Directeur-Bestuurder
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 De organisatie

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. De digitale innovatie van dienstverlening aan burgers en bedrijven moet versneld worden. Dat willen en kunnen zij niet alleen. Ruim dertig gemeenten werken samen, co-creëren en leren van elkaar, binnen de onafhankelijke coöperatie Dimpact, met een kantoor Enschede en heel Nederland als werkterrein.

Dimpact is van gemeenten en is er voor gemeenten. Zij verzorgt oplossingen in de digitale dienstverlening van ruim 30 Nederlandse gemeenten; van Groningen tot Roermond en van Oldenzaal tot Rotterdam. Alle leden zijn eigenaar én afnemer van de coöperatie Dimpact. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Deze leden hebben een gedeelde ambitie: oplossingen initiëren en realiseren voor de publieke dienstverlening van morgen. Zo kunnen gemeenten hun dienstverleningsambities waarmaken, altijd met de behoeften van inwoners en lokale bedrijven als basis.

Zowel Dimpact als haar leden staan aan de vooravond van een grote digitale transitie. Onder de vlag van Common Ground werken gemeenten samen met ketenpartners en leveranciers aan een nieuwe, toekomstgerichte, informatievoorziening. De Dimpact-leden hebben besloten om de applicaties en samenwerkingsvoordelen van Dimpact ook toegankelijk te maken voor gemeenten die (nog) geen lid van Dimpact zijn. Daarnaast vragen de voortdurende ontwikkelingen in de informatietechnologie om een continue herijking van visie en strategie. Een vernieuwende koers die nog meer gemeenten doet aanhaken, waardoor de samenwerking en dienstverlening van de coöperatie naar een nog hoger niveau groeit. In de afgelopen maanden is daar onder leiding van een interim directeur-bestuurder hard aan gewerkt. De grote betrokkenheid en inzet van de Dimpact-collega’s is behouden. De voordelen van een familiecultuur zijn aangevuld met (en soms veranderd in) het geven van nieuwe betekenis aan zakelijkheid, creativiteit en innovatie. Een proces van continue verbetering, ook na het vertrek (medio 2021) van de interim directeur-bestuurder. In het voorjaar van 2021 is de zoektocht gestart naar een nieuwe directeur-bestuurder, die zich voor langere tijd aan de bestuurlijke opgave wil verbinden.

2 Profiel

De kandidaat die Dimpact voor ogen heeft:

 • Kent de wereld, ambities en uitdagingen van gemeenten (ervaring in een gemeente kan een pre zijn);
 • Is aangesloten op informatietechnologie en de digitale transitieopgave (en denkt vanuit de dienstverleningsopgave) waar gemeenten de komende jaren mee te maken hebben (zonder inhoud geen positie);
 • Is gericht op samenwerking met en belangenbehartiging van gemeenten;
 • Wordt als leider geroemd om inspiratie en verbinding (geeft ook richting en ruimte; zet professionals in hun kracht en stimuleert/faciliteert groei);
 • Is de ambassadeur van Dimpact (bouwt en onderhoudt relevante netwerken);
 • Is als bestuurder gericht op good governance van Dimpact (met de Raad van Commissarissen als toezichthouder en klankbord en de leden van de coöperatie als belangrijke stakeholders).

3 Functie-eisen

In aanvulling op het profiel van de kandidaat die Dimpact voor ogen heeft zijn er de volgende functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Ruime ervaring in organisatieontwikkeling (onder andere het brengen van een organisatie in een volgende fase) en leidinggeven op directie- en bestuursniveau;
 • Ervaring op het snijvlak van digitale publieke dienstverlening, interne organisatie en extern stakeholdermanagement;
 • Ervaring in en kennis van ICT;
 • Affiniteit met (complexe) aanbestedingstrajecten, procesverbetering en ervaring met project-/programmamanagement vergelijkbaar met het Dimpact-programma (€ 2-3 miljoen);
 • Ervaring in het ontwikkelen van een organisatie naar een volgende fase van volwassenheid;
 • Ervaring met het formuleren en vertalen van de strategie binnen een veranderende maatschappelijke context;
 • Sympathieke verbinder met een natuurlijk gezag, tact, overzicht, helicopterview, rust en – last but not least – excellente communicatie-skills en kritische zelfreflectie;
 • Ervaring met sturen bij agile-/scrumontwikkelingen is een pre;
 • Ervaring op strategisch niveau met leveranciersmanagement;
 • Ervaring met de opbouw van een professionele dienstverleningsorganisatie.

4 Competenties

Netwerken

 • Het zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten met stakeholders en deze effectief aanwenden voor het behalen van gezamenlijke doelen;
 • Sluit coalities en gaat samenwerkingsverbanden aan; weet marktverhoudingen te beïnvloeden en partijen op één lijn te brengen.

Organisatiesensitiviteit

 • Het zicht hebben op de belangen, krachtenvelden en kennisgebieden binnen de (gemeentelijke) organisaties, de maatschappij en de wisselwerking ertussen, het onderkennen en juist kunnen aanwenden van de eigen invloed hierop;
 • Herkent ontwikkelingen, veranderingen en politieke verhoudingen in en rondom de organisatie; neemt beslissingen op basis van een juiste inschatting van het effect ervan; ontwikkelt adequate plannen vanuit inzicht in de behoefte en belangen van anderen en verkrijgt commitment.

Strategische visie

 • Ontwikkelt – samen met de professionals en stakeholders – blijvend, op basis van analyse van alle relevante ontwikkelingen, een (gedragen) toekomstbeeld en koers voor de organisatie;
 • Draagt op enthousiasmerende en stimulerende wijze het toekomstbeeld en de koers uit en zorgt voor realisatie hiervan.

Innovatie en vernieuwing

 • Bouwt aan een organisatie waarin nieuwe ideeën, concepten en oplossingen ontstaan;
 • Mobiliseert, stimuleert en faciliteert anderen om innovatieve ideeën en verbeterde oplossingen te ontwikkelen en implementeren.

Verantwoordelijkheid

 • Draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op de resultaten van de organisatie. Is alert op risico’s en neemt afgewogen besluiten;
 • Toont voorbeeldgedrag, speelt in op kansen en tegenslagen door consequenties te accepteren en consistent te werken aan verbetering.

5 Arbeidsvoorwaarden

Dimpact biedt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. Gestart wordt met een aanstelling voor één jaar, met de intentie deze vervolgens om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

6 Procedure

Dimpact laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’) en op Intermediair.nl (‘Topbaan’), alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert Dimpact vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. Dimpact besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

De procedureplanning is als volgt:
9 april 2021 – Start mediawerving en search
23 april – Sluiting reactietermijn
Week 16 en 17 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor te Baarn
Week 18 – Meivakantie
17 mei – Eerste ronde selectiegesprekken
26 mei – Tweede ronde selectiegesprekken
Week 22 – Eventueel ontwikkelassessment en referentieonderzoek
Week 23 – Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming

7 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner de Galan Groep, via telefoonnummer 035 – 694 8000.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000