Directeur / Bestuurder
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Nieuwspoort

Wie zijn we?
Nieuwspoort is een perscentrum, debatcentrum en sociëteit ineen. Het perscentrum staat symbool voor de open, transparante wijze waarop de Nederlandse democratie werkt.

Nieuwspoort bestaat bijna 62 jaar en is bij het grote publiek onder meer bekend van de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Met grote regelmaat houden ook andere bewindslieden en partijleiders hier hun persconferenties of presentaties. Bijna alle politiek gerelateerde bijeenkomsten komen vanuit Nieuwspoort. Ook bedrijven en andere instellingen weten Nieuwspoort te vinden als er nieuws gedeeld moet worden.

Nieuwspoort heeft zich ten doel gesteld het ondersteunen en bevorderen van het vrije woord als essentieel onderdeel van het functioneren van de democratie en het bieden van een platform voor discussie en debat. De stichting hanteert het vrije woord als grondslag en bewaakt vanuit een onafhankelijke positie bij het nastreven van haar doel de beginselen van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 


Wat doen we? 
Internationaal perscentrum
Nieuwspoort vervult een spilfunctie in het politiek-maatschappelijke nieuws. In dit
kader beheert de stichting een internationaal perscentrum in Den Haag. Dit is een ontmoetingsplaats van en servicecentrum met faciliteiten voor journalisten, voorlichters, PR/PA-functionarissen, politici en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijfsleven. Het neemt een unieke positie in, in het Tweede Kamer gebouw, toegankelijk en optimaal beveiligd. 

Debat- en zalencentrum
Naast een perscentrum is Nieuwspoort een open debatcentrum dat voor iedereen toegankelijk is. Wekelijks staan er lezingen, symposia of debatten op het programma, in verkiezingstijd is Nieuwspoort vaak de locatie voor verkiezingsdebatten. De inhoudelijke kant van de bijeenkomsten wordt onder meer verzorgd door partners zoals Haagsch College, Montesquieu Instituut, Willem Post, ProDemos en de eigen Commissie Democratie en Debat. Deze commissie is opgericht ten behoeve van het belangrijkste doel van Nieuwspoort: het bewaken van het vrije woord in een democratische rechtsstaat. Brancheorganisaties kunnen bij Nieuwspoort een Poort opzetten. Poorten zijn actieve discussieplatforms waarbij bijeenkomsten worden georganiseerd rondom een bepaald thema dat verdieping of discussie behoeft. Er zijn op dit moment meer dan twintig actieve Poorten waaronder de bouwpoort, energiepoort en de onderwijspoort.  
De zalen zijn ook beschikbaar voor verhuur als vergaderlocatie of voor recepties.

Sociëteit
Binnen de besloten sociëteitsmuren kunnen de leden (Poorters) vrijuit en ongestoord met elkaar praten. Op deze informele ontmoetingsplek heerst de ongeschreven ‘Nieuwspoortcode’. Momenteel zijn er zo’n 2000 leden. Van Nederlandse en buitenlandse journalisten tot politici, voorlichters en lobbyisten. Naast de Poorters zijn er zo’n 140 aangesloten ‘Vrienden van Nieuwspoort’ (topbestuurders uit de Nederlandse samenleving). 

Onafhankelijk
Nieuwspoort is uniek ter wereld! Het is het enige financieel en politiek onafhankelijke perscentrum ter wereld, dat is ingebed in de parlementaire omgeving. Dat is een extra waarborg dat journalisten altijd in vrijheid hun werk kunnen doen. Daarnaast verwelkomt Nieuwspoort parlementair verslaggevers, voorlichters, politieke partijen, vakbonden, ministeries, internationale organisaties en maatschappelijke instellingen. Zij krijgen alle de ruimte om hun nieuws over het voetlicht te brengen.

De onafhankelijke positie weerspiegelt zich ook in de exploitatie. Nieuwspoort ontvangt vrijwel geen subsidies. De stichting is afhankelijk van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van Poorters en van donaties. De overige inkomsten zijn afkomstig uit de zaalverhuur en het restaurant. Eventuele exploitatiewinsten worden uitsluitend ingezet voor ideële activiteiten als ondersteuning voor het vrije woord.

                                        Directeur / bestuurder 

Governance en inrichting
Stichting Internationaal Perscentrum “Nieuwspoort” (Nieuwspoort) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het pers- en debatcentrum heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt geleid door de directeur/bestuurder in nauwe samenwerking met de betrokken Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder werkt daarbij in het bijzonder samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht (afkomstig uit de journalistiek), deze treedt op als boegbeeld van Nieuwspoort en vertegenwoordigt Nieuwspoort op officiële gelegenheden.

De dagelijkse leiding van Nieuwspoort is in handen van de directeur/bestuurder in samenwerking met de algemeen manager. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de strategische koers, positionering en programmering, strategische samenwerkingsverbanden en stakeholdermanagement, bedrijfsvoering en resultaat van Nieuwspoort. De manager is operationeel verantwoordelijk voor het restaurant, de sociëteit en de planning van het pers- en debatcentrum. De organisatie heeft ongeveer twintig medewerkers die de horeca en programmering verzorgen en een grote groep actieve Poorters (leden) met een stevig netwerk georganiseerd binnen een tiental commissies. 

Koers en strategische opgaven
De huidige directeur/bestuurder heeft de afgelopen periode de positie van Nieuwspoort succesvol uitgebouwd. De hechte verbinding met politici en de verhuizing naar de huidige tijdelijke locatie in het Tweede Kamercomplex zijn wezenlijke resultaten die zijn bereikt. Voor de komende periode staat de herhuisvesting naar de oude locatie op de agenda. Evenals het betrekken van en verbinden met de nieuwe volksvertegenwoordigers. 

De ambitie van Nieuwspoort is om de komende periode door middel van veelzijdige programmering (politieke-, maatschappelijke- en culturele debatten, persconferenties, interviews, masterclasses, (thema)diners, recepties, lezingen, workshops en prijsuitreikingen) het vrije publieke debat te faciliteren en te voeden. Het verder uitbouwen en betrekken van de netwerken van Nieuwspoort (Poorters, Vrienden van Nieuwspoort, (maatschappelijke) partners en vrijwilligers) is hierbij randvoorwaardelijk. De nieuwe directeur/bestuurder wordt gevraagd om deze bestaande partners en netwerken nauw verbonden te houden en om nieuwe partners en Poorters te werven passend in de huidige tijdgeest. 

Nieuwspoort werkt in het hart van de democratie. Het faciliteert het debat en kan soms ook zelf onderwerp van debat zijn. Het behoedzaam en transparant optreden hierin is opgave voor de directeur/bestuurder. 

Het exploitatieresultaat van de Stichting is positief en de financiële positie van de Stichting is stabiel en solide. De opgave van de directeur/bestuurder is om het financierings- en exploitatiemodel te optimaliseren mede met het oog op de herhuisvesting en de realisatie van moderne eigentijdse huisvesting op de oude locatie. Continue aandacht voor sales en een creatieve ondernemende instelling zijn hierbij essentieel. 

Werken bij Nieuwspoort is leuk en uitdagend, tegelijk ook veeleisend en vraagt flexibiliteit van medewerkers. Nieuwspoort is een hechte organisatie bestaande uit bevlogen en loyale medewerkers en heeft een prettige werksfeer. Dit draagt bij aan werkplezier, goede prestaties en dienstverlening. Behoud van deze cultuur en prestaties met waar mogelijk verfijning en vernieuwing is een opgave voor de nieuwe directeur/bestuurder. Dat vereist een directeur/bestuurder die oog heeft voor de individuele medewerkers en het team en die met positieve energie en enthousiasme sturing kan geven.

Unieke en uitdagende functie
De directeur/bestuurder zet een belangrijke stempel op de zakelijke strategie en de inhoudelijke programmalijnen van Nieuwspoort. Hij/zij geeft vorm aan de dagelijkse gang van zaken binnen Nieuwspoort, de profilering en positionering naar buiten en de interne professionele doorontwikkeling van de Nieuwspoort organisatie. 

De directeur/bestuurder:

 • Is resultaatverantwoordelijk;
 • Is verantwoordelijk voor de vertaling van missie en visie van Nieuwspoort in een meerjarenstrategie, geeft invulling aan het te voeren inhoudelijke en zakelijke beleid en het opstellen en realiseren van uitvoeringsplannen;
 • Stuurt op zowel het maatschappelijk als financieel rendement van Nieuwspoort;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling van Nieuwspoort;
 • Is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van Nieuwspoort en voor de (optimalisatie van de) exploitatie en beheer van het horecabedrijf en het zalencentrum;
 • Is omzetverantwoordelijk en initieert en realiseert salesplannen en activiteiten;
 • Is verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de ondersteuning van de inhoudelijke functie;
 • Is verantwoordelijk voor een adequate informatievoorziening;
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages;
 • Geeft dagelijks inspirerend leiding en sturing aan de Nieuwspoortorganisatie;
 • Is het dagelijks gezicht van Nieuwspoort, weet nieuwe inhoudelijke en financiële partners en sponsoren te werven en media aandacht te genereren; 
 • Weet deze partners te binden en te committeren om de positie van Nieuwspoort in Den Haag en landelijk uit te dragen en verder te versterken;
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid;
 • Is verantwoordelijk voor het gezamenlijk vorm geven aan de positionering en uitstraling van Nieuwspoort in het politieke, maatschappelijk en culturele veld:
 • Vertegenwoordigt Nieuwspoort op bestuurlijk niveau bij externe partijen op het inhoudelijke en zakelijke vlak;
 • Geeft vorm aan communicatie, PR en marketingbeleid;
 • Realiseert evenwicht tussen commerciële en ideële belangen.

Dit ben jij 
Nieuwspoort is op zoek naar een bevlogen én zakelijk ingestelde directeur/bestuurder met een visie op het profiel en de rol van Nieuwspoort in het politieke-, maatschappelijke- en culturele veld. Initiërend en vernieuwend en in staat om Nieuwspoort stevig te positioneren en te profileren in een krachtenveld van politieke-maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwspoort zoekt een directeur/bestuurder met een inspirerende persoonlijkheid die voldoet aan het volgende profiel:

Kennis

 • Academisch werk- en denkniveau en te typeren als een onafhankelijke denker en doener;
 • Brede politieke, culturele en maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid; 
 • Gevoel en inzicht in (politiek)bestuurlijke processen.

Ervaring en affiniteit

 • Minimaal vijf jaar eindverantwoordelijke ervaring;
 • Kennis en ervaring op de terreinen financiën en bedrijfsvoering;
 • Ervaring met fondsen- en sponsorwerving;
 • Ervaring met het aansturen van vrijwilligers;
 • Affiniteit met hospitality.

Persoonlijkheid / competenties

 • Creatief ondernemend;
 • Netwerker, in bezit van groot netwerk in alle geledingen van de maatschappij; 
 • Zakelijk;
 • Inspirerend en vernieuwend;
 • Energiek.

Aanbod en procedure

Aanbod 
De positie van directeur/bestuurder Nieuwspoort is een unieke positie in Nederland. In het hart van de democratie en midden in het oog van de publieke debat. Een positie waar ruimte is om te ondernemen met een fantastisch team en netwerk op een markante locatie. Het betreft een full-time functie waarbij de werktijden meebewegen met de dynamiek van de politiek. Daarbij past een marktconform salaris voor eindverantwoordelijk directiefuncties.

Procedure
De Raad van Toezicht beoogt om per september 2024 een nieuwe directeur/bestuurder aan te stellen. De volgende planning wordt daarbij gehanteerd: 

 • Begin maart – publicatie en openstellen vacature
 • 31 maart – Sluiting reactie termijn
 • Begin april – CV selectie
 • Begin april – voorselectie gesprekken Galan Groep
 • April / mei – 1e en 2e ronde selectiegesprekken
 • Medio mei – besluitvorming 
 • Beoogde indiensttreding september 2024

Bij de selectie van kandidaten laat de Raad van Toezicht van Nieuwspoort zich adviseren door de Galan Groep. De Galan Groep doet de voorselectie van potentiële kandidaten en voert samen met vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht en organisatie de selectiegesprekken met de kandidaten.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin (partner), telefoon 06-21577206.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000