Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris Winterswijk
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk – met ruim 29.000 inwoners – ligt in het oosten van de Achterhoek en grenst voor een groot deel aan Duitsland. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied met een negental buurtschappen en de vele voorzieningen maken Winterswijk tot een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Niet voor niets wordt Winterswijk wel de ‘parel van het oosten’ genoemd.

Bij de gemeente Winterswijk werken ongeveer 230 collega’s. De werksfeer is informeel en betrokken, nuchter en met beide benen op de grond. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De organisatie kent twee managementlagen: de teammanagers en een managementteam. Het MT bestaat naast de algemeen directeur/gemeentesecretaris uit een manager Ruimte en Maatschappij en een manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering en wordt bijgestaan door de concerncontroller. De lijnen zijn kort. De organisatie is permanent in ontwikkeling. Ambitie en enthousiasme zijn groot. Onlangs is een brede dienstverleningsvisie geactualiseerd. Een bewuste keuze om met visie richting te geven aan organisatieontwikkeling. In de dienstverlening is de lat hoog gelegd en gaat Winterswijk  voor een glimlach. ‘Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners maken wij Winterswijk elke dag een beetje mooier’. De OR heeft samen met de algemeen directeur een gedeelde ambitie onderschreven: ‘Een verbonden organisatie met zichtbaar en duidelijk leiderschap, waar flexibel gewerkt wordt’.

Winterswijk won in 2021 de Green Leaf Award 2022. De Europese Commissie heeft deze prijs ingesteld voor kleinere gemeenten en steden die zich onderscheiden op het gebied van milieu en klimaat. 

Bij de gemeente Winterswijk ontstaat de vacature van algemeen directeur/gemeentesecretaris in verband met het vertrek van de huidige gemeentesecretaris. Hij is in 2019 gestart als (tijdelijk) algemeen directeur/gemeentesecretaris. Onder zijn leiding heeft een belangrijke doorontwikkeling van de organisatie plaatsgevonden. De behoefte is gegroeid om de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur over te dragen aan een nieuwe leider, die zich met overgave voor langere tijd wil verbinden aan het mooie en boeiende Winterswijk.  

2 De functie

De algemeen directeur/gemeentesecretaris is:

 1. Algemeen directeur van de organisatie. Leidt de organisatie. Inspireert en vertaalt ontwikkelingen van buiten naar mogelijkheden voor de organisatie. Houdt (team)managers in positie en heeft oog voor lange termijn; Geeft ook leiding aan een compacte staf met bestuursadviseurs, public affairs, CISO/FG en de concerncontroller;
 2. Strategisch adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders; vormt een tandem met de burgemeester; draagt bij aan goed bestuur van Winterswijk en ondersteunt/adviseert daarbij ook de individuele bestuurders. Levert een actieve bijdrage aan de driehoek burgemeester – griffier – gemeentesecretaris;
 3. Bestuurder in de zin van de WOR. Open en samenwerkingsgericht met respect voor ieders rol en ruimte om het af en toe oneens te zijn zonder de relatie op de proef te stellen;
 4. Partner in samenwerking met externe partijen binnen de gemeente Winterswijk en in de regio (onder andere regio Achterhoek en de Duitse grensregio). Samenwerkingsgericht en met een open houding naar kansen voor Winterswijk.    

3 Ervaring

De nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris heeft ervaring in een stevige (eind)verantwoordelijke managementfunctie. Ervaring binnen de decentrale overheid is een pre, maar geen must. Is aangesloten op (grote) ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben/krijgen. Heeft ervaring met verandermanagement en bestuursadvisering in een politieke context.

4 De persoon

U herkent zich in de (kern)competenties van een gemeentesecretaris, zoals die door de Vereniging van Gemeentesecretarissen is vastgesteld (zie bijlage).

De ideale kandidaat wordt geroemd om de volgende persoonskenmerken:

 • Boegbeeld: zichtbaar op de werkvloer, maar ook toegankelijk, benaderbaar, laagdrempelig en informeel;
 • Luistert goed en organiseert feedback;
 • Inspirerend en visionair;
 • Natuurlijke stijlflexibiliteit; zowel stevig en zakelijk als betrokken en inlevend;
 • Goede balans in aandacht voor organisatie en bestuur(ders);
 • Geeft ruimte en blijft op hoofdlijnen;
 • Hart voor de (publieke) zaak;
 • Gericht op samenwerking en teams;
 • Heldere bestuursadviseur met goede antenne voor politieke context;
 • Nuchter en met beide benen op de grond (maar ook een beetje trots), want dat past goed bij Winterswijk.

5 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Salariëring vindt plaats tot het maximum bedrag volgens schaal 15. De gemeente staat open voor maatwerkafspraken.

6 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ton Hardonk en Ronald Bruin van de Galan Groep. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hen voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken. 

Planning
Start (media)werving en search: 5 april 2022
Sluiting reactietermijn: 18 april
Voorselectiegesprekken: 20 en 21 april
Eerste ronde selectiegesprekken: 16 mei
Tweede ronde selectiegesprekken: 23 mei
Arbeidsvoorwaardengesprek: Week van 30 mei

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk of Ronald Bruin van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.


Bijlage: Competenties algemeen directeur/gemeentesecretaris

8 Competenties algemeen directeur/gemeentesecretaris

Kerncompetenties

 • Bestuurlijke & politieke sensitiviteit: eigen en organisatie activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden; 
 • Zelfreflectie: eigen aandeel in situaties, processen en omstandigheden kritisch onderzoeken en op basis daarvan bijsturen. Hierbij is het beschikken over een growth mindset van belang; 
 • Luisteren: Al luisterend verbinden met de ander op een dieper niveau. U ziet nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, wordt enthousiast, stijgt boven uzelf uit en hebt oog voor de potentie van die ander;
 • Empathisch vermogen: inzicht en begrip hebben hoe anderen denken en voelen, om te komen tot betere verbinding, samenwerking en prestaties;
 • Communicatieve vaardigheid: maakt boodschap in correcte en begrijpelijke taal voor anderen duidelijk. Haalt relevante informatie uit boodschappen van anderen;
 • (Participatieve) besluitvaardigheid: beleidskeuzes of richtlijnen beïnvloeden of omzetten in (concrete handvatten) voor het handelen, zodanig dat hiermee belangrijke doelstellingen worden gehaald;
 • Probleemoplossend vermogen: komen met oplossingen voor vraagstukken, situaties e.d., deze ontrafelen en doordringen tot de kern;
 • Persoonlijk optreden: zichtbaar zijn, zelfbewust eigen opvattingen uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat;
 • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering op niveau van college en organisatie;
 • Complexe organisatie ontwikkelingsprocessen in dynamische omgeving: Overzicht houden in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn;
 • Adviesvaardigheid: omgeving met raad en daad terzijde staan om hun vragen/problemen tot een oplossing te brengen;
 • Plannen en organiseren: bepalen van doelen, prioriteiten, activiteiten; verwerven en inzetten van middelen; afstemmen van werkzaamheden; 
 • Resultaatgerichtheid: doelen stellen en behalen; 
 • Coaching/ontwikkelingsgerichtheid: ontwikkelbehoeften onderkennen en uitvoering van ontwikkelactiviteiten stimuleren, waaronder teambinding en teamontwikkeling; 
 • Samenwerken: gemeenschappelijke doelen kennen, herkennen en begrijpen en deze samen met anderen verwezenlijken; 
 • Visie: lange termijn beleid formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren; 
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en onderhouden van relaties, allianties en coalities; deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking om doelen te realiseren. 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000