Clustermanager Bedrijfsondersteuning

Introductie

1. De organisatie

Roermond is de stad van ambitie, daadkracht en verbinding. Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een bloeiende economie in Retail, Leisure en Industrie, en samen werkt aan duurzame ontwikkeling. Als regenboogstad staan wij voor een inclusieve samenleving. Dit diverse karakter vinden wij ook belangrijk in onze eigen organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en mogelijkheden van de gemeente Roermond.

Hiermee willen wij optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Wij zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive om Roermond steeds mooier te maken. Welke bijdrage wil jij leveren aan os Remunj?

2. De functie en positie

Cluster Bedrijfsondersteuning

De Clustermanager Bedrijfsondersteuning is verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening binnen de gemeente Roermond op het gebied salarisadministratie en financiële administratie. Gericht op de basis op orde, de continuïteit van de processen binnen de bedrijfsonderdelen, met een accent op procesoptimalisatie waar dat nodig is. Je investeert in de ontwikkeling van de medewerkers met een focus op klantgerichtheid en ondernemerschap. Een cultuur waarin medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en daar ook ruimte voor krijgen en proactief zijn. Hierbij aandacht voor realisatie van doelstellingen, en vergroten resultaatgerichtheid. Samen met de overige bedrijfsvoeringsclusters (Bedrijfsvoering, Informatievoorziening en Beheer Vastgoed) wordt gewerkt aan het op orde brengen en adviseren op de bedrijfsvoering van alle clusters van Gemeente Roermond.

Sinds juli 2020 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur. Met de introductie van het nieuwe organisatiemodel is de focus nu op de doorontwikkeling van de organisatie. De ontwikkeling is gericht op het vergroten van de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en het versterken van de weerbaarheid van medewerkers en organisatie. Hierbij ook de focus op de best passende positionering van clusteronderdelen en/of verschillende disciplines binnen bedrijfsondersteuning dan wel in integratie met de andere stuurlijnen. Door dit sturingsmodel en de organisatieontwikkeling dragen medewerkers in de organisatie bij aan het boeken van resultaten op maatschappelijke opgaven én aan het efficiënt en effectief uitvoeren van reguliere taken

Wat vragen wij aan werkervaring en opleidingsachtergrond

 • Je hebt minimaal een passende hbo-opleiding (bedrijfskunde/economie/etc.) eventueel aangevuld met relevante modules (management, overheid, etc.);
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke managementrollen, bij voorkeur opgedaan in overheidsorganisaties, in elk geval in het publiek domein, maar wij laten ons ook graag verrassen.
 • Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling, bent een bouwer en weet je medewerkers te inspireren.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met procesbeheersing- en verbetering, inrichting van ‘backoffices’ en kennis van verschillende ondersteunende processen binnen een financiële- en salarisadministratie.
 • Je bent kwaliteitsgericht, bepaald effectief doelen en prioriteiten en bewaakt de voortgang van het werk.
 • Daarnaast heb je ervaring met projectmatig en programmatisch werken, hebt overzicht en werkt en stuurt planmatig conform een te optimaliseren P&C.
 • Je hebt visie op, en ervaring met de ontwikkeling van serviceconcepten/klantgericht werken binnen een overheidsorganisatie.

Wij herkennen in jou het volgende competentieprofiel

Binnen de gemeente Roermond hebben wij drie belangrijke kernwaarden geformuleerd die passen bij de inhoudelijke uitdagingen zoals geschetst. Die kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, lef en ondernemerschap. Dat zien wij graag terug in het volgende profiel en competenties.

Wij zijn op zoek naar een authentieke leidinggevende die eigenaarschap toont en medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Wij zitten in een organisatieontwikkeling en vinden het belangrijk dat de leiding van onze organisatie de gewenste ontwikkeling omarmt. Je bent menselijk, een verbinder en innovatief als het gaat om de ontwikkeling van het team, de organisatie en medewerkers. Je communiceert duidelijk en maakt heldere afspraken over de (door)ontwikkeling van het cluster en de individuele medewerkers. Je werkt aan een flexibel en wendbaar cluster, waarbij je je medewerkers het vertrouwen, rust en ruimte geeft om meer zelfsturend te worden. Je ervaring en proactieve instelling maakt dat je in staat bent de afdeling een stap vooruit te brengen en overzicht te behouden op de ingezette ontwikkelingen. Je hebt lef, weet mensen te stimuleren en ook reflectief te zijn, leerervaringen te laten opdoen. Dat doe je zelf ook.

Daarnaast ben je:

 • Resultaatgericht, analytisch, en hebt snel inzicht in vraagstukken die zich voordoen;
 • Organisatiesensitief, je weet de juiste toon te raken in je adviezen en contacten;
 • In staat te delegeren en weten je medewerkers met welk mandaat zij kunnen werken;
 • Mensgericht, hebt oog voor de behoefte van individuele medewerkers en bent voor hen ook een inspiratiebron;
 • Gewend om data gedreven te werken, je weet data te ontsluiten en analyseren;  
 • In staat om als team op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en benodigde acties, tijd en middelen te plannen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Samenwerken zit in jouw DNA en daarmee zorg je voor een goede sfeer.

3. Wat hebben wij jou te bieden

Wij bieden je een uitdagende plek in een gedreven en enthousiast team waar samenwerking vanzelfsprekend is. Een organisatie (en cluster) in ontwikkeling met ruimte voor en behoefte aan jouw input.

 • Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring, inschaling in schaal 13, minimaal €4.965,- en maximaal €6.616,-. Inpassing in schaal 12, minimaal €4.447,- en maximaal €6.103,-, is mogelijk als de medewerker de functie nog niet volwaardig kan uitoefenen.
 • Je krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Je beschikt zelf over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vrije uren van te kopen.
 • Een functie voor 36 uur in de week.

4. Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends (associate partner) en Marit Willers (researcher) van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Roermond.

Planning

 • Sluiting reactietermijn: 23 november 2022;
 • Voorselectiegesprekken met Mathé Arends en Marit Willers: week 46 en 47;
 • Eerste ronde selectiegesprekken: week 49;
 • Tweede ronde selectiegesprekken: week 49;
 • Gesprek eind kandidaat: week 50;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen; 
 • Beoogde datum indiensttreding: 1 maart 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

5. Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mathé Arends, consultant binnen de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000