Directeur-bestuurder Samen op de Heuvelrug
(reactietermijn gesloten)

Introductie

De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug zoekt een fijne nieuwe collega. Een directeur-bestuurder met verstand van zaken en gevoel voor verhoudingen.

1. Wie zijn wij?

De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug bestaat sinds 1 mei 2017. Wij voeren in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug taken uit op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Welzijn. Wij werken voor en samen met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug.  Wij verzorgen het jongerenwerk en met sociaal makelaars werken wij aan een sterke lokale samenleving. Wij geven advies en informatie, waarbij wij aandacht hebben voor toeleiding tot informele ondersteuning. Wij bieden basishulp en leiden toe tot een Wmo- of Jeugdhulpvoorzieningen en indien nodig coördineren wij de zorg en dienstverlening. Wij doen dat vanuit drie dorpsteams met elk een ‘eigen’ werkgebied. Omdat wij een kleine organisatie zijn, is er veel ruimte voor eigen initiatief, zijn wij flexibel en kunnen wij voortvarend handelen. Onze teams bestaan uit collega’s die daar sterk in zijn, zowel individueel als samen. Wij zijn de spin in het (sociale) web in ‘onze’ dorpen.

2. De functie

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder die samen met de drie teamleiders leiding geeft aan professionals in zorg en welzijn, vanuit vertrouwen samenwerkt met de gemeente en faciliteert dat alle professionals voldoende rust en ruimte krijgen voor hun werk in de dorpen. 

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van de Stichting Sociale Dorpsteams en ben je statutair bestuurder van de stichting. Daarmee draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de realisatie van de doelstellingen zoals afgesproken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die zowel opdrachtgever is als een toezichthoudende rol vervult.

De directeur-bestuurder loopt samen met de gemeente de verdere weg naar de transformatie in het sociale domein. Samenwerking tussen consulenten, backoffice en beleidsmedewerkers wordt gestimuleerd. Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats. Daarbij zijn er verschillende professies en verantwoordelijkheden en is er een open transparante houding en begrip voor elkaars werelden. Hierbij opereert de directeur-bestuurder zakelijk, kostenbewust en ondernemend ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de gemeente ten behoeve van de inwoners. 

3. De opgaven

Voor de komende periode staan in ieder geval de volgende opgaven centraal: 

 • Het zorgdragen voor een herkenbare en betekenisvolle positie in het sociaal domein voor de inwoners, de informele en formele samenwerkingspartners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
 • Het verder vorm en inhoud geven aan de transformatieopdracht in samenwerking met de informele en formele samenwerkingspartners. Het gaat hierbij, bijvoorbeeld, om het verder professionaliseren van het gesprek en de regie in de sociale dorpsteams en het faciliteren van de medewerkers zodat zij daadwerkelijk maatwerk kunnen leveren. Veiligheid en deskundigheidsbevordering zijn hierbij belangrijke onderwerpen;
 • De waarden van welzijn en zorg vertegenwoordigen en de synergie van de integrale teams ontwikkelen en versterken;
 • Het blijven zorgdragen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

4. Taken

De directeur-bestuurder: 

 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een uitgewerkte visie en werkwijze met betrekking tot de transformatieopdracht en de optimale ondersteuning van personeel; 
 • Vertegenwoordigt de organisatie in- en extern zodanig dat de belangen van de organisatie correct en overtuigend zijn behartigd;
 • Vernieuwt de dienstverlening, zodanig dat deze aansluit bij de ontwikkelingen in de samenleving;
 • Stuurt de organisatie aan, zodanig dat het vastgestelde beleid kan worden gerealiseerd en eigen initiatief en zelforganisatie kunnen floreren, waarbij inzetbaarheid, tevredenheid en verzuimpreventie hoog in het vaandel staan;
 • Doet dit uiteraard in nauwe samenwerking met het managementteam; 
 • Ontwikkelt financieel beleid zodanig dat de voor de organisatie geformuleerde doelstellingen behaald kunnen worden.

5. Competenties

De volgende kwalificaties zijn op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur-bestuurder van toepassing:

 • Onafhankelijk en betrouwbaar: In je rol van directeur-bestuurder stel je je onafhankelijk op en lever je vanuit autonomie en professionaliteit een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van goed bestuur. Je bent in staat diverse/tegengestelde belangen te wegen en ernaar te handelen. Je handelt transparant en komt afspraken na; 
 • Plannen en organiseren: Je weet duidelijke doelen en prioriteiten te stellen en te realiseren. Je werkt proces- en planmatig; 
 • Organisatie- en politiek sensitief: Je bent je bewust van de maatschappelijke en politieke context en handelt daarnaar, intern en extern; 
 • Visie en strategie: Je kunt koers en richting vormgeven vanuit de uitvoering en vice versa. Je kunt in denken en handelen goed en snel schakelen tussen het bestuurlijke en organisatieniveau. Je denkt innovatief en laat je niet (af)leiden door geldende regels en systemen; 
 • Verbinden: Je bent een uitstekende samenwerker, die effectieve verbindingen weet te leggen tussen en met belanghebbenden op alle niveaus, in- en extern; je weet draagvlak en medewerking te creëren;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: Je kunt vraagstukken vlot analyseren. Je kunt strategisch denken en handelen en neemt op consistente wijze beslissingen. Je koerst op het (gezamenlijk) behalen van resultaten; 
 • Leidinggeven: Je kunt medewerkers effectief (be)geleiden in hun professionele autonomie en zelforganisatie. 

6. Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een innovatieve functie van 32-36 uur per week, waarin je sturing kunt geven aan de sociale dorpsteams Utrechtse Heuvelrug en waarin je mag bijdragen aan een van de grootste maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Salariëring is marktconform en is afhankelijk van kennis en ervaring.

7. Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau aangevuld met  managementervaring;
 • Kennis van en inzicht in sociaal maatschappelijke vraagstukken en doelgroepen;
 • Kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering, financiële en bedrijfseconomische processen en een goed gevoel voor risicobeheersing.

8. Procedureplanning en informatie

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Walter Huurdeman van de Galan Groep. Voor meer informatie over de functie kunt u hen bellen op 035 – 694 8000. 

Planning 
Start (media)werving en search: 19 april 2022
Sluiting reactietermijn: 11 mei
Voorselectiegesprekken bureau: 12 en 16 mei 
Eerste ronde gesprekken met selectiecommissie: 2 juni   
Eerste ronde gesprekken met adviescommissie: 10 juni 
Tweede ronde met selectiecommissie: 16 juni
Selectie-assessment: 20 juni
Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming: 27 juni (middag) 

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000