Afdelingshoofd beoordelen & beslissen daders bij CJIB

Introductie

Het CJIB is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is herkenbaar als het incassogezicht van de overheid. Daarnaast is het CJIB ook de regisseur van de executieketen in Nederland. Iedereen moet erop kunnen rekenen dat beslissingen, sancties en heffingen door rechters en overheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het CJIB is de spil in de uitvoering daarvan en versterkt zo de basis voor een leefbare samenleving en het vertrouwen in onze rechtsstaat.

Het CJIB kent twee inhoudelijke directies: directie dienstverlening & incasso (belast met inning en incasso) en de directie Executie. De directie Executie is belast met de tenuitvoerlegging van alle strafrechtelijke vonnissen in Nederland. Denk daarbij aan geldboetes, gevangenisstraffen, taakstraffen en toezichtafspraken. Jaarlijks voert deze directie regie over de tenuitvoerlegging van van zo’n 100.000 vonissen. Zij is hierbij gericht op snelle en zekere tenuitvoerlegging van straffen, op het betrekken van ketenpartners zoals reclassering, DJI en OM en op het informeren en beschermen van slachtoffers. 

De wettelijke basis voor de positionering van het CJIB binnen de executieketen is gelegen in:

  • De wet USB (wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen). Hierin is verankert dat het CJIB regisseur is van de executieketen.
  • De wet Straffen en Beschermen. Hierin is bepaald dat het CJIB stapsgewijs nieuwe taken krijgt op het gebied van het informeren en beschermen van slachtoffers.

De ontwikkeling van de directie Executie komt daarmee in een nieuwe fase. Onze werkwijze verschuift van de afhandeling van zaakstromen naar het realiseren van de maatschappelijke opgave, door de dienstverlening aan daders en slachtoffers en het faciliteren van ketenpartners centraal te stellen. De structuur van de directie Executie wordt in deze transitie aangepast aan de missie en de opgaven.

De directie Executie bestaat per 1 juli 2024 uit drie afdelingen: Ketenregie, Informeren & raadplegen slachtoffers, Beoordelen & beslissen daders. De directeur en de drie hoofden vormen tezamen het managementteam. Binnen de directie Executie wordt gezocht naar een nieuw lid van het managementteam; afdelingshoofd Beoordelen & beslissen daders.

Afdelingshoofd beoordelen & beslissen daders: regisseur van de executietaken.

De afdeling beoordelen & beslissen daders bestaat uit ongeveer 170 professionals die dagelijks gericht zijn op snelle en zekere tenuitvoerlegging van straffen. Dit vereist nauw samenspel tussen partijen zoals de collega-directie Dienstverlening & Incasso van CJIB, de collega-afdeling Informeren & raadplegen slachtoffers, DJI, Reclassering en OM.

De basis voor de dagelijkse afwegingen en interactie wordt gevormd door drie elementen: het persoonsbeeld van de dader, het belang van de maatschappij en de beschermingsbehoefte van eventuele slachtoffers. Op basis van deze informatie worden dagelijks maatbeslissingen genomen bij de tenuitvoerlegging van de grote hoeveelheid vonnissen.

Als afdelingshoofd ben je proceseigenaar van dit samenspel. De strategische opgave voor het afdelingshoofd Beoordelen & Beslissen Dader is het realiseren van persoonsgerichte tenuitvoerlegging, met de ambitie recht te doen aan daders door strafrechtelijke beslissingen rechtvaardig uit te voeren. De nadruk van de veranderopgave ligt in de uitvoering op het vormen van integraal een beeld, persoonsgerichte beoordeling en beslissing, regie op de executie en inzicht verschaffen aan de dader.

Als Afdelingshoofd speel je hierin een cruciale rol binnen je eigen portefeuille, maar ook voor de totale opgave in gezamenlijkheid met de andere MT-leden en afdelingshoofden van andere directies. De verwevenheid van de verschillende portefeuilles is groot. De functie van afdelingshoofd heeft drie belangrijke componenten: het lijnmanagement van de betrokken teams (met hun operationeel managers), het uitvoeren van de strategische opgaven van het CJIB en het relatiebeheer met externe partijen zoals onze ketenpartners.

Wat vraagt dit van jou?

De positionering van het CJIB als regisseur in de executieketen vraagt om een teamspeler, met oog voor de gemeenschappelijke strategische opgaven van zowel de directie Executie als het CJIB en de ketenpartners. Je bent gericht op verbinding, zowel intern binnen het CJIB als met relevante partijen in je netwerk.

De ambitie van de directie Executie binnen CJIB is groot, daarom zijn we op zoek naar een publiek leider met bewezen track record op gebied van het realiseren van veranderingen in complexe uitvoeringsketens. Je bezit ondernemingszin, daadkracht om de uiteenlopende belangen van diverse partners te verbinden en te vertalen naar een gedragen aanpak.

De directie Executie is in transitie, de nieuwe afdelingshoofden hebben hierin een bepalende rol. Je bent in staat om als lid van het managementteam de transitie mede vorm te geven, waarbij je de medewerkers in de ontwikkelingen meeneemt, stimuleert en inspireert.

Het maatschappelijk belang van deze opgave is evident. Het voortouw nemen in deze ambitie vereist maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.

Binnen ons team verwelkomen we ook graag een collega met humor en relativeringsvermogen.

Daarnaast zoeken we iemand die (bij voorkeur) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis heeft:

  • afgeronde WO opleiding en ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke en/of beleidsmatige context;
  • aantoonbare ervaring met het aansturen van ICT- en data-gedreven ontwikkelingen en als opdrachtgever (“business owner”) van projecten met een IT-component;
  • ervaring en affiniteit met het aansturen van processen in de uitvoering van de publieke dienstverleners;
  • ervaring in een functie binnen de strafrechtketen.

Wat bieden we?

Allereerst een uitdagende spilfunctie in de executieketen van Nederland! Daarnaast een prachtige managementfunctie in een ambitieus en energiek team. Vanzelfsprekend een zeer passend arbeidsvoorwaardenpakket (CAO Rijk), de functie is ingeschaald op schaal 15 (max. €8534,77). Boven op je salaris ontvang je 16,37% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Ook ontvang je een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. De rijksoverheid werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Interesse

Via onderstaande button kun je je CV en motivatiebrief uploaden.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin of Michel de Kok van de Galan Groep via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000