Concerncontroller

Introductie

1    De functie

Voor de Marnix Academie te Utrecht zoekt De Galan Groep een ervaren en ambitieuze concerncontroller die graag meebouwt aan een financieel gezonde positionering van deze mooie onderwijsorganisatie. Iemand die financiële kaders aanreikt en als ‘critical friend’ van het CvB, RvT en MT toetst, adviseert en ondersteunt. Ook help je de transitie naar een vraag gestuurde backoffice vorm te geven. Daarvoor ben je concreet leidinggevend aan de financiële afdeling (FSA) binnen het serviceapparaat. Laat je uitdagen en neem contact met ons op.


Een concerncontroller die kaders biedt en helpt bouwen
 (32 – 36 uur p/wk)

2    Over de Marnix Academie

De Marnix Academie te Utrecht is een gespecialiseerde hogeschool op het gebied van onderwijs, een opleidings- en kennisinstituut voor onderwijsprofessionals. Deze professionals zijn werkzaam in de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het MBO. Aan de Marnix Academie in Utrecht studeren bijna 1.500 studenten aan de pabo-opleiding. Daarnaast biedt men een associate degree, verschillende masteropleidingen en vele post-HBO-opleidingen aan en leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling door samen met het werkveld onderzoek te doen. 

Via het Marnix Onderwijscentrum (MOC) biedt men nascholing en advies aan onderwijsprofessionals met als doel het onderwijs te ondersteunen en te versterken, met praktische cursussen, verdiepende opleidingen, individuele coaching of advies op maat. Het Marnix Innovatiecentrum (MIC) draagt met onderzoek bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken. 

Duurzaamheid & inclusiviteit (Unesco) 
Een van de kernwaarden betreft het werken aan een diverse en inclusieve gemeenschap. De Marnix Academie is lid van het UNESCO-scholennetwerk en is een van de vijf UNESCO-scholen binnen het hbo in Nederland. Tijdens de studie op de Marnix Academie komen de UNESCO-thema’s, zoals wereldburgerschap, duurzaamheid, mensenrechten en interculturele communicatie, structureel aan de orde. Het scholennetwerk is onderdeel van de Verenigde Naties dat als taak heeft wereldvrede te bevorderen door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

3    Wie zoeken wij?

De functie en uitdagingen 
De eenheden binnen de Marnix Academie worden ondersteund door gecentraliseerde diensten op het gebied van: Financiën, Inkoop, HR, ICT, Facilitair en Communicatie. Binnen de Marnix Academie vervul je daarbinnen de rol van concerncontroller en tevens als leidinggevende van de financiële afdeling FSA.


De organisatie is volop in ontwikkeling. 
In je functie als concerncontroller bouw je mee aan een duidelijke en adequate inrichting van de financiële kolom. Je bent toezichthoudend op financiën, risicobeheersing en proces-/informatie-management alsmede kwaliteit. Je analyseert trends, ontwikkelingen en cijfermatige gegevens van de omgeving en interne organisatie. Je bent in je element als je je bijdrage kan leveren om de planning en control systemen samen met je medewerkers uit te bouwen. Je voert audits uit, signaleert mogelijke risico’s en biedt daarmee een kader aan CvB, RvT en o.a. het MT om deze beheersbaar te maken. O.a. in de vorm van (beleids)adviezen, ook vertaald naar het te voeren strategisch beleid waarbij je de (meer)jarenbegroting opstelt. Je bent daarin op je eigen terrein een stevige gesprekspartner met wie het ook prettig werken en discussiëren is. Je weet waarover je het hebt. Dat merkt het CvB ook in je advisering en kritisch opbouwende opstelling. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en stelt je in je rol van concerncontroller onafhankelijk op, vult die in als ’critical friend’ van CvB, RvT en MT. Je maakt onderdeel uit van het brede MT van de Marnix Academie. Als concerncontroller leg je formeel verantwoording af aan het CvB en onderhoud je periodiek contact met de auditcommissie van de Raad van Toezicht (RvT). 

Leidinggevende rol FSA
Daarnaast geef je concreet leiding aan de financiële administratie (FSA). Je bent daarin ook een teamplayer die samen met medewerkers en collega’s vormgeeft aan de best passende inrichting en professionalisering van werkprocessen binnen de financiële en salarisadministratie. Je faciliteert je medewerkers bij de verdere inrichting van de nieuwe begrotingssystemen en koppelingen met betrekking tot boekhoudsystemen en daarmee de jaarrekening. Niet onbelangrijk, je voert ook de regie over de administratie en verantwoording voor de belangrijke samenwerkingsverbanden en initiatieven waar de Marnix Academie penvoerder voor is. 

Van aanbodgericht naar vraag gestuurd
Voor het gehele ondersteuningsapparaat geldt dat er gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van vraag gestuurde centrale dienstverlening. Om deze beter af te stemmen op de behoefte aan grotere autonomie van de individuele opleidingen. Het spreekt vanzelf dat je dat een uitdaging vindt. Als concerncontroller heb je ervaring met dit soort transities en ben je in staat hier een belangrijke stimulerende rol in te nemen. Goed voorbeeld doet volgen, in die zin ben je ook een belangrijke cultuurdrager voor deze gewenste omslag in denken en werken.

Wat vragen we aan kennis en ervaring
Op basis van deze werkzaamheden en uitdagingen stellen we de volgende eisen en wensen aan je kennis- en ervaringsprofiel:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo+ niveau in een relevante studierichting, een afgeronde master is een pré.   
 • Brede theoretische kennis van bedrijfseconomie en financiën.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving voor onderwijs, bekostiging en verantwoording of kunt die kennis snel oppakken.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een financiële managementfunctie op tactisch en strategisch niveau, dicht tegen het bestuurlijke niveau aan. Bij voorkeur opgedaan in de onderwijssector, maar mag diverser.
 • Je hebt ervaring met financiële bedrijfsvoering en kent de waarde van adequate dienstverlening waaronder juiste en voldoende financiële stuurinformatie voor CvB, MT en RvT.
 • Je kunt met je veranderkundige ervaring en inzichten je team uitstekend faciliteren in hun ontwikkeling en hebt daarnaast ervaring met initiëren en stimuleren van transities in het proces van vraag gestuurd werken.


Welke persoonseigenschappen passen bij ons

 • Je hebt een onafhankelijke geest en toetst op basis van eigen inzichten en bevindingen.
 • Je kunt goed reflecteren, naar jezelf en naar anderen. Bent kritisch, opbouwend en staat zelf ook open voor andere meningen.
 • Je bent koersvast en standvastig en hebt lef en durf.
 • Je bent in staat om naar het verhaal achter de cijfers te kijken.
 • Je geeft graag feedback met respect voor de ander.
 • Je bent een proactieve verbinder die kaders biedt en waar nodig beslissingen neemt.
 • Je hebt een analytische geest, bent oplossingsgericht en een daadkrachtige bouwer.
 • Je communiceert duidelijk en helder.
 • Je bent strategisch onderlegd en weet strategie ook te vertalen naar operatie.
 • Je bent collegiaal, zoekt altijd de synergie en toont je oprecht betrokken bij vraagstukken die op je weg komen. 

4    De Marnix Academie biedt

Een afwisselende en uitdagende baan binnen hét opleidings- en kennisinstituut voor professionals in het onderwijs in Midden-Nederland met als standplaats Utrecht. De beloning is marktconform (cao-hbo). De inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring. Je start met een jaarcontract met de intentie om vast in dienst te komen. Onderdeel van de primaire arbeidsvoorwaarden is 8% vakantiegeld en een 13e maand. Daarnaast een ruime verlofregeling waardoor je een deel van de schoolvakanties vrij bent.

5    Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends van de Galan Groep. 

Beoogde Planning

 • Sluiting reactietermijn: 13 april 2023.
 • Eerste gespreksronde: week 16 en 17.
 • Tweede gespreksronde: week 16 en 17.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: week 17.
 • Beoogde datum indiensttreding: 1 augustus (of zoveel eerder als mogelijk).

Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren. We zien graag je cv en motivatie tegemoet.

6     Informatie

We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen als je meer over de inhoud van de functie en onderwijsorganisatie Marnix Academie wilt weten. We maken daar graag tijd voor en staan je graag te woord. Neem daarvoor contact op met Mathé Arends consultant bij de Galan Groep en bereikbaar via 035-6948000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000