Afdelingshoofd beoordelen & beslissen daders bij CJIB

Als afdelingshoofd ben je proceseigenaar van dit samenspel. De strategische opgave voor het afdelingshoofd Beoordelen & Beslissen Dader is het realiseren van persoonsgerichte tenuitvoerlegging, met de ambitie recht te doen aan daders door strafrechtelijke beslissingen rechtvaardig uit te voeren. De nadruk van de veranderopgave ligt in de uitvoering op het vormen van integraal een beeld, persoonsgerichte beoordeling en beslissing, regie op de executie en inzicht verschaffen aan de dader.

More