(2) Concerndirecteur(en)
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    Achtergrond van de functie

De gemeente Westland is een dynamische gemeente, centraal gelegen in de stedendriehoek Den Haag, Rotterdam en Delft. Westland is na Rotterdam en Den Haag in omvang de derde gemeente in de regio en met haar hoog aangeschreven tuinbouwsector en innovatief vermogen ook een belangrijke economische speler. Met 115.000 inwoners behoort Westland ook tot de grote(re) gemeenten van Nederland. Met meerdere kernen, een sterke economie (o.a. Flora Holland) en met haar ligging binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (2,5 miljoen inwoners), betekent werken voor Westland ook werken in een zeer interessant bestuurlijk en ambtelijk speelveld, waar iedereen er letterlijk en figuurlijk moet staan – iedere dag weer. Daarbij is Westland ook een groeiende gemeente. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren gestaag toegenomen en dat geldt ook voor het aantal mensen en bedrijven dat Westland bezoekt of er zich blijvend vestigt. Wat de gemeente Westland verder kenmerkt, is de ondernemersgeest, het sterke maatschappelijk middenveld met aanzienlijke betrokkenheid bij sport en vrijwilligerswerk. 

Dit alles doet ook een groot beroep op de gemeentelijke organisatie (circa 1.000 medewerkers) in termen van focus en professionaliteit. Onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris gaat de concerndirectie ervoor om de organisatie zo te ontwikkelen dat deze klaar staat om de opgaves van Westland, nu en in de toekomst, van passende antwoorden te voorzien.

2    De functie zelf

Vanwege de vacante positie van directeur Bedrijfsvoering en het aanstaande vertrek van de interim directeur Dienstverlening & Sociaal Domein gaat Westland op zoek naar twee concerndirecteuren. Westland is nadrukkelijk op zoek naar kandidaten met de persoonlijkheid, kennis, kunde en ervaring die nodig is om als concerndirecteur in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners te kunnen opereren. 

Westland verwacht van de concerndirecteuren dat ze begrip hebben van de verschillende domeinen waarin een gemeente acteert. Affiniteit met en interesse in de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Sociaal Domein is wenselijk. Tegelijkertijd is voor de concerndirectie kennis en kunde die breder is dan deze domeinen een vereiste. Nadat de concerndirectie compleet is, zal de directie gezamenlijk bespreken hoe de aandachtsgebieden en accenten binnen de concerndirectie kunnen worden gelegd.

Samenwerking met lokale, regionale en nationale partners wordt daarbij ook steeds belangrijker. Van de gemeente wordt steeds meer verwacht dat zij in staat is tot strategische sturing en integraliteit in de gekozen oplossing(en). Dit vereist een omslag in focus, werkwijze en cultuur, waarbij resultaatgerichtheid, wendbaarheid en leren belangrijke uitgangspunten zijn. 

Mede daarom wordt van de concerndirectie dienend leiderschap gevraagd, waarbij de mens centraal staat en ruimte wordt geboden aan persoonlijke en organisatorische groei. De ideale kandidaat is strategisch en inhoudelijk sterk, besluitvaardig, resultaatgericht en in staat om visie en beleid om te zetten in concrete doelen. Daarnaast wordt gezocht naar iemand die actief bijdraagt aan de organisatiecultuur met flair, humor, positiviteit en die daarbij zichtbaar plezier heeft in het werken voor Westland.

Kortom, Westland is op zoek naar personen die meehelpen de organisatie door te ontwikkelen. Mensen met enthousiasme voor de inhoud, die ambassadeur kunnen zijn naar buiten en binnen, verbindend opereren, waar nodig heldere grenzen stellen, die zich gemakkelijk bewegen in een politiek-bestuurlijke complexe context én beschikken over een uitstekend gevoel voor verhoudingen.

Vanuit de domeinen Bedrijfsvoering en Dienstverlening worden de noodzakelijke randvoorwaarden en ondersteuning gerealiseerd, zodat de gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst past bij wat de gemeente en zijn inwoners en ondernemers nodig hebben. Modernisering van Bedrijfsvoering is daarbij een belangrijk aandachtspunt, waarbij de basis op orde moet zijn en blijven. Ook een integrale benadering vanuit de verschillende bedrijfsvoeringsdisciplines en de naadloze samenwerking met andere organisatieonderdelen is een belangrijk aandachtspunt. 
Binnen het Sociaal Domein is vernieuwing en innovatie nodig om vraag en beschikbare middelen met elkaar in overeenstemming te hebben en te houden. Accenten liggen o.a. op een actuele visie op het sociaal domein en ontwikkelen van nieuwe vormen van beleidsvorming en participatie. 
De organisatie heeft op het gebied van dienstverlening de belangrijke opgave verder invulling te geven aan de gemeentebrede visie op dienstverlening. Vertrouwen, duidelijkheid, samenwerken en optimale dienstverlening zijn belangrijke thema’s hierbij. Dit vraagt om investering in en verdere professionalisering van processen, systemen en mensen. De focus ligt daarbij op het doorbouwen aan een sterk(er) fundament voor de dienstverlening van de gemeente aan inwoners en het bedrijfsleven. Met een breed gedragen visie op bedrijfsvoering en dienstverlening, streeft Westland ernaar onze organisatie klaar te maken voor de toekomst.

De gemeente Westland heeft zich georganiseerd over 32 teams, verdeeld over 4 clusters.
Deze teams werken intensief samen, zowel onderling als met hun teammanagers en de concerndirectie, die de eindverantwoordelijkheid draagt. In gezamenlijkheid realiseren zij de opgaven op korte én lange(re) termijn.

De concerndirectie bestaat uit de volgende posities:

 • Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur.
 • Concerndirecteur met aandachtsgebied Ruimte.
 • Concerndirecteur met aandachtsgebied Beleid.
 • Concerndirecteur met aandachtsgebied Bedrijfsvoering (vacant).
 • Concerndirecteur met aandachtsgebieden Dienstverlening / Sociaal Domein (vacant).

Je taakgebieden

Als concerndirecteur: 

 • geef je vooral en vanuit de collectieve verantwoordelijkheid van de concerndirectie leiding aan de (door)ontwikkeling, integraliteit en professionele samenwerking van de gehele organisatie. Daarnaast draag je verantwoordelijkheid voor (delen van) een van de vier clusters. De onderlinge portefeuilleverdeling zal onderwerp van gesprek zijn; 
 • toon je leiderschap op dienende en natuurlijke wijze en met gevoel voor verhoudingen; 
 • heb je een duidelijke visie op gemeentelijke dienstverlening en geef je mede vorm aan de uitvoering van de strategische ontwikkelopgaven van gemeente en organisatie;
 • ben je ambtelijk opdrachtgever van diverse gemeentebrede resultaatgerichte opgaven en producten;
 • stimuleer je de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen en zorg je hierbij voor verbinding tussen de verschillende teams;
 • ben je verantwoordelijk voor de adequate besteding van middelen uit de begroting; 
 • ben je verantwoordelijk voor een veilig en prettig werkklimaat;
 • vorm je de verbindende schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie;
 • bouw en onderhoud je relevante lokale, regionale en landelijke netwerken.

De functie-eisen

 • Je bent hbo of universitair opgeleid en hebt minstens vijf jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende/eindverantwoordelijke positie.
 • Je hebt brede kennis van het werkveld en van de rol van gemeenten in dit werkveld.
 • Je bent een strategisch denker en in staat je overstijgende visie te vertalen naar realisatie van de strategische doelen.
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider vanuit verbinding mens en organisatie in beweging te krijgen.
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler de verbinding te maken.
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie.
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Je competenties

 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. In staat zijn concerndirectie (en college van B&W) te adviseren en ondersteunen in bestuurlijke en ambtelijke planning en prioritering en waar nodig ook grenzen te stellen.
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Zelfreflectie hebben, voorbeeldgedrag tonen en integer zijn. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten worden bereikt. 
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen. De doelstellingen voor het strategische langetermijnbeleid formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden.  
 • Samenwerken: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van de gemeente Westland. 
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten.
 • Mensenmens: het kunnen inzetten van humor en empathie, laagdrempelig contact kunnen maken en verbindend zijn.

3      Wat hebben we jou te bieden

Inschaling in schaal 16 CAO gemeenten en met de gebruikelijke rechtspositieregelingen. 

We hebben je een gemeente te bieden met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om de gemeente te blijven doorontwikkelen. Er is ruimte voor groei, zowel voor de medewerkers als de organisatie en er wordt aangemoedigd tot het nemen van initiatieven en het streven naar verbeteringen. De voortdurende uitdaging is om hierbij de fundamenten van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, waarvan we hopen dat die jou past!

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Westland.

Planning
Sluiting reactietermijn: 3 januari 2024
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: week 2
Eerste ronde selectiegesprekken: week 3
Tweede ronde selectiegesprekken: week 4
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen
In dienst: 1 april 2024

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de bovenstaande planning. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure.

5      Interesse?

De Gemeente Westland laat zich in deze procedure begeleiden door de Galan Groep. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Ronald Bruin  (06-215 77 206) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000