Lid Raad van Toezicht – Lid auditcommissie

Bindkracht10 ondersteunt met veel kennis en passie de inwoners van de gemeente Nijmegen. In 10 stadsdelen zet zij zich in om het talent van jongeren én volwassenen te versterken, ontmoeting te stimuleren, vragen te beantwoorden en hulp en ondersteuning te bieden. De activiteiten zijn altijd gericht op activering, participatie en op preventie: het voorkomen van de inzet van zorg. Dit doet Bindkracht10 met ruim 160 professionals (126 fte), geflankeerd door ruim 450 vrijwilligers en jaarlijks ongeveer 100 stagiaires.

More