Manager Innovatie Advanced Analytics
(reactietermijn gesloten)

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast spoort de Belastingdienst fraude op, verricht zij douane taken en zorgt zij voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvang-toeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

More