op geleide van en gefaciliteerd door de directeur-bestuurder, ondersteund door de Raad van Toezicht. Een ‘zelfondernemende’ cultuur gekenmerkt door dynamiek, durf en ambitie om ideeën ook echt in te vullen en uit te proberen. Een werkelijk ‘onderzoekende en lerende organisatie’.  

Zelfondernemende teams
Sinds 2016 is binnen Urtica de transitie gaande naar een organisatie met zelfondernemende teams. De zelfondernemende teams zijn in ontwikkeling en niet statisch. Er zijn geen leidinggevenden in de organisatie.  
Jaarplan 2022:
‘Er wordt vormgegeven aan de invulling van de eigen ontwikkelingsbehoefte in samenspraak en op basis van gelijkheid en onderling respect met alle teamleden. Deze vorm van zelfonderneming op teamniveau in de organisatie gaat in gezamenlijk onderzoek met de medewerkers verder om naar een Raad van inspiratie te groeien zodat een zo breed mogelijke medezeggenschap in de organisatie is’. 
De teams worden ondersteund door specifieke professionals. (Afhankelijk van de (zorg)vraag van de cliënt zijn dit’, bijvoorbeeld, GZ-behandelaren, psychiater, orthopedagoog, groepsbegeleiders, et cetera). De zelfondernemende teams worden mede gefaciliteerd door een tiental zeer betrokken deskundigen op het gebied van zorgcoördinatie, personeel, financiën en technische- en schoonmaakdienst. 

Medezeggenschap (Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Inspiratie)
De cliëntenraad komt maandelijks bij elkaar. Er wordt naar gestreefd om van iedere locatie een vertegenwoordiger in de raad te hebben. De cliëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk lid via de LSR. Daarnaast is er een actieve ondernemingsraad voor de medezeggenschap van het personeel. Samen wordt gezocht naar een goede verhouding met de zelfondernemende teams, die ook al veel inbrengen. Dit ontwikkelt zich naar de vorm van een Raad van Inspiratie. Samen met OR en directeur-bestuurder worden medewerkersmiddagen georganiseerd waarin op ingebrachte thema’s medewerkers medezeggenschap hebben.  

4 Wie zoeken wij?

Gewenste profielkenmerken
Van de nieuwe directeur bestuurder wordt verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:

 • Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke rol in organisaties, bij voorkeur binnen het zorgdomein, en ervaring met integrale bedrijfsvoering;
 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Kennis en/of ervaring met de Groene GGZ en zich kunnen vinden in de uitgangspunten van Positieve Gezondheid;
 • Ervaring of kennis van de verschillende financieringsstructuren in de zorg alsmede ook ervaring met de dynamiek van strategische onderhandelingsprocessen rondom bijvoorbeeld zorginkoop;  
 • Organisatiesensitief, oog, oor en gevoel voor organisatieontwikkeling en de eigen rol en ook leerbehoefte daarbinnen;
 • Werkt vanuit respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en in staat zichzelf en de ander te stimuleren in eigen groei;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, een luisterend oor zonder direct een oordeel te hebben;
 • Ervaring met ondernemerschap en het belang van (eigen) initiatief stimuleren;
 • Kunnen bijdragen, in de rol van directeur-bestuurder aan de ontwikkeling van ‘zelfondernemerschap’ als ultieme vorm van medezeggenschap binnen Urtica. 

Persoonlijke kenmerken: Wat vragen wij van jou?
Wij vinden het van belang dat de nieuwe directeur-bestuurder de volgende persoonlijke kenmerken met zich meebrengt: 

 • Een integer, betrouwbaar en empathisch mens die in contact uitgaat van wederzijds respect en gelijkwaardigheid;
 • Luisterend, openstaan voor ideeën en nieuwe contacten. Zichtbaar voor iedereen op de hoofdlocatie en in de buitengebieden;
 • Extravert, humor, benaderbaar en verbindend;
 • Een bouwer, initiator en ook iemand die resultaten weet te implementeren;
 • Ondernemend en praktisch ingesteld in combinatie met strategie en beleid;
 • Iemand die geaard handelt en vanuit waarden gedreven;
 • Positief kritisch, constructieve houding en een teamspeler met gemeenschapszin;
 • Kwaliteitsbewust vanuit respect voor ecosystemen en antroposofische waarden.

5 Urtica biedt 

Een uitdagende eindverantwoordelijke functie binnen een maatschappelijk belangrijke en unieke biodynamische zorgorganisatie. Waar je alle gelegenheid krijgt bij te dragen aan de ontwikkeling van Urtica en zelf te leren van je collega’s, medewerkers en cliënten in de mooie groene omgeving van Vorden, tevens je standplaats. Wij gaan uit van een aanstelling tussen 28 uur tot 32 uur per week voor de duur van een kalenderjaar. Bij gebleken geschiktheid wordt het contract omgezet in een contract voor langere tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de richtlijnen van de CAO gehandicaptenzorg en is marktconform.

6 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met geïnteresseerde en voor de rol van directeur-bestuurder geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Stichting Urtica. 

Planning
•    Sollicitatiebrief met CV graag toezenden vóór 14 augustus 2022
•    Voorselectiegesprekken met consultants van de Galan Groep: 18 en 19 augustus
•    Eerste ronde selectiegesprekken: 29 en 30 augustus 
•    Eventuele tweede ronde selectiegesprekken: 7 september 2022
•    Mogelijk assessment: tussen 7 en 17 september
•    Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: eind september

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd de eventueel al bekende data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Reian Gerrits of Mathé Arends, associate partners bij de Galan Groep en bereikbaar via 035 – 694 8000. 
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000