Directeur Bedrijfsvoering met portefeuille kwaliteitsverbetering, processturing en bedrijfsvoering

Introductie

1.    Helmond!

Midden in de Brainport regio verbindt Helmond heerlijk wonen aan bruisende economische bedrijvigheid. Een stad in beweging! Want de gemeente staat voor een enorme schaalsprong. Tot 2040 worden er 15.000 nieuwe woningen gebouwd en stijgt het aantal banen met ongeveer hetzelfde aantal. We groeien naar 115.000 inwoners. Met alle kansen en uitdagingen die daarbij horen. Want tegelijk moeten ook de voorzieningen in de stad meegroeien. Uiteindelijke doelstelling is het leven in de stad beter te maken voor zoveel mogelijk inwoners: een inclusieve, duurzame en levendige stad. 

Uiteraard betekent deze ambitie ook iets voor de ambtelijke organisatie. Om dit waar te kunnen maken wordt er volop geïnvesteerd in de organisatie; in omvang, in kennis en in kunde. 

Voor deze mooie opgaven staan college en directie samen aan de lat, schouder aan schouder en ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

De ambities landen ook in het nieuwe Huis voor de Stad, dat rond april 2024 opent. Een nieuw stadhuis voor iedereen; voor de stad en voor alle ambtenaren en bestuurders. Een nieuwe werkomgeving en ook een nieuw dienstverleningsconcept dat past bij wat Helmond wil zijn voor haar inwoners. Een look en feel om trots op te zijn. De ambtelijke organisatie groeit met de stad mee en de kerntaken, dienstverlening, uitvoering en bedrijfsvoering daarmee ook. Om wendbaar in te kunnen spelen op de beoogde groei is de organisatie volop in ontwikkeling. 

Als directeur heb jij hierin een spilfunctie. Je geeft mede richting aan de ontwikkeling van de organisatie en draagt van daaruit bij aan de realisatie van de schaal- en kwaliteitssprong van de stad.

Is dit jouw droombaan…?!

2.    De uitdaging: samen verantwoordelijk voor het geheel

De ambtelijke organisatie staat voor de stevige uitdaging om de kwantitatieve uitbreiding te koppelen aan nog betere dienstverlening. De komende jaren vergt het de voortdurende aandacht van de directie en het management om de kwaliteit verder te verbeteren. Dat gebeurt door het procesmatig werken te versterken, het bestuurlijk inlevingsvermogen te vergroten en de integrale sturing op bedrijfsvoering beter vorm te geven. 

Het besef in alle geledingen is groot dat, om deze beweging met elkaar door te zetten en te bestendigen, er gewerkt dient te worden in gezamenlijkheid en vanuit integraliteit. 

De directie heeft een organisatieontwikkelingstraject ingezet waarbij de sturingsprincipes zijn geactualiseerd en waarin een uitvoeringsagenda is opgesteld voor de komende periode. Daarbij wordt onder andere gekeken naar omspanningsvermogen van management, programmamanagement, op onderdelen naar afdelingsstructuur en samenwerkingscultuur en ook naar versterking van processturing en werken onder architectuur.

3.    De functie

Als directeur Bedrijfsvoering met de portefeuille kwaliteitsverbetering en procesgericht werken heb je als aandachtsvelden de drie ondersteunende afdelingen (Informatievoorziening en Automatisering (IVA), Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG) en Financiën). Je bent onderdeel van een collegiaal sturend directieteam waarin momenteel drie directeuren en een algemeen directeur/gemeentesecretaris zitten. De organisatie kent drie sturingslagen, te weten: directieteam, afdelingsmanagement en teammanagement. Het sturingsconcept gaat enerzijds uit van eigenaarschap en taakvolwassenheid bij medewerkers en anderzijds zorgen voor aandacht voor iedereen. Met oog voor wat mensen kunnen. Talentontwikkeling staat daarbij hoog in het vaandel. Het directieteam houdt focus op de concernstrategie, zorgt voor een uitstekende verbinding met het gemeentebestuur en voert regie op externe netwerken. Het directieteam is collectief verantwoordelijk voor de koers en prestaties van de ambtelijke organisatie en borgt heldere sturingslijnen richting de afdelingsmanagers.

Vanuit de vacante portefeuille heb je de volgende specifieke kerntaken:

 • Het verder vormgeven van integrale sturing en de borging daarvan. 
 • Implementeren van procesgerichte organisatie.
 • Implementeren van voorstellen tot verbetering kwaliteit van de organisatie.
 • Versterken van integrale ondersteunende processen bedrijfsvoering.

Wat verwachten we van jou?

Je bent een strategisch en gestructureerde denker en in staat om jouw overstijgende visie te vertalen naar realisatie van de gestelde doelen. Communicatief ben je sterk; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en je bent hiermee in staat mensen en de organisatie in beweging te krijgen. Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en in staat op verschillende niveaus en rekening houdend met de verschillende belangen te opereren. Om vervolgens de verbinding te leggen met de gemeenschappelijke deler. Je staat stevig in je schoenen en weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie. Uiteraard beschik je over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je brengt veel kennis en kunde mee om Helmond echt een stap vooruit te helpen. Kortom, je bent intrinsiek gemotiveerd om bezig te zijn met het continue en stapsgewijs verbeteren en wilt daarmee echt het verschil maken in de stad.

4.    Verder vragen wij

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Meerdere jaren ervaring in de publieke sector als senior manager of directeur.
 • Visie, kennis en kunde op het terrein bedrijfsvoering, kwaliteit en procesverbetering. 

5.    Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Helmond biedt

Een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Helmond. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Een tijdelijk of vast contract, we gaan graag een meerjarig commitment met je aan.
 • Max. € 8.758,– bruto per maand (max schaal 16 bij 36 uur per week).
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,85% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen.
 • Een werkplek in het centrum van Helmond. 

6.    Procedureplanning

Sluiting reactietermijn: 2 april
Voorselectiegesprekken: nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek en collegebesluit: week 19 en 20

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

7.    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000